Tagarchief: Handicap

Kinderen met een handicap zijn minder positief over hun toekomst

Week-van-het-Gehandicapte-Kind kopiëren
Lees het gehele artikel

Vandaag start de Week van het Gehandicapte Kind waarin we aandacht vragen voor de problematiek van kinderen met een handicap. Het thema van dit jaar is toekomstdromen. We lieten een onderzoek doen onder kinderen van 6 t/m 18 jaar waarin werd gekeken hoe kinderen hun dagelijkse leven ervaren én hoe zij hun toekomst zien. Aan dit onderzoek deden 572 kinderen mee: 449 zonder handicap en 123 met handicap. Opvallend is dat kinderen met een handicap aanzienlijk minder positief zijn over hun toekomst dan kinderen zonder handicap.

Slechts 34% van de kinderen met een handicap denkt te kunnen studeren

In het onderzoek is onder andere gekeken naar de onderwerpen: school, werken, vriendschappen en toekomstperspectief. Zo verwacht 69% van de kinderen zonder handicap in de toekomst zeker te kunnen studeren tegenover slechts 34% van de kinderen met een handicap, terwijl dit bij 60% van de kinderen met een handicap wel een droom is. Van de kinderen met een handicap die later willen werken (69%), denkt slechts 39% dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. Van de kinderen zonder handicap is dat 77%.

Toekomstdromen

Het onderzoek laat zien, wat uit persoonlijke verhalen van kinderen en hun gezinnen al vaker naar voren kwam: kinderen met een handicap zijn duidelijk minder positief over hun toekomst dan kinderen zonder handicap.

Directeur-bestuurder Henk-Willem Laan: “Toen ik hoorde dat het onderzoek aantoont dat kinderen met een handicap veel minder positief zijn over hun eigen toekomst, raakte me dat diep. Stel je eens voor, een kind van nog geen 10 jaar, dat erover droomt om later te gaan studeren of zelfstandig te wonen, maar gelooft dat het er voor hem of haar niet inzit. Zo jong, en dan niet voluit kunnen dromen, omdat je denkt dat dit voor jou toch niet haalbaar is, omdat je een handicap hebt. En dat terwijl deze kinderen, met al hun talenten en dromen, vaak met wat extra ondersteuning en begrip, veel meer kunnen bereiken. Er zijn meer dan 100.000 kinderen met een handicap in Nederland. Al die kinderen moeten groots kunnen dromen en verdienen de steun van ons allemaal om hun dromen te kunnen waarmaken!”

Ook kinderambassadeur Joël (10) vindt dat iedereen moet kunnen dromen. “Ik vind dat kinderen met een beperking net zoveel toekomstdromen mogen hebben als kinderen zonder beperking. Iedereen is op zijn of haar manier gelijk.”

Kinderambassadeur Pauline (11): “Mijn droom is om kinderpsycholoog te worden”

Trouwen en zelfstandig wonen 

In het onderzoek is naast studeren en werken ook nog naar andere onderwerpen gekeken. Als het gaat om samenwonen/trouwen geeft 58% van de kinderen met een handicap aan dit te willen, waarbij slechts 24% denkt dit zeker te kunnen doen. Als er wordt gekeken naar de kinderen zonder handicap, dan wil 74% later samenwonen/trouwen, waarvan 43% zeker weet dit te kunnen doen. Van de kinderen met een handicap heeft 61% de droom om later zelfstandig te wonen, slechts 26% is ervan overtuigd dat dit gaat lukken. Van de kinderen zonder handicap wil 86% later zelfstandig wonen waarvan 62% zeker weet dit te kunnen doen.

Terugkerend onderzoek

In het kwantitatieve onderzoek dat we lieten uitvoeren zijn vragen gesteld over de thema’s: toekomstperspectief, school en vriendschappen. Ook is er gevraagd welk rapportcijfer kinderen hun leven op dit moment geven. De scores van deze 4 onderwerpen zijn samengebracht tot één indexcijfer. Op een schaal van 1 t/m 100 scoren kinderen met een handicap 66 en kinderen zonder handicap 82. Dit onderzoek, dat in 2021 voor het eerst is uitgevoerd, zal jaarlijks worden herhaald om de situatie van kinderen te volgen.

Alle kinderen moeten kunnen dromen over hun toekomst

Samen spelen, sporten en leren

Wij vinden dat ieder kind, ongeacht zijn of haar beperking, moet kunnen dromen én dezelfde kansen moet krijgen om die dromen te realiseren. Onze projecten zijn er op gericht dat kinderen met een handicap van jongs af aan mee kunnen doen door samen te spelensporten en naar school te kunnen gaan met leeftijdgenoten zonder beperking. Dit geeft hen het vertrouwen dat ook zij hun toekomstdromen kunnen realiseren!

Help mee kinderen hun dromen te realiseren! Doneer nu

Help mee een rolstoel mogelijk te maken

Naamloos-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Breng kinderen in beweging met een rolstoel

Wij willen 110 kinderen met een handicap in Guatemala een goede rolstoel geven. Zodat ze niet langer stil blijven staan maar echt mee kunnen doen. Helpt u een handje?

Juan en Ethny groeien, dankzij u!

Bent u benieuwd hoe het nu gaat met Juan en Ethny uit Guatemala? U kon hun indrukwekkende verhalen eerder zien bij Tijd voor MAX.

Kansen geven: Fred en Venace

“Mensen met een beperking, die wel willen maar de kans niet krijgen. Die steun ik.” Donateur Fred van der Vos vertelt over zijn band met het Liliane Fonds en met Venace (15) uit Benin.

We Are Able! geeft Afrikanen met een handicap een stem

jlk jun 06 2016_270[2] kopiëren
Lees het gehele artikel

Zes hulporganisaties uit Nederland en Midden-Afrika werken samen met mensen met een handicap in dit project, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De coronacrisis laat extra duidelijk zien hoe kwetsbaar de positie van gehandicapten is.

Het is voor mensen met een handicap in ontwikkelingslanden vaak een hele uitdaging om brood op de plank te krijgen. De coronacrisis doet daar nog een schepje bovenop. Uit recent onderzoek van lokale partners van stichting SeeYou blijkt dat 43% van de Ugandese mensen met een handicap deze crisis alleen overleeft met steun van hun omgeving. We Are Able! wil mensen met een handicap in staat stellen om voor hun eigen rechten op te komen en zo toegang te krijgen tot basisvoorzieningen – ook in tijden van crisis. De uitvoering vindt plaats in zes landen: Burundi, de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Zuid-Sudan, Sudan en Uganda. De Nederlandse overheid financiert het programma met 34 miljoen vanuit het beleidskader Power of Voices.

Buitengesloten

We Are Able! is opgezet door het African Disability Forum, stichting SeeYou, Leprazending, VNG International, The Hague Academy for Local Governance en ZOA. Rhonda Eikelboom, hoofd van de programma-afdeling van ZOA benadrukt het belang van de focus op mensen met een handicap: “Dit zijn mensen die vaak buitengesloten worden en geen toegang hebben tot basisvoorzieningen zoals voedsel en sanitair. Ze worden letterlijk niet gezien.’’ Ook hier versterkt de coronacrisis de negatieve spiraal waar veel mensen zich in bevinden. Landendirecteur Sophia Mohammed van Light for the World Zuid-Sudan vertelt: ‘’Sinds de coronacrisis zien we hier in de kampen rond Juba een toenemend aantal gevallen van extreme ondervoeding bij kinderen en volwassenen met een handicap.”

Verschuivende verantwoordelijkheden

We Are Able! wordt uitgevoerd met lokale organisaties in de Afrikaanse landen. Eikelboom: ‘’We hebben gekozen voor een innovatieve aanpak waarbij het programma van meet af aan in nauwe samenwerking met lokale organisaties – met name belangenvertegenwoordigers van mensen met een handicap – wordt ontwikkeld. In de loop van de tijd verschuift de verantwoordelijkheid voor de inhoud en resultaten van het werk steeds meer naar deze Afrikaanse organisaties.’’ Uiteindelijk moet dit werk leiden tot maatschappelijke veranderingen in de zes landen waar het programma wordt uitgevoerd. Zodat ook mensen met een handicap gehoord worden, een stem krijgen in besluitvormingsprocessen én toegang krijgen tot basisvoorzieningen.

Kennis en ervaring uitwisselen

Toegang tot basisvoorzieningen voor mensen met een handicap is niet alleen in Midden-Afrika een uitdaging. Ook in Nederland spannen belangenvertegenwoordigers zich hiervoor in. Binnen het programma zullen een aantal lokale ‘inclusieve gemeentes’ en organisaties zoals Ieder(in) en de Oogvereniging ervaringen uitwisselen met hun collega’s in Midden-Afrika.

Mooie collecte-opbrengst voor het Gehandicapte Kind

naamloos-1-kopieren
Lees het gehele artikel

Collectanten van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind zamelden maar liefst 884.320 euro in. Een prachtig bedrag waarmee belangrijke initiatieven voor kinderen met een handicap kunnen worden gerealiseerd.

 Zo’n 12.000 vrijwilligers gingen in november 2019 door heel Nederland met de collectebus langs de deuren. Zonder hen en de mensen thuis die gul hebben gegeven, zou het Gehandicapte Kind haar belangrijke werk niet kunnen doen. De stichting bedankt daarom iedereen hartelijk voor dit prachtige resultaat. Wie dit jaar ook wil meehelpen met de collecte kan zich aanmelden via www.nsgk.nl of 020-6791200.

Eenzaamheid grootste handicap

Hulp is hard nodig. Henk-Willem Laan, directeur van het Gehandicapte Kind: “Eenzaamheid is voor veel kinderen met een beperking de grootste handicap. Spelen bijvoorbeeld wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land nog steeds niet of slecht toegankelijk zijn. En veel kinderen met een handicap zitten thuis terwijl ze graag met leeftijdgenootjes zouden willen sporten. De grootste beperking is niet de handicap zelf, maar de fysieke en mentale drempels die hen ervan weerhouden om te doen wat ieder ander kind ook doet: samen met vriendjes spelen!”

Ontwikkeling stagneert

Dat kinderen met een handicap eenzaam zijn, is volgens de organisatie niet alleen verdrietig; het schaadt ook hun ontwikkeling. Laan: “Want juist door samen te spelen, sporten en naar school te gaan, leren kinderen belangrijke lessen voor het leven. Wij zijn daarom vastberaden om deze kinderen te helpen. Bijvoorbeeld door speeltuinen toegankelijk te maken voor hen. Door sporten als RaceRunning en Framevoetbal te introduceren op sportverenigingen. Of door Samen naar School klassen voor hen op te richten, op de gewone basisschool in de buurt. Zo zorgen we ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien.”

Kinderen zoals Huy zijn hier welkom!

mcnv_support-center_cover-2019-4_foto-vrij-van-copyright
Lees het gehele artikel

Na MCNV’s succesvolle bijdrage aan de Support Centers voor inclusief onderwijs aan gehandicapte kinderen in Dak Lak, Phu Yen en Cao Bang begeleiden we nu de bouw van een nieuw centrum voor de provincie Dien Bien. Deze winter vragen wij uw bijdrage voor dit bijzondere project. Gun deze kinderen de juiste begeleiding, op een fijne plek waar ze kunnen spelen en leren!

Wat is een Support Center voor inclusief onderwijs?

In Vietnam gaan veel kinderen met een handicap voor een periode van vijf tot tien jaar naar een speciale (kost-) school. Al die jaren komen ze niet thuis, waardoor ze vaak alleen maar verder buitengesloten raken. De aanpak op het Support Center verschilt hier enorm van. Er is vroege opsporing en vroegtijdige interventie mogelijk voor kinderen met een handicap jonger dan zes jaar. Ze blijven er maximaal twee jaar, worden voorbereid op terugkeer naar huis en kunnen daarna vaak naar een reguliere school. De leraren en hulpverleners van het centrum onderhouden steeds contact met de ouders, leraren en anderen in de eigen omgeving van het kind.

Onze boodschap: elk kind kan iets leren!

“We hebben een plan voor de komende vijf jaar”, zegt Nguyen Thi Thanh Thuy, die het project namens MCNV begeleidt. “Wij zorgen voor opleiding van de leraren, we adviseren de stafleden van het centrum, we brengen alle partners steeds met elkaar in contact, MCNV is de spin in ’t web. We starten met veertien leraren en dertig tot vijftig kinderen. Uiteindelijk kunnen hier 150 kinderen terecht, van baby’s tot tieners, met diverse handicaps en gedragsstoornissen.

Onze vraag aan u

De leiding van dit nieuwe centrum in Dien Bien Phu wil heel graag op bezoek bij de Support Centers in Dak Lak of in Cao Bang om te leren van onze eerdere ervaringen en de stafleden hebben gevraagd of wij ze nog een tijdje willen begeleiden. Ten derde willen we naast het gebouw graag vrolijke, veilige sportvelden aanleggen. Alles bij elkaar hebben we hiervoor nog 25.000 euro nodig. Wat zou het fijn zijn als u daarbij wil helpen!

Heel erg bedankt!

Collecte voor kinderen met een handicap

nsgk
Lees het gehele artikel

Vrijwilligers van het Gehandicapte Kind collecteren van 11-16 november

Duizenden vrijwilligers gaan binnenkort weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij komen aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, van 11 t/m 16 november 2019.

Eenzaamheid grootste handicap

Voor meer dan 100.000 kinderen met een beperking is eenzaamheid de grootste handicap. Ze gaan naar aparte scholen of helemaal niet naar school. Spelen wordt lastig als 9 van de 10 speelplekken in ons land nog steeds niet of slecht toegankelijk zijn voor gehandicapte kinderen. En veel kinderen met een handicap zitten thuis terwijl ze graag met leeftijdgenootjes zouden willen sporten.

Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) zorgt ervoor dat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Dat ze samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien.

Ook in uw regio

Met de opbrengst van de collecte steunt het Gehandicapte Kind projecten voor kinderen en jongeren met een handicap in heel Nederland. Wilt u weten wat het Gehandicapte Kind in uw regio doet? Op de website www.nsgk.nl ziet u op een landkaart welke projecten daar mede mogelijk worden gemaakt.

Collectant gemist?

Heeft u geen collectant aan de deur gehad, maar wilt u toch een bijdrage overmaken? Dat kan door de letters VRIENDJES te sms-en naar nummer 4333 (eenmalige gift van 3 euro) of met een online donatie via www.nsgk.nl. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind is in het bezit van het CBF-keurmerk. Dit garandeert dat ze op een verantwoorde manier omgaat met ontvangen giften.


Klik hier voor de Online collectebus van het Gehandicapte Kind

Een menswaardiger Guatemala

miva
Lees het gehele artikel

Kinderen met een handicap gaan in Guatemala vaak niet naar school. Er is een gebrek aan speciaal onderwijs, kennis en vervoer. Pioniers Gabriella en Carlos zetten zich in voor een speciaal educatiecentrum in Guatemala-Stad. Zij willen dat alle kinderen toegang hebben tot onderwijs. Carlos: “Mijn wens is om Guatemala een stukje menselijker te maken.”

Toegang tot informatie dankzij MIVA-computers

MIVA steunde Gabriella en Carlos met 8 speciale computers. De computers zijn voorzien van braille en speciale programma’s die het gehoor en zicht stimuleren. Gabriella: “Een van de belangrijkste kenmerken van doofblinden is het ontbreken van communicatie en de beperkte toegang tot informatie. De computers geven de kinderen toegang tot informatie, waar zij net als iedereen recht op hebben.”

Pionier Gabriella

MIVA-motoren maken onderwijs mogelijk

Gezinnen die in bergachtige provincies wonen, hebben zelf vaak niet de mogelijkheid om naar school te gaan. Het openbaar vervoer in Guatemala is erg ingewikkeld. Onveiligheid is aan de orde van de dag. MIVA financierde 4 motoren waarmee veldwerkers zoals Carlos onderwijs en hulp aan huis bieden in deze moeilijk bereikbare gebieden. “Dankzij de motoren komen we veel sneller veel dichterbij op een veiligere manier. We zijn nergens anders van afhankelijk,” aldus Carlos.

Carlos aan het woord

Écht mens zijn

Nu Carlos niet meer met het openbaar vervoer hoeft te reizen, heeft hij meer tijd voor de kinderen en ouders die hij bezoekt. Bovendien kan hij nu méér gezinnen bedienen. Carlos: “We kunnen de kinderen beter bieden wat zij specifiek nodig hebben. We halen hen uit de beslotenheid en laten hen meedoen in de samenleving. Oftewel: ze krijgen de mogelijkheid om écht mens te zijn.”

We zijn ontzettend dankbaar voor jouw hulp. Daardoor kunnen we mensen als Carlos en Gabriella helpen hun bestemming te bereiken. Help je mee met een donatie zodat we ook op andere plaatsen onderwijs bereikbaar en toepasbaar kunnen maken?

“Dat ik er anders uit zie, vind ik niet erg. Geen vriendjes, dat is pas erg”

schermafbeelding-2019-09-12-om-10.39.51-kopieren
Lees het gehele artikel

Dit zegt Robin (11) in de campagne die we vanaf vandaag inzetten om de grootste handicap van kinderen met een beperking onder de aandacht te brengen: eenzaamheid.

Met deze campagne hopen we zo veel mogelijk nieuwe vrienden te werven die ons werk steunen. Zodat kinderen met en zonder handicap samen kunnen opgroeien en vriendjes maken. In de speeltuin, op school, op de sportclub.

Meer informatie vind je op www.hetgehandicaptekind.nu

Ook voetballers met handicap voortaan bij profclub

Reinbert06_Fotografie-Susanne-Reuling-kopiëren
Lees het gehele artikel

‘Bijzondere Eredivisie’ van start dankzij schenking VriendenLoterij

Het is de ultieme droom voor vrijwel iedere jongen of meisje met een passie voor voetbal: spelen bij Ajax, FC Groningen of NAC. Tenminste, als ze gezond zijn. Want voor kinderen met een handicap is het lokale G-voetbalteam vaak het hoogst haalbare. Met de Bijzondere Eredivisie komt daar verandering in. Met het initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) kunnen ook voetbaltalentjes met een handicap voortaan uitkomen voor een Eredivisieclub. De nieuwe competitie is mogelijk dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij. Ambassadeur Johnny de Mol verraste NSGK met een cheque van € 938.000 voor het project.

In Nederland zijn naar schatting 250.000 gehandicapte kinderen en jongeren. Zij staan vaak letterlijk en figuurlijk buitenspel. Terwijl het voor hen juist extra belangrijk is om te sporten, want sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. En door samen te sporten leer je vriendjes en vriendinnetjes kennen, heel belangrijk voor een groep die bovengemiddeld vaak eenzaam is. Maar de sportparticipatie onder mensen met een handicap is laag.

Door de Bijzondere Eredivisie wordt het ook voor deze kwetsbare jonge mensen mogelijk om te dromen van voetballen voor een profclub. Clubs als Ajax, De Graafschap, FC Groningen en NAC nemen elk een G-team uit hun regio onder hun hoede. Deze teams meten hun krachten in een meerjarige competitie. Zo geven we ook jongeren met een handicap de kans om te dromen, het beste uit zichzelf te halen, te groeien en te schitteren.

Door de competitie krijgt het G-voetbal een impuls, niet alleen in kwaliteit maar ook in bekendheid: de start van de competitie wordt gevolgd in een tv-programma dat wordt uitgezonden door KRO-NCRV op NPO1. Producent Skyhigh TV heeft het programma bedacht en zal het produceren in coproductie met KRO-NCRV.

NSGK en Skyhigh TV hadden al langer de wens om deze competitie voor kinderen met een handicap op te zetten en voor het voetlicht te brengen. Dankzij de deelnemers van de VriendenLoterij komt die wens nu uit. Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij: “We zetten ons in voor maatschappelijke initiatieven op het gebied van welzijn en gezondheid. Samen maken we zo de samenleving aangenamer en beter. Dit initiatief is daarvan een mooi voorbeeld. Door NSGK te steunen hopen wij dat de ‘Bijzondere Eredivisie’, dé nationale competitie voor G-voetballers, een vanzelfsprekende plek krijgt binnen de profclubs van de Eredivisie en de amateurverenigingen in Nederland.”

Het streven is dat de competitie volgend seizoen zal starten voor een periode van minimaal drie jaar. In die tijd worden sponsors gezocht om er een blijvende competitie van te maken. Acht Eredivisieclubs hebben al toegezegd om mee te doen.