Tagarchief: stembus

Laat ruimte voor lopen je politieke keuze bepalen als je naar de stembus gaat!

Thumbnail_YouTube_ruimte_voor_lopen
Lees het gehele artikel

Kiezers hebben belang bij goede mogelijkheden om te voet op pad te gaan: in hun stad, dorp, buurt, wijk of in het buitengebied. Meer ruimte voor lopen betekent een bereikbaarder, aantrekkelijker, leefbaarder en gezonder Nederland. Ruim 10 miljoen Nederlanders wandelen voor hun plezier of gezondheid en we lopen graag en veel om ergens te kunnen komen.

Maakt de partij van uw keuze:

lopen tot een integraal onderdeel van Rijksbeleid op het gebied van mobiliteit, gezondheid, ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid?

Stimuleert de partij van uw keuze:

een beweegvriendelijke leefomgeving, daarmee kiezend voor gezonde mobiliteit, met routes die voor wandelaars aantrekkelijk, veilig en toegankelijk zijn?

Investeert de partij van uw keuze:

in infrastructuur voor lopen en daarmee in bereikbaarheid? Zet ze in op structureel meer ruimte voor voetgangers en wandelaars?