Tagarchief: Slavernij

Terre des Hommes: Moderne slavernij harde realiteit voor kinderen wereldwijd

Terre des Hommes_ Moderne slavernij harde realiteit voor kinderen wereldwijd-1 kopiëren
Lees het gehele artikel

30% van de slachtoffers van mensenhandel zijn kinderen. Terre de Hommes zet zich in om de rechten van kinderen overal ter wereld te waarborgen en te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van mensenhandel.

Een probleem voor alle landen

Bijna elk land heeft te maken met mensenhandel, of het nu gaat om het land van herkomst, doorvoer of bestemming van de slachtoffers. Het is een transnationale georganiseerde misdaad die verschillende vormen aanneemt. Hoewel seksuele uitbuiting en dwangarbeid de meest bekende vormen van uitbuiting zijn, zijn er nog vele andere vormen zoals handel voor gedwongen huwelijken, illegale adoptie, gedwongen criminaliteit, orgaanverwijdering, kindsoldaten en meer.

Toename kinderhandel

Moderne Slavernij is grotendeels het gevolg van extreme armoede. Handelaren proberen vaak het vertrouwen van kinderen de winnen of ouders te overtuigen hun kinderen weg te geven met de belofte ze een beter leven te geven. De realiteit is dat ze uitgebuit worden, verhandeld en ver van huis terecht komen. De economische gevolgen van het coronavirus heeft een stijging veroorzaakt in geweld tegen kinderen. Ook is er een toename in kinderhandel, ondanks de nationale en internationale reisbeperkingen in Afrikaanse en Aziatische landen. Tijdens de lockdown heeft Terre des Hommes in Tanzania en Oeganda alleen al meer dan 70 verhandelde kinderen gered.

Terre des Hommes tegen mensenhandel

Terre de Hommes is van mening dat alle kinderen die ‘onderweg’ zijn – hetzij verhandeld, achtergelaten of gedwongen worden te vluchten – de bescherming moeten krijgen waar ze recht op hebben. We hanteren een inclusieve aanpak, waarbij we ons richten op het ondersteunen van alle kinderen in beweging en het bestrijden van alle vormen van grensoverschrijdende of binnenlandse kinderhandel. Terre de Hommes wil ervoor zorgen dat er rekening wordt gehouden met de rechten van kinderen in beweging, om te voorkomen dat kinderen het slachtoffer worden van mensenhandel en om adequate steun te bieden aan de slachtoffers. Wij streven naar gerechtigheid tegen de daders en roepen de verantwoordelijkheid van de autoriteiten op om de wettelijke kaders te versterken om de bescherming van “Children on the Move” te waarborgen. Het werken met lokale partners en het toepassen van een participatieve aanpak is voor ons een eerste vereiste om dit te doen.

Helpt u ons mee? U kunt deze kwetsbare kinderen een toekomst geven, bijvoorbeeld door Terre des Hommes op te nemen in uw testament. Kijk hier voor meer informatie. Bij voorbaat hartelijke dank voor uw steun.

Fairtrade en Tony’s Chocolonely zetten dé norm in de cacao industrie: een referentie prijs voor leefbaar inkomen

living
Lees het gehele artikel

Fairtrade en Tony’s Chocolonely delen de urgentie om een leefbaar inkomen voor boeren te realiseren. Armoede is de oorzaak van alle ernstige problemen in de cacaosector, zoals moderne slavernij en kinderarbeid. Zonder een betere prijs voor cacaobonen is er geen mogelijkheid voor boeren om uit deze armoede te ontsnappen. Beide organisaties hebben samengewerkt om een nieuwe norm te zetten voor de industrie: de Living Income Reference Price. De organisaties roepen chocoladefabrikanten op om deze referentieprijs voor een leefbaar inkomen te betalen.

Extreme armoede is de hoofdoorzaak van urgente problemen in de cacaoketen zoals moderne slavernij, illegale kinderarbeid en ontbossing. Fairtrade en Tony’s Chocolonely delen een visie over de route naar een leefbaar inkomen voor cacaoboeren en bieden de industrie één gestandaardiseerde referentieprijs voor een leefbaar inkomen.

Wat is de Living Income Reference Price?

De Living Income Reference Price is de prijs die een boer zou moeten ontvangen voor één kilo cacaobonen om hem in staat te stellen een leefbaar inkomen te verdienen. De prijs is gebaseerd op geavanceerde berekeningen, rekening houdend met variabelen zoals productiviteit, diversificatie van inkomen, land- en familiegrote. Betaling van deze referentieprijs voor leefbaar inkomen is de directe verantwoordelijkheid van de cacao industrie.

In deze samenwerking combineren de twee organisaties hun laatste inzichten met benchmarks opgesteld door de Living Income Community of Practice, een alliantie voor economisch stabiele plattelandsgemeenschappen in wereldwijde voedselketens. Het resultaat is een nieuwe referentieprijs van $2,20 per kg cacao voor Ivoorkust en $2,10 kg cacao voor Ghana. Samen voorzien deze landen in 60% van de wereldwijde cacaoproductie.

Dus nu weten we wat een boer voor zijn cacao moet ontvangen. En nu?

Fairtrade en Tony’s Chocolonely roepen alle chocoladefabrikanten op om hun verantwoordelijkheid te nemen en een leefbaar inkomen de norm te maken. “Elk bedrijf dat de problemen in de cacao industrie serieus neemt, zal de daad bij het woord moeten voegen door deze referentieprijs te betalen. Zonder fatsoenlijke betaling zullen mensenrechten geschonden blijven worden. Onze referentieprijs biedt boeren de financiële ruimte om de noodzakelijke investeringen te doen in duurzame landbouw en een degelijk levensonderhoud.” Zegt Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland.

Wat doen Fairtrade en Tony’s Chocolonely?

Voor Fairtrade producten geldt een minimumprijs dat als vangnet dient bij lage wereldmarktprijzen. Daarbovenop krijgen boeren- en arbeidersorganisaties een ontwikkelingspremie die ze naar eigen inzicht besteden, zoals aan productieverbetering, medische zorg of onderwijs. Per 1 oktober 2019 stijgt de Fairtrade minimumprijs en -premie met 20% als een eerste stap om de industrie richting de referentieprijs te bewegen. Hiermee is het gat tussen de Fairtrade minimumprijs en de referentieprijs met 40% gevuld. Fairtrade gaat het gesprek aan met bedrijven om te kijken hoe zij de rest van het gaat kunnen gaan dichten. Maar uiteindelijk is het de keuze van het bedrijf of ze hun verantwoordelijkheid nemen om hun bijdragen aan het voorduren van deze mensonterende situatie of bijdragen aan de oplossing.

Tony’s heeft toegezegd de Living Income Reference Price  per 1 oktober 2019 te betalen. Elk jaar berekent Tony’s Chocolonely de additionele premie om het gat tot de referentieprijs te dichten. Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer bij Tony’s Chocolonely legt uit dat het gaat om het betalen van een prijs die een leefbaar inkomen mogelijk maakt voor boerenfamilies. Sinds 2013 betaalt Tony’s een hogere prijs, bovenop de Fairtrade-premie, om boeren in staat te stellen een leefbaar inkomen te verdienen.

Samen roepen de organisaties alle chocoladebedrijven op om de Living Income Reference Price als uitgangspunt te gebruiken.