Platform over schenken, erven en nalaten
Mensen met een Missie | Samen bouwen aan vrede

Mensen met een Missie | Samen bouwen aan vrede

Mensen met een Missie bouwt al ruim 100 jaar aan een wereld waarin iedereen wordt gezien en gehoord. Wij bieden moedige mensen een podium zodat zij op de vergeten plekken van de wereld aan verandering kunnen werken. Als donateur steunt u de idealen van deze mensen en draagt u bij aan het bewerkstelligen van een blijvende verandering.

Het is moeilijk voor te stellen dat een terreurbeweging bij u een inval doet en dat u zou moeten vluchten voor meedogenloos geweld. Toch overkwam het tienduizenden mensen in 2017 in de stad Marawi (in het zuiden van de Filipijnen). Ze zijn gevlucht, getraumatiseerd en verblijven in niet-erkende evacuatiecentra in de verderop gelegen stad Iligan. Dan is het een hele uitdaging om weer een leven op te bouwen. Vooral wanneer er voelbare spanningen zijn tussen de oorspronkelijke christelijke bevolking van de stad en de vluchtelingen, die overwegend moslim zijn.

‘Vredesactiviste’ Aida: een vrouw met een groot hart in onwaarschijnlijke omstandigheden.

 

Eigen kracht versterken

Om de kans op nieuwe conflicten te minimaliseren, werkt Mensen met een Missie samen met een uitgebreid netwerk van lokale mensen en organisaties die zich inzetten voor vrede en verzoening. We ondersteunen het delen van kennis en ervaring tussen experts en ervaringsdeskundigen, zoals Aida (65). Zij heeft zelf moeten vluchten en overleefde de zware omstandigheden waarin zij verkeerde. Aida zet zich nu in Iligan met hart en ziel in voor anderen die hetzelfde is overkomen.
Ze put uit haar eigen ervaring en gaat de dialoog aan tussen de vluchtelingen en de huidige dorpsbewoners. Daarmee verbeteren de onderlinge relaties en krijgt uitsluiting geen kans. Het versterken van de eigen kracht van mensen, zodat zij zélf in staat zijn hun leven te verbeteren, is één van haar doelen. In het dorp worden workshops georganiseerd, waar vluchteling Maria samen met enkele dorpsbewoners aan deelneemt. De workshop over zorgzaamheid en naastenliefde brengt zichtbare positieve verandering teweeg in het dorp.

Mensen met een Missie ervaart dat verandering die door mensen zelf op gang wordt gebracht blijvend is en tot verbetering leidt. Vrede en verzoening begint waar mensen met elkaar in gesprek gaan.

Kinderen tekenen hun verborgen verdriet in Iligan.

 

Bouwt u mee aan een betere wereld?

U kunt ervoor zorgen dat mensen zoals Aida hun vredesmissies in Iligan en op andere plekken in de wereld voort kunnen zetten. Samen bouwen we aan een wereld waarin ieder mens telt. Een wereld waarin we naar elkaar omkijken en waarin ieder mens een bijdrage kan leveren. Dat doen we al bijna 100 jaar, in 13 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika op plekken waar mensen in grote onderlinge spanning leven. Er worden dialogen aangegaan en er wordt begrip gevraagd voor elkaars problemen en situatie. Zo worden kortzichtige vooroordelen omgezet in wederzijds respect en wordt wantrouwen omgezet in vertrouwen. Pas dan kunnen mensen, die eerder lijnrecht tegenover elkaar stonden, naast elkaar wonen en een samenleving opbouwen.

Geef uw testament een missie

Laat uw idealen van vrede en verzoening voortleven door Mensen met een Missie in uw testament op te nemen. U steunt daarmee via uw nalatenschap de lokale mensen en organisaties die van grote betekenis zijn, ook voor de volgende generaties. Zij versterken niet alleen de gemeenschappen en onderlinge relaties, maar willen ook de interreligieuze dialoog versterken. Religie kan een onderdeel van de oplossing zijn, door haar sociale en verbindende kracht. Ook wordt de positie van (onderdrukte) vrouwen versterkt en wordt er steun geboden op het gebied van trauma­verwerking voor hen die dit nodig hebben.

Door Mensen met een Missie op te nemen in uw testament, kunt u blijvend van grote betekenis zijn. Mensen met een Missie heeft de ANBI-status en is vrijgesteld van successierechten. Uw laatste gift komt dus voor 100% toe aan mensen die in vrede een betere toekomst willen opbouwen.


Rick van der Woud, directeur van Mensen met een Missie: “In deze tijd van haat en polarisatie is het nog meer nodig dat wij mensen in moeilijke omstandigheden een steuntje in de rug geven zodat zij kunnen opstaan tegen onrecht. Samen proberen we zo vrede en verzoening dichterbij te brengen.”


Mensen met een Missie

(statutaire naam: Stichting CMC)

Postbus 16442

2500 BK  Den Haag

Bezuidenhoutseweg 225

2594 AL Den Haag

T +31 70 219 96 01

E [email protected]

W www.mensenmeteenmissie.nl

Bank NL53 RABO 017 89 90 000

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details