Tagarchief: rechten

Dieren zijn wezens met gevoel in Spanje

Lees het gehele artikel

Vanaf woensdag 5 januari worden dieren door de Spaanse wetgeving beschouwd als wezens met gevoel. De nieuwe wet geldt voor alle dieren. Wat betekent dit in de praktijk voor de stieren bestemd voor de stierengevechten en jachthonden zoals galgo’s en podenco’s?

In december 2021 keurde het Spaanse Congres van Afgevaardigden de wet goed die dieren als wezens met gevoel beschouwt. Dankzij deze hervorming kunnen dieren beter beschermd worden tegen mishandeling en verwaarlozing.

Dieren worden niet meer gezien als objecten, waardoor ze een andere juridische status krijgen dan materiële bezittingen. Met de wet komt er een einde aan het in beslag nemen van dieren, het hypothekeren ervan, het gebruik van dieren als onderpand en het scheiden van dieren van hun verzorgers bij zaken die gerelateerd zijn aan het eigendomsrecht, zoal (echt)scheidingen. Ook verbiedt het mishandeling én verwaarlozing van dieren in deze specifieke situaties.

Deze nieuwe wet betekent een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek (Código Civil), het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Hypotheekwet. Het stelt dat dieren wezens met gevoel zijn, “levende wezens begiftigd met gevoeligheid”, met rechten en belangen waar rekening mee gehouden dient te worden. Dit is een aanpassing die de Europese Unie aan al haar lidstaten vraagt via artikel 13 van het Verdrag van Lissabon. Bovendien roept de Spaanse samenleving al jaren om een betere bescherming van dieren door de wetgeving. De nieuwe wet geldt voor alle dieren: huisdieren, wilde dieren, dieren in de intensieve veehouderij, en dus ook vechtstieren, galgo’s, podenco’s en andere jachthonden.

De praktijk

De nieuwe wet heeft echter alleen direct effect op vechtstieren en jachthonden bij eigendomskwesties. In de praktijk betekent dit dat ze niet langer in beslag genomen zullen worden of als onderpand kunnen dienen. Maar de wet verbiedt het stierenvechten of de jacht zelf niet. Wel biedt de wet een nieuw juridisch kader dat op de lange termijn kansen creëert voor het ontwikkelen van nieuwe wetgeving. Ook voor vechtstieren en jachthonden.

Het stierenvechten wordt momenteel beschouwd als cultureel erfgoed en is grondwettelijk beschermd tegen afschaffing. Daarnaast verschuilt de Spaanse regering zich achter het Verdrag van Lissabon dat een uitzondering maakt op bescherming van dieren bij culturele tradities, zoals het stierenvechten. Voor de jacht met honden is er onduidelijkheid: deze kan in Spanje beschouwd worden als een eeuwenoude traditie; vanuit de Europese Unie zijn er geluiden dat het niet onder culturele tradities mag vallen. Het laatste woord is hier nog niet over gezegd, dat is zeker.

Nieuwe Dierenwelzijnswet Spanje

Het is heel mooi dat dieren voortaan als wezens met gevoel worden gezien. Maar dit is zeker niet de enige ontwikkeling in het Zuid-Europese land als het gaat om dierenwelzijn. Enkele maanden geleden is er een voorstel voor een nieuwe dierenwelzijnswet gepresenteerd. Hoewel deze wet de vechtstieren niet beschermt, biedt het kansen voor de jachthonden. Jaarlijks worden meer dan 50.000 galgo’s, podenco’s en andere jachthonden verwaarloosd en gedumpt door jagers. Volgens Sergio García Torres, directeur van het Directoraat-Generaal voor Dierenrechten, ligt de ongecontroleerde hondenfok ten grondslag aan de hoge aantallen gedumpte honden. De nieuwe wet verbiedt de hondenfok door particulieren. Alleen professionals die de dierenwelzijnsrichtlijnen volgen mogen nog honden fokken. Daarnaast moet een nieuw, nationaal registratiesysteem het dumpen van dieren afremmen. Ook komen er nieuwe normen voor de grootte en faciliteiten van ruimtes waar meer dan vijf honden verblijven.

Momenteel wordt de nieuwe Dierenwelzijnswet in Spanje geblokkeerd door het Ministerie van Landbouw. De jachtsector is niet tevreden over de maatregelen die van toepassing zijn voor jachthonden.

Vanuit CAS hebben we onze contacten binnen de Europese Unie aangewend in een poging de blokkade op te heffen. Daarnaast, als onderdeel van onze campagne Save the Galgos, is het mogelijk om een brief naar de Ministerie van Landbouw te sturen. De brief van de tekst is in het Spaans. Klik hier om de brief te versturen.

Campagne Save the Galgos

In oktober 2021 lanceerden CAS en de Spaanse organisatie AnimaNaturalis de campagne Save the Galgos. We hebben de krachten gebundeld om aandacht te vragen voor de galgo-problematiek en een betere bescherming van de honden te realiseren. Sinds oktober hebben we diverse regio’s bezocht, zoals Madrid, Valencia, Catalonië. Andalusië en Aragón, waar we de media én volksvertegenwoordigers op de hoogte brengen van de noodzaak van het verbeteren van de bestaande reglementen en het creëren van nieuwe wetten. Na ons bezoek in Andalusië stelde Senator Carles Mulet vragen aan de Spaanse regering over de situatie van de galgo’s in het land. Onder meer vroeg hij welke acties er genomen worden om deze jachthonden te beschermen tegen mishandeling.

Teken onze petitie!

Mensen met een Missie vraagt met expositie aandacht voor rechten Ugandese vrouwen

Lees het gehele artikel

Vrouwen kunnen cruciale rol spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten

Expositie van start op internationale vrouwendag 8 maart 2019

Mensen met een Missie plaatst met de expositie ‘Vrouwenrechten op een voetstuk’ vrouwen uit Uganda letterlijk op een voetstuk. Doel van de expositie is om de positie van Ugandese vrouwen in de gemeenschap te versterken en aandacht te vragen voor de vrouwenrechten daar. Of eigenlijk het gebrek daaraan. Zo krijgt 50% van de Ugandese vrouwen te maken met fysiek en/of seksueel geweld door de eigen partner. Ook kindhuwelijken komen veel voor: 40% van de Ugandese vrouwen trouwt voor haar achttiende*. Vrouwen hebben het zwaar in Uganda maar juist zij kunnen een cruciale rol spelen in het voorkomen en oplossen van conflicten. Het zijn namelijk vaak vrouwen die relaties herstellen, gemeenschappen draaiende houden én wederopbouwen.

De expositie toont Ugandese vrouwen gefotografeerd terwijl zij op een kratje staan. De fotograaf is Suzanne Mateboer. De gefotografeerde vrouwen krijgen voorlichting over vrouwenrechten en sommigen van hen zetten zich op hun beurt in voor het verbeteren van vrouwenrechten in hun gemeenschap.

“Als een man is het je plicht om je vrouw discipline bij te brengen. Je moet haar onder andere slaan om haar in de pas te laten lopen”, zegt Onesimus Twinamasiko, onafhankelijk Ugandees parlementslid, tijdens een interview op de Ugandese televisie dit jaar. Deze uitspraak leidde tot heel wat controverse in Uganda, een land waar huiselijk geweld veel voor komt. Het illustreert een culturele norm van grote genderongelijkheid. Ook religieuze opvattingen over man-vrouw verhoudingen spelen een rol.

“Door Ugandese vrouwen te fotograferen wil ik hun positie in de gemeenschap kracht bijzetten. Ik vroeg ze te laten zien hoe sterk, slim of mooi ze zijn. In eerste instantie waren de dames vaak verlegen maar het duurde nooit lang voordat er een brede lach op hun gezicht verscheen. Vereerd lieten de Ugandese vrouwen zich op het voetstuk plaatsen”, aldus Suzanne Mateboer.

100 reporters
De expositie komt voort uit het project 100 Reporters. Een project van Mensen met een Missie, waarbij vrijwilligers als reporter doordringen tot bijvoorbeeld de meest afgelegen gebieden in India, de hooglanden van Bolivia of de sloppenwijken van Kenia. Daar luisteren zij naar mensen en worden geraakt door hun verhalen. Het zijn verhalen over een worsteling voor een beter bestaan, over hoop en doorzettingsvermogen, over conflict en verzoening. De reporters delen deze verhalen in Nederland. Dit om mensen die verandering teweeg brengen in de schijnwerpers te zetten en om aandacht te vragen voor mensen die vergeten of buitengesloten worden. Suzanne Mateboer, die de foto’s van de Ugandese vrouwen maakte, is een van de 100 reporters.

Expositie
De feestelijke opening van de expositie is op 8 maart en start om 17.00 uur. Voor de opening is Lina Zedriga – voorvechtster van vrouwenrechten in Uganda – speciaal naar Nederland gekomen om haar verhaal te delen. Daarnaast spreken onder andere burgemeester Pauline Krikke en oud Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier over het belang van internationale aandacht voor de rechten van de vrouw.

Locatie: Stadhuis van Den Haag (C-gedeelte Atrium)
De expositie is te bezoeken van 21 februari tot en met 15 maart tijdens de openingstijden van het stadhuis.
Entree: gratis

*http://evaw-global-database.unwomen.org/fr/countries/africa/uganda#5