Tagarchief: Onderzoek

Onderzoek: minder dan helft van de Nederlanders weet wat type 1 diabetes is

RoepB_03-kopiëren
Lees het gehele artikel

Impact type 1 diabetes op het leven is groot en 24/7 aanwezig

Uit onderzoek van JDRF, een stichting die zich inzet voor een wereld zonder type 1 diabetes, blijkt dat 76% van de Nederlanders niet exact uit kan leggen wat er in het lichaam ‘misgaat’ bij type 1 diabetes en 54% zelfs niet weet wat type 1 diabetes is. In Nederland bestaan nog steeds veel misverstanden over type 1 diabetes, terwijl ongeveer 120.000 mensen type 1 diabetes hebben. November is nationale Diabetes Awareness Month en daarmee hèt moment om de bewustwording rondom deze chronische ziekte te verhogen.

Met name over de genezing en behandeling van type 1 diabetes bestaan grote misverstanden. Zo denkt 19% dat de ziekte te genezen is, blijkt uit onderzoek onder vijfhonderd respondenten Dit is tot op heden niet het geval. Mensen met type 1 diabetes hebben de ziekte levenslang, tot een oplossing gevonden is. Dit maakt wetenschappelijk onderzoek naar type 1 diabetes zo belangrijk.

Leefstijl is geen oorzaak

Iedereen kan type 1 diabetes krijgen, ongeacht zijn of haar leeftijd, leefstijl of gewicht. Ook hier is weinig over bekend bij Nederlanders: 39% denkt dat de ziekte ontstaat door verkeerde leefstijlgewoontes. Leefstijl kan een rol spelen bij het ontstaan van type 2 diabetes, maar dit geldt niet voor type 1. De ziekte is chronisch en ontstaat doordat het immuunsysteem de cellen die insuline maken aanvalt. Wetenschappers doen wel onderzoek naar mogelijkheden om het risico op type 1 diabetes te verkleinen. Tot wetenschappers een definitieve oplossing vinden, moeten mensen met type 1 diabetes hun bloedglucose iedere dag monitoren en zelf insuline toedienen om deze stabiel te houden.

Leven met type 1 diabetes

Type 1 diabetes draait om veel rekenen, meten, controleren en bijsturen met insuline of koolhydraten. Dit gaat 24 uur per dag door. Gemiddeld denkt iemand met type 1 diabetes tientallen keren per dag vaker na over keuzes over de eigen gezondheid. Dit gaat voeding en beweging aan, maar bijvoorbeeld ook de hoeveelheid slaap en mate van stress. Nederland staat nauwelijks stil bij dit soort factoren: maar 9% denkt dat iemand ook rekening moet houden met een factor als het weer. Ook het ritme, waar slaap onder valt, wordt door twee derde van de Nederlanders niet herkent als factor waar iemand met type 1 diabetes rekening mee moet houden.

Psychische impact

Een kwart denkt dat iemand met type 1 diabetes zonder complicaties door het leven gaat. Terwijl de bloedglucosewaardes van iemand met deze ziekte elke dag in orde moeten zijn om de kans op nier- en hartfalen en oogaandoeningen zoveel mogelijk te beperken. Dit legt veel druk op mensen met type 1 diabetes en hun naasten. Zeker als moderne hulpmiddelen meerdere keren per dag alarmslaan bij hoge of lage bloedglucosewaardes. Dit veroorzaakt stress en is van grote invloed op het mentale welzijn. Maar minder dan de helft, 43% van de Nederlanders, verwacht dat iemand met type 1 diabetes zware psychische druk ervaart door de ziekte.


“Onze inzichten in het ontstaan van T1D zijn in de laatste jaren door onderzoek radicaal veranderd, waarbij zich nieuwe opties aandienen om deze rotziekte te stoppen en genezen”, aldus Bart Roep, Hoogleraar Diabetologie, in het bijzonder de immunopathologie van type 1 diabetes. 

100 jaar insuline

Insuline is een levensreddende behandeling voor mensen met type 1 diabetes. Velen weten dat insuline hoort bij deze ziekte, maar de rol van deze behandeling lijkt onbekend. Op de vraag wat te doen als iemand met type 1 diabetes een hypo krijgt, zegt 32% insuline toe te dienen. Dit terwijl dat absoluut niet mag: insuline toedienen bij een hypo kan zelfs fatale gevolgen hebben. Het eten van koolhydraten is juist de eerste stap. Insuline is de behandeling voor hogere bloedglucosewaardes. Dit jaar bestaat insuline als behandelmethode bij diabetes precies 100 jaar. In die eeuw is er veel verbeterd, maar de oplossing voor type 1 diabetes bestaat nog niet. JDRF richt zich op deze oplossing door wereldwijd baanbrekend onderzoek van topwetenschappers te financieren. Deze maand roept JDRF mensen op in actie te komen voor een nieuwe wetenschappelijke doorbraak in onderzoek naar type 1 diabetes met de 100 Challenge. Deelnemers kiezen hun eigen uitdagingen: van 100 squats per dag tot 100 taarten bakken en verkopen. Meer informatie over de 100 Challenge is hier te vinden: https://www.actievoortype1.nl/evenement/jdrf-100-challenge

Zes onderzoekers ontvangen 1,3 miljoen euro voor baanbrekend nieronderzoek

female scientist in a busy research lab
Lees het gehele artikel

De subsidie bedraagt in totaal bijna 1,3 miljoen euro. Mede dankzij de deelnemers aan de VriendenLoterij kan de Nierstichting deze jonge onderzoekers ondersteunen.

Toekenningen 

Onderzoekers in verschillende fases van hun carrière kunnen een subsidie aanvragen in het Kolff-programma van de Nierstichting. Ontvangers van een Kolff-beurs zijn onderzoekers die écht een bijdrage leveren aan het versterken van het nieronderzoek en de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk willen bevorderen. De zes gehonoreerde onderzoeksvoorstellen gaan over verschillende thema’s binnen de nefrologie. Ze worden op dit moment opgestart en vinden de komende jaren plaats.

DNA repareren van patiënten met Syndroom van Alport

Nefroloog in opleiding Siebe Spijker (LUMC) gaat onderzoek doen naar een mogelijke gentherapie voor het Syndroom van Alport, een erfelijke ziekte waar nog geen gerichte behandeling voor bestaat. Patiënten krijgen klachten aan hun nieren, oren en soms ogen. Uiteindelijk krijgen veel mensen nierfalen waarbij ze zijn aangewezen op een niertransplantatie of dialyse. De oorzaak van het Syndroom van Alport zit in een afwijking van een specifiek gen. Spijker wil de mogelijkheden onderzoeken om de afwijking in het DNA te repareren. 

Donornieren voor transplantatiepatiënten met veel antistoffen

Medisch bioloog Gonca Karahan (LUMC) ontvangt een van de beurzen voor haar onderzoek om beter te kunnen voorspellen welke transplantatiepatiënten te maken gaan krijgen met een afstootreactie. Daarvoor volgt ze twintig nierpatiënten die veel antistoffen hebben (zij zijn hoog-geïmmuniseerd). Tien daarvan ondergaan een desensibilisatiebehandeling om de antistoffen die ze tegen de ontvanger hebben, te verwijderen. De andere tien staan op de wachtlijst voor een postmortale donornier. Ze volgt deze patiënten voor en tijdens de desensibilisatiebehandeling en de transplantatie. En ze gaat in bloedmonsters kijken naar de aanwezigheid van bepaalde afweercellen.

Voorspellingsmodellen op basis van wat de patiënt belangrijk vindt

Econometrist Merel van Diepen (LUMC) krijgt een van de beurzen voor haar onderzoek naar modellen die kunnen voorspellen wat nierpatiënten te wachten staat. Ze werkt daarom aan modellen die goed kunnen voorspellen hoe de ziekte van een nierpatiënt zich zal ontwikkelen maar ook hoe de patiënt zelf zich na verloop van tijd kan voelen. Het gaat dan niet zozeer om de ‘harde’ uitkomsten, zoals wanneer met dialyse moet worden gestart of zelfs wanneer iemand zal overlijden. Van Diepen wil juist naar de zachtere uitkomsten kijken als kwaliteit van leven en de totale symptoomlast omdat patiënten dat belangrijk vinden.

Zelfherstellend vermogen van de nier stimuleren

Medisch bioloog Roel Bijkerk (LUMC) gaat onderzoek doen naar het zelfherstellend vermogen van de nier. Als mensen eenmaal nierschade hebben, kan de schade niet meer beter worden. Recent zijn er steeds meer signalen dat de nier wel degelijk een vermogen in zich heeft om te herstellen. Bijkerk vermoedt dat sommige medicijnen hier invloed op hebben. Met name bepaalde diabetes-medicijnen lijken een beschermende werking op de nier te hebben.

Een nieuw celmodel om medicijnen tegen cystenieren te testen

Medisch bioloog Laura Louzao Martinez (LUMC) krijgt subsidie voor haar onderzoek naar een nieuw celmodel om medicijnen voor cystenieren te testen. Ze wil voor deze erfelijke ziekte een nieuw model ontwikkelen op een chip. Dit model is een 3D-model waarin de cellen in een buisvorm groeien met de stroming van vloeistof. Dat bootst meer de situatie van het nierbuisje na. Ze kan er meerdere cellen aan toevoegen en wil er kansrijke medicijnen in testen.

Op zoek naar een gerichte behandeling voor zeldzame nierziekte C3G

Medisch bioloog Marloes Michels (Radboudumc) ontvangt subsidie voor haar onderzoek naar een gepersonaliseerde behandeling voor patiënten met de zeldzame nierziekte C3G. Dat doet ze door allereerst bloedmonsters van patiënten waarmee ze onderzoek doet te verdelen naar de verschillende oorzaken van de ziekte. C3G is een verzamelnaam voor een groep zeldzame nierziektes waarbij een deel van het afweersysteem is ontregeld. Er is momenteel geen gerichte behandeling voor. Ongeveer vijftig procent van de patiënten wordt binnen tien jaar na de diagnose afhankelijk van dialyse of transplantatie. Na een niertransplantatie is de kans groot dat de ziekte terugkomt.

Over het Kolff-programma

De Nierstichting stelt binnen het Kolff-Programma persoonsgebonden beurzen beschikbaar die getalenteerde jonge onderzoekers ondersteunen in verschillende fasen van hun onderzoekscarrière. Ontvangers van een Kolff-beurs zijn onderzoekers die écht een bijdrage leveren aan het versterken van het nieronderzoek en de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk willen bevorderen. De beurs is vernoemd naar Willem Kolff, de uitvinder van de dialysemachine. Kolffs vastberadenheid en enorme betrokkenheid zijn nog steeds inspiratiebron voor de Nierstichting.

Nierstichting lanceert nieuwe campagne gericht op minder zout

Goed-of-zout-(1)
Lees het gehele artikel

Ongeveer 85% van de Nederlanders krijgt te veel zout binnen, vaak zonder het zich te realiseren. Alledaagse producten uit de supermarkt bevatten veel meer zout dan mensen vaak denken. Vleeswaren, kant-en-klare vleesvervangers, kaas, sauzen, smaakmakers en bewerkt vlees dragen in grote mate bij aan de te hoge gemiddelde zoutinname. Wanneer mensen deze producten minderen, wordt al snel resultaat geboekt. Om mensen bewust te maken om met minder zout lekker gezond te eten lanceert de Nierstichting vandaag de campagne ‘Goed of zout?’.

“Wel 80 procent van het zout dat je eet, komt uit dagelijkse producten die je in de supermarkt koopt. Veel producten bevatten veel zout. Ook de dagelijkse boodschappen, zoals hartig broodbeleg en kant-en-klare vleesvervangers, waarvan mensen het niet verwachten. Dat telt snel op én kan ongemerkt je nieren beschadigen”, aldus Annemiek Dorgelo, programmamanager preventie Nierstichting.

Alledaagse zoute producten nog vaak gegeten

De meeste mensen weten wel dat te veel zout slecht voor je nieren is. Maar ze krijgen onbewust toch te veel zout  binnen. Uit recent marktonderzoek (MWM2, 2020[1]) blijkt dat ruim een derde (35%) van de ondervraagden wel wil minderen en een net zo groot aandeel (38%) twijfelt. Niet iedereen lukt het. Inzicht in eigen zoutinname, kennis over zoute producten en inzicht in lekkere minder zoute alternatieven spelen hierbij een rol. Alledaagse producten zoals kaas en vleeswaren worden nog niet goed herkent als producten die veel bijdragen aan een hoge zoutinname. Bovendien toont onderzoek[2] dat kazen, bewerkt vlees(waren) soepen en sauzen nog steeds belangrijke bronnen zijn van een te hoge zoutinname in Nederland. Wanneer je deze producten mindert, boek je al snel resultaat. Daarom zet Nierstichting hier op in met de Campagne Goed of Zout.

Campagne Goed of zout’

Om mensen te helpen heeft Nierstichting de Goed of Zout quiz ontwikkeld. Met de korte quiz kunnen mensen spelenderwijs testen hoe zoutbewust ze zijn. Ook onderdeel van de campagne is het magazine Lekker Gezond met tips en recepten. Uit dit magazine blijkt dat minder zout eten lekker en gezond is en eenvoudiger dan mensen denken. 

Een eenvoudige manier om lekker en gezond te eten is meal prepping. Dat weet ook Peter Grootendorst (33) uit Assen. Twee jaar geleden kwam Peter erachter dat hij glutenintolerantie heeft. Om niet ziek te worden is hij veel gezonder gaan eten: ‘Door mijn werk in de zorg, kom ik regelmatig laat thuis. Voorheen trok ik dan vaak een diepvriesmaaltijd uit de vriezer. Maar nu ik weet hoeveel zout en andere supplementen in zo’n hapklaar gerecht verwerkt zijn, is dat verleden tijd. Tegenwoordig doe ik aan meal prepping. Dat houdt in dat ik mijn maaltijden zelf bereid. Ik kook alleen nog maar met verse producten en breng mijn schotels op smaak met verschillende kruiden. Favoriet zijn knoflook, gember, kerrie, citrusvrucht en kurkuma. Daarna vries ik porties in. Zo heb ik altijd een verse en gezonde maaltijd paraat, die bovendien veel smaakvoller is.’  

Te veel zout veroorzaakt nierschade 

Te veel zout kan nierschade veroorzaken. Het hoge zoutgebruik in Nederland zorgt voor sterfte door hart- en vaatziekten en nierfalen. Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben chronische nierschade. De verwachting is dat dit gaat toenemen door vergrijzing en onderliggende risicofactoren zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Een nierziekte beperkt je leven enorm. 

Minder zout. Lekker gezond. 

1,6 miljoen voor onderzoek cognitie en werk

Hanneke Hulst 1 kopiëren
Lees het gehele artikel

In dit project – waar ook onze MS-coaches in participeren – wordt onderzocht of een preventieve behandeling cognitieve problemen kan voorkomen of uitstellen, zodat mensen met MS langer kunnen blijven werken.

Hanneke Hulst doet in het MS Centrum Amsterdam al jaren onderzoek naar cognitieve problemen bij MS. Ongeveer de helft van de mensen met MS heeft cognitieve problemen, maar vaak worden deze geweten aan het hebben van jonge kinderen of hun drukke baan. Er wordt geen relatie met MS gelegd. Als mensen met MS eenmaal cognitieve of werkproblemen rapporteren, zijn deze vaak al zo vergevorderd dat een behandeling niet meer effectief is. Tweederde van de mensen met MS wordt binnen vijf jaar na de diagnose arbeidsongeschikt verklaard als gevolg van cognitieve problemen. Hulst wil zich richten op het vroegtijdig opsporen en preventief ingrijpen.

Voor het onderzoek worden deelnemers geselecteerd die geringe cognitieve problemen hebben en nog minimaal 12 uur per week werken. De deelnemers worden onderverdeeld in verschillende groepen. De ene groep krijgt een programma met fysieke training, gezonde voeding en cognitieve training aangeboden. De andere groep krijgt ondersteuning van één van onze MS-coaches.

Bij dit onderzoek is een grote groep onderzoekers betrokken. Naast onze vereniging neemt een groot aantal organisaties deel, waaronder een aantal ziekenhuizen en universiteiten, farmaceutische bedrijven, MS Research, Nationaal MS Fonds en de verenigingen voor Verzekeringsgeneeskunde en Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde.

Mogelijk alzheimermedicijn uit China

onderzoek-1000
Lees het gehele artikel

Het Chinese ‘Green Valley’ maakte op 2 november bekend dat de Chinese overheid het middel ‘GV-971’ gaat toelaten als medicijn in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Dit gebeurt naar aanleiding van een groot onderzoek naar het medicijn in China. Bij meer dan 800 deelnemers, was er na 4 weken een bescheiden effect dat gedurende het onderzoek van ruim een half jaar aanbleef. Het zal echter lang duren voordat een medicijn als dit op de Europese markt komt. Er moet namelijk eerst nog een studie in Europa en de Verenigde Staten worden uitgevoerd, om de resultaten te bevestigen. Dit onderzoek staat gepland om te beginnen in het eerste kwartaal van 2020.

Het medicijn met de naam GV-971 (Oligomannaat), is een stof die werd ontdekt in zeewier, maar chemisch is nagemaakt. Volgens Green Valley zal de Chinese overheid het middel onder voorwaarden toelaten op de markt, waarbij extra wordt gelet op de veiligheid voor de gebruikers. De werking van het medicijn op het lichaam is ook nog niet helemaal bekend. Het lijkt erop dat het middel een gunstige werking heeft op de bacteriën in de darmen. Hierdoor worden ontstekingsreacties verminderd en dat zou ook een gunstige uitwerking hebben op schadelijke ontstekingsreacties in het brein. Die ontstekingsreacties worden vaak waargenomen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer.

Effect op mensen met Alzheimer

Het effect van het middel was bescheiden. Er werd tijdens het onderzoek van 9 maanden na 4 weken effect gezien op ‘cognitie’. Een verzameling van taken zoals geheugen, oriëntatie en taal.  Helaas liet het middel geen effect zien op het vermogen om dagelijkse handelingen uit te voeren (zoals wassen, aankleden en het bedienen van apparaten). Dit wordt door artsen gezien als een belangrijke maat voor de zelfredzaamheid van mensen met dementie.

Om meer te weten te komen over dit nieuwe medicijn, vroegen we Prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het Alzheimercentrum Amsterdam om een reactie. Scheltens: “Het effect van het middel was bescheiden, maar meer dan gebruikelijk bij de huidige medicatie en met minder bijwerkingen. Ook was het onderzoek naar dagelijkse handelingen niet zo robuust, dus een mogelijk effect is niet aangetoond noch uitgesloten. Hoe dan ook is er meer onderzoek nodig. De Chinese bevolking verschilt namelijk van de Europese en Amerikaanse bevolking en dat kan invloed hebben op de werking van het medicijn. Als het werkt zou het een alternatief kunnen zijn voor bestaande medicijnen, met hopelijk minder bijwerkingen. Het nieuwe medicijn kan niet worden gecombineerd met de bestaande alzheimermedicatie.”

Nog lang niet beschikbaar

In China is nu één grote studie uitgevoerd. Europese en Amerikaanse medicijnautoriteiten eisen echter minimaal twee succesvolle onderzoeken, om een resultaat veroorzaakt door toeval uit te sluiten. Dit zijn gewoonlijk onderzoeken met duizenden deelnemers verdeeld over verschillende landen. Dit enkele Chinese onderzoek, zal daarom herhaald moeten worden. Zodat de autoriteiten goed zicht krijgen op de studie, de effecten van het medicijn en de mogelijke bijwerkingen. Het opzetten en uitvoeren van dergelijke studies neemt over het algemeen zeker 3 tot 5 jaar in beslag.  Scheltens: “Dit nieuwe onderzoek zal ook in Nederland worden uitgevoerd, onder andere in het Brain Research Center in Amsterdam, Den Bosch en Zwolle.”

Buik-brein

Ook in Nederland wordt onderzoek gedaan naar de zogenaamde buik-brein as. Het verband tussen de gezondheid van de darmen en de gezondheid van het brein. Twee van dergelijke onderzoeken worden mogelijk gemaakt door Alzheimer Nederland. Alzheimer Nederland steunt onderzoek naar alzheimer en andere vormen van dementie in de volle breedte. Van onderzoek naar oorzaken en behandelingen tot onderzoek naar betere diagnostiek, preventie en betere zorg.

Onderzoek blijft hard nodig

Verder onderzoek blijft hard nodig. Helpt u mee? Elke bijdrage helpt!

Fiets mee met Tour for Life 2020

tourforlife-handen9-kopieren
Lees het gehele artikel

Fiets van Italië naar Nederland over een onvoorstelbaar mooie route. Rijd met een team van fietsmaatjes of collega’s, of schrijf je alleen in. Je bent hoe dan ook verzekerd van een onvergetelijke week vol saamhorigheid en fantastische wielermomenten!

Tour for Life fiets je voor succesvol kankeronderzoek. Als deelnemer haal je een minimaal sponsorbedrag van € 2.500 op voor Daniel den Hoed Fonds. Met dit bedrag ontvang je jouw Tour for Life-startbewijs. Ga voor meer informatie en inschrijven naar: https://www.tourforlife.nl/2020

Stichting Semmy steunt nieuw onderzoek combinatietherapie hersenstamkanker bij kinderen

pb_stichtingsemmypmc_landscape-kopieren
Lees het gehele artikel

Stichting Semmy, dr. Esther Hulleman en drs. Hans Meel van het Prinses Máxima Centrum breiden de samenwerking uit om hersenstamkanker bij kinderen de wereld uit te helpen. Met een bedrag van maar liefst € 670.000 steunt Stichting Semmy het translationele onderzoek van dr. Hulleman.

Per jaar krijgen ongeveer tien kinderen de diagnose hersenstamkanker. Deze kinderen komen vrijwel allemaal te overlijden na een gemiddelde ziekteperiode van negen maanden. Hersenstamkanker heet ook wel diffuus intrinsiek ponsglioom (DIPG). Bij DIPG zit er een tumor geheel verweven met de hersenzenuwen in het hersengebied dat de pons heet. In dit gebied liggen vitale functies van het brein, zoals de ademhaling en het pompen van het hart. Hierdoor is operatief verwijderen onmogelijk. De huidige behandeling bestaat uit radiotherapie die levensverlenging, maar geen genezing, kan brengen.

Dr. Hulleman en drs. Meel bestuderen de biologische mechanismes van DIPG. Wat gaat er mis in de cellen die een tumor in de hersenstam veroorzaken? Door naar de verschillen in eiwitexpressie te kijken, ontdekten zij de invloed van een bepaald eiwit op de ontwikkeling van de tumor. Deze ontdekking staat aan de basis van het vervolgonderzoek dat zich richt op een nieuwe combinatie aan medicatie om DIPG te behandelen. Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door Stichting Semmy. ‘Wij zijn zeer verheugd dat we de jarenlange samenwerking met Stichting Semmy voort kunnen zetten. Gezamenlijk hopen wij hiermee een nieuwe behandeling te kunnen ontwikkelen voor kinderen met een tumor in de hersenstam’, zegt dr. Hulleman.

John Emmerik en Nicole van Dijk-Bakker richtten Stichting Semmy in 2007 op, na het overlijden van hun zoon Semmy aan hersenstamkanker. De stichting zet zich sindsdien in om het onderzoek naar DIPG te stimuleren om zo de overlevingskansen voor ieder kind met deze aandoening te verhogen. ‘We zijn erg enthousiast dat we, na de jarenlange samenwerking met VUmc in Amsterdam, nu officieel deze samenwerking kunnen aangaan met het Prinses Máxima Centrum. We kijken uit naar de verdere ontwikkelingen van het onderzoek’, zegt Emmerik. Van Dijk-Bakker voegt daaraan toe: ‘We zijn heel dankbaar dat we dankzij onze donateurs het onderzoek naar een behandeling tegen DIPG kunnen voortzetten; te beginnen met het specifieke onderzoeksproject van dr. Hulleman en drs. Meel.’

Dit is de eerste contractuele samenwerking tussen Stichting Semmy en het Prinses Máxima Centrum. ‘We trekken al langer samen op bij verschillende projecten. Maar deze nieuwe vorm is een mooie start van een samenwerking die we in de toekomst verder hopen uit te bouwen’, zegt Laurens van der Flier, managing director Research van het Prinses Máxima Centrum. Eerdere samenwerking was er onder andere naar aanleiding van Tijn’s nagellakactie waarmee Stichting Semmy een robot voor het Prinses Máxima Centrum financiert. Zie ook: http://www.stichtingsemmy.nl/update-geldbesteding-nagellakactie/

Loop mee voor het Daniel den Hoed Fonds

erasmus-mc
Lees het gehele artikel

Ter nagedachtenis van Emiel van Bugnum organiseren zijn vrienden en familie ‘Emiels Surfplasrun’. Loop mee met Emiels Surfplasrun en steun wetenschappelijk kankeronderzoek in het Erasmus MC.

Schrijf je in via http://www.av-mtk.nl/emiel

“If you love to run, come run with us!”

In het mooie recreatiegebied de Krimpenerhout wordt op zaterdag 28 september 2019 gezamenlijk de strijd tegen weke-delen-kanker (sarcomen) gelopen! Het gebied rondom de surfplas is uitermate geschikt voor een bijzonder mooie sponsorloop waarbij zowel jeugdlopers (1 en 2 KM) als volwassenen (5 en 10 KM) zich in kunnen gaan zetten voor het goede doel.

Tegelijkertijd zullen we stil staan bij en herinneringen ophalen aan het leven van Emiel van Bugnum, overleden op 2 maart 2019 op 49-jarige leeftijd.

Het initiatief voor de Surfplasrun ontstond al snel. Vier vrienden van Emiel (Jeffrey, Barry, Rico en Theo) kwamen eind maart 2019 bij elkaar om te kijken wat de mogelijkheden waren om op een sportieve manier, uit naam van Emiel, geld in te zamelen. Geld dat hard nodig is om onderzoek te doen dat leidt tot verbeterde zorg van patiënten die lijden aan de zeldzame vorm van kanker waar Emiel aan overleed. Over de datum waren ze het al snel eens, 28 september 2019, de dag voordat Emiel 50 jaar zou zijn geworden.

Emiel heeft, sinds hij het hardlopen in 1999 ontdekte, als marathonloper en triatleet in de afgelopen jaren menig voetstap achtergelaten in de Krimpenerhout en daardoor was ook de locatie niet lastig te bedenken; in het gebied rondom de surfplas moest het allemaal gaan gebeuren! Zo ontstond een bijzonder enthousiast team dat in samenwerking met 2 lokale sportverenigingen, AV-MTK en Triathlon Vereniging Krimpenerwaard (TVK), inmiddels een evenement op poten heeft gezet dat een groot succes beloofd te gaan worden.