Tagarchief: Prins Bernhard Cultuurfonds

Bijna 1200 organisaties op de bres voor cultuur

Lees het gehele artikel

Dit jaar komen 1182 lokale cultuurorganisatie  in actie. De collecte is voor de tweede keer mobiel, via appjes, mailtjes en social media. De opbrengst is voor de organisaties die de acties uitvoeren. Zeker nu er nog geen versoepelingen zijn voor de culturele sector, zijn deze zinkomsten extra welkom.

Bijna alle deelnemende organisaties richten zich op cultuur. Koren, harmonieën, orkesten en fanfares uit het hele land doen mee, waaronder het Flevo’s Mannenkoor, Muziekvereniging Prins Hendrik en Smartlappenkoor Kommer en Kwel. Ook zijn er veel streekmusea onder de deelnemers, bijvoorbeeld Stichting Onderduikersmuseum de Duikelaar en het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven. De overige organisaties richten zich vooral op natuur, zoals lokale afdelingen van IVN en Stichting Landschapsbeheer Groningen.

De netto-opbrengst van de landelijke actie ontvangen de deelnemende organisaties via het Prins Bernhard Cultuurfonds Organisaties besteden dit bijvoorbeeld aan de aankoop van nieuwe instrumenten of uniformen, het opleiden van jong talent en vaak ook aan een grote voorstelling ná corona. Met deze actie krijgen vooral lokale cultuur- en natuurverenigingen een enorme boost. Dit versterkt de gemeenschapszin.

Ieder jaar collecteren honderden organisaties voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Vorig jaar is de actie voor het eerst mobiel georganiseerd: geen bussen en collectanten meer langs de deur. Het Cultuurfonds gaat op diezelfde voet verder. Het is veiliger voor de collectant én makkelijker voor de organisatie. Er is nog steeds grote noodzaak om lokale cultuurorganisaties te steunen. Vandaar dat het Cultuurfonds de hele netto weer teruggeeft aan de organisaties die collecteren.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds houdt cultuur levend

d4_7458_print_modified-kopieren
Lees het gehele artikel

Verbinding in de samenleving door cultuur; het Prins Bernhard Cultuurfonds maakt zich daar al decennialang hard voor, door bijzondere initiatieven en talent op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap te ondersteunen. Duizenden projecten per jaar, groot en klein door het hele land ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage.

Marceline Loudon, adviseur mecenaat bij het Cultuurfonds vertelt dat ze inmiddels de grootste beurzenverstrekker van Nederland zijn. “Zo kunnen we dankzij particuliere giften jaarlijks meer dan 150 getalenteerde studenten – waaronder veel wetenschappers – blij maken met een buitenlandbeurs. Ook ondersteunt het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 initiatieven: van kleine lokale projecten tot landelijke grote projecten van non-profit organisaties, van amateurs tot professionals. Zolang het maar publiekstoegankelijk is.”

Ontstaan

Het Cultuurfonds viert volgend jaar haar 80-jarig bestaan. Loudon vertelt dat in 1940 het Prins Bernhard Fonds ontstond ter ondersteuning van de weerbaarheid van Nederland in de oorlogsperiode. “Ook wel bekend als het ‘Spitfire Fund’ omdat er oorlogsmaterieel van werd aangeschaft. Na de oorlog zat er nog geld in de pot en de organisatie besloot de doelstelling aan te passen om de weerbaarheid van de Nederlanders te vergroten door culturele amateurprojecten te ondersteunen.”

“Ik hoor vaak na afloop mensen zeggen dat ze dankbaar zijn voor het plezierige en inhoudelijk volledige en richtinggevende gesprek.” Beeld: Esther Cammelot

 

Cultuur verbindt

Van fanfare tot opera, van cabaret tot poppenspel, van cultureel erfgoed tot weidevogel, en filosofie tot wiskunde. Cultuur en natuur verbindt! “En dat is precies wat het Cultuurfonds wil bereiken met de projecten die wij ondersteunen”, vervolgt Loudon. “We financieren op aanvraag en geven van relatief kleine tot grote bedragen, zodat we veel uiteenlopende initiatieven kunnen steunen. Aanvragen worden op kwaliteit beoordeeld door commissies die bestaan uit vele onbezoldigde experts en door de besturen van onze provinciale afdelingen. Wij controleren altijd of onze bijdragen op de juiste manier worden besteed.”

De Kunst van het Geven is er voor iedereen

“Maar het mogelijk maken van deze projecten kunnen we niet doen zonder financiële steun. We weten dat de Kunst van het Geven verschillende vormen kent en past bij elke levensfase: u kunt op de u passende manier geven en cultuur steunen! Maar ook wanneer u na uw overlijden een cultureel verschil wilt blijven maken, kunt u ons steunen door het Cultuurfonds op te nemen in uw testament.” Er zijn diverse vormen om bij te dragen met uw nalatenschap: “Zo kunt u ervoor kiezen een bepaald werkterrein van het Cultuurfonds aan te wijzen, bijvoorbeeld ‘theater’ of ‘beeldende kunst’. Of juist kiezen voor talentontwikkeling, dwars door alle werkterreinen heen. Maar het is ook mogelijk cultuur of natuur in een specifieke regio of omgeving te steunen. En het nalaten aan een bestaand of eigen CultuurFonds op Naam is ook een optie. Toch wil ik ook vragen om na te laten aan het Cultuurfonds zélf, omdat wij goed zien wat de noden zijn op bepaalde momenten. Een algemenere formulering in het testament maakt het dan mogelijk om te kijken waar de steun het beste tot zijn recht komt op dat moment in de toekomst. Uiteraard is het fijn als we de voorkeur weten van iemand, maar op deze manier kunnen we vanuit uw wens de juiste projecten ondersteunen waarvan we nu nog niet weten dat zij ondersteuning nodig gaan hebben.”

Kunstenaar Ide André kreeg dit jaar de Sieger White Award, afkomstig van het overleden kunstenaarsechtpaar Fred Sieger (1902-1999) en Helen Sieger-White (1911-2010). Hun stipendium ondersteunt specifiek schilders uit de regio Oost-Nederland. Beeld: Ide André

 

Dankbaar

Loudon vindt het heel mooi en bijzonder dat het Cultuurfonds al bij vele mensen is opgenomen in hun testament. “We merken dat mensen zelf ook opgelucht zijn als zaken goed zijn vastgelegd. Soms speelt het idee al een tijdje maar krijgt het pas concreet vorm na een persoonlijk gesprek met ons. We luisteren met aandacht naar wat de wensen zijn en vertellen wat de mogelijkheden zijn.” Loudon besluit: “Dat vertrouwen waarmaken, vinden we enorm belangrijk.”

Het Cultuurfonds is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat uw nalatenschap na aftrek van de gemaakte kosten, geheel ten goede komt aan de door u gewenste bestemming.

Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk gesprek? Neemt u dan vooral rechtstreeks contact met Marceline Loudon op! Dat kan via het algemene nummer 020-5206130 of m.loudon@cultuurfonds.nl


Prins Bernhard Cultuurfonds

Herengracht 476

1017 CB Amsterdam

T +31 20 520 61 30

E info@cultuurfonds.nl

W www.cultuurfonds.nl

Bank NL32INGB0000333318  

Start collecteweek Anjeractie op 19 mei | Collecte voor cultuur en natuur in de buurt

anjeractie
Lees het gehele artikel

Op zondag 19 mei gaat de jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor de 74e keer van start. Duizenden vrijwilligers collecteren door het hele land en in bijna alle gemeenten voor cultuur en natuur in de buurt. Zoals Frieda die al 25 jaar bij marchingband Damiate saxofoon speelt: “De band is eigenlijk een soort extra familie. Of je je nou rot voelt of wat dan ook, je kan altijd je emotie kwijt in het toeteren. Daarom vind ik het zo belangrijk dat het blijft bestaan.”

Samen in actie

Tijdens de jaarlijkse Anjeractie collecteweek van het Prins Bernhard Cultuurfonds die dit jaar van 19 t/m 25 mei plaatsvindt, zetten duizenden collectanten zich on- en offline in voor cultuur en natuur in Nederland. Samen komen ze in actie om hun clubkas aan te vullen voor nieuwe instrumenten, kostuums, verf of oefenruimte. Donateurs begrijpen het belang van de plaatselijke cultuurclubs maar al te goed: “Zingen is als yoga voor het hoofd.” En: “Ik geef aan de Anjeractie omdat ik het belangrijk vind dat kinderen in aanraking komen met muziek(instrumenten) en ervaren hoe fijn het is om samen muziek te maken.”

Waarom cultuur in de buurt zo belangrijk is

Samen nachtvlinders tellen met de natuurclub, portretschilderen bij de zondagsschilders, een voorstelling maken in de plaatselijke toneelclub of muziek maken bij een marchingband zoals Frieda. Samen cultuur maken verbindt, opent deuren en smeedt banden. Frieda: “Ik was zeven jaar toen ik erbij kwam en ik kon nog geen instrument spelen, dus ik mocht met de pompons voorop lopen. Ik wilde bij de band omdat mijn broer en zus erbij zaten. Mijn eerste optreden met de saxofoon was met de avondvierdaagse. Inmiddels loop ik achteraan met twee andere blazers. Mijn broer en zus zijn gestopt. De band is eigenlijk een soort extra familie. Wat ik zo tof vind, is of je je nou rot voelt of wat dan ook, je kan altijd je emotie kwijt in het toeteren, daarom vind ik het ook zo belangrijk dat het blijft bestaan.”

Anjeractie… sinds 1946 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds zamelt al sinds 1946 jaarlijks actief geld in met de Anjeractie. Zo’n 25.000 collectanten gaan tegenwoordig op pad om geld op te halen voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Mede dankzij de opbrengsten van de Anjeractie kan het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3500 projecten ondersteunen. Daarbij zijn ook vele regionale en lokale initiatieven. Zo ondersteunt het Cultuurfonds onder andere de aanschaf van kleding en instrumenten voor de muziekverenigingen, kostuums en decors voor plaatselijke cabaret- en theatergezelschappen, restauratie van monumenten of het opzetten van educatieprojecten.

Helft van de opbrengst voor de clubkas

De helft van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende verenigingen. De andere helft wordt door het Cultuurfonds besteed aan cultuur- en natuurprojecten binnen de provincie. Naast de huis-aan-huis collecte kan er t/m 31 mei ook online worden gegeven aan de verenigingen, via www.anjeractie.nl

NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten

NMF-Kamermuziekfestival
Lees het gehele artikel

Op 5, 6 en 7 april 2019 organiseren Natuurmonumenten en het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF) de tweede editie van het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten. Tijdens dit weekend kun je door heel Nederland op ruim 20 cultuurhistorische locaties van Natuurmonumenten komen genieten van kamermuziek, uitgevoerd door bekende musici en bevlogen talenten met instrumenten van het NMF. Muziek, cultureel erfgoed en natuur komen samen in dit festival. In één weekend zijn er maar liefst 75 concerten!

Tijdens het kamermuziekfestival bespelen bekende musici en bevlogen talenten instrumenten van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). Kamermuziek in een kasteel, blazers in het bos, kindertheater op de boerderij, jazz bij het fort… Sommige van de locaties zijn alleen tijdens het festival opengesteld voor publiek. Voor of na de concerten zijn er wandelingen op het landgoed met de boswachter of rondleidingen door het historische gebouw. Schitterende muziek en cultureel erfgoed staan samen in de schijnwerpers.

HOOGTEPUNTEN

Concerten die u zeker niet mag missen:

KAARTVERKOOP GESTART

Op de website van Natuurmonumenten vindt u een overzicht van alle concerten en kunt u kaarten bestellen. Kaarten zijn € 25,- en voor NMF-donateurs en/of Natuurmonumenten-leden € 20,-. NMF-donateurs gebruiken een kortingscode op het einde van het bestelproces.

Het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten is mede mogelijk gemaakt door:


Uitgelichte afbeelding: © NMF/NM. Foto: Marco Borggreve