Tagarchief: Stichting MS research

Verlies van zenuwcellen bij progressieve MS

Lees het gehele artikel

Waarom gaat de ene MS-patiënt veel sneller achteruit dan de andere? Waarom ontstaat er zoveel schade aan zenuwcellen bij mensen met progressieve MS? Het zijn vragen die Maarten Witte al jaren bezighouden. “Als we dit kunnen ontrafelen is een effectieve behandeling voor progressieve MS binnen handbereik.” Het MS-fellowship – een persoonlijke subsidie, waarmee hij de komende vier jaar zijn eigen onderzoeksgroep rondom progressieve MS kan starten – dat hij onlangs dankzij een bijzondere donatie via onze Stichting ontving, brengt dat een stap dichterbij.

“MS is niet alleen een heel nare ziekte voor de mensen die het treft, maar ook een heel moeilijke ziekte om te bestuderen. Nog altijd weten we niet goed hoe de ziekte ontstaat.”
Aan het woord is Maarten Witte (38), wetenschapper bij het MS Centrum Amsterdam. “Primair vanuit wetenschappelijk oogpunt houdt me dat bezig. En door de jaren heen heb ik via patiënten-dagen mensen met MS en hun naasten ontmoet en kunnen zien en horen hoe ingrijpend deze ziekte voor hen is. Af en toe krijg ik mailtjes van hen met vragen over mijn onderzoek. Ik vind het belangrijk om dat contact te hebben en het is erg stimulerend te merken hoe betrokken zij bij het onderzoek zijn. Voor ons als onderzoekers is het ook leerzaam om te zien waar zij tegenaan lopen, wat voor invloed het heeft op hun leven en dat van hun naasten. Dat maakt dit onderzoek heel urgent, maar ook dankbaar om te doen.”

Vasthoudendheid

Wetenschappelijk onderzoek is als het leggen van een complexe puzzel. Je weet hoe het eindresultaat eruit moet zien, maar de weg ernaar toe is lang en ingewikkeld. Met onderweg ook veel niet passende puzzelstukjes. Soms denk je het juiste stukje in handen te hebben.
Tot toch blijkt dat dat niet het geval is. “Elke onderzoeker herkent dit en heeft dit meegemaakt”, vertelt Maarten. “Wetenschappelijk onderzoek vergt geduld. Maar je hebt ook doorzettingsvermogen nodig. En vasthoudendheid. Want uiteindelijk kom je wel een passend stukje tegen. Zodat je beetje bij beetje meer gaat begrijpen – in mijn geval van het ziektemechanisme van MS.” Deze eigenschappen komen Maarten ook privé goed van pas.
“Als trotse vader van twee jonge kinderen weet ik dat het opvoeden soms ook het nodige geduld en doorzettingsvermogen vraagt, zoals iedere ouder wel zal herkennen…”

Intrinsieke drive

Eigenschappen die volgens Maarten minstens zo belangrijk zijn voor wetenschappers, zijn een intrinsieke drive om iets tot op de bodem uit te zoeken, en fascinatie voor het onderwerp. Bij hem werd de kiem veertien jaar geleden gelegd, in 2007. Na zijn studie Biomedische Wetenschappen kreeg hij de mogelijkheid om promotieonderzoek te doen onder begeleiding van Jack van Horssen bij het MS Centrum Amsterdam. De focus van dit onderzoek was de rol van slecht functionerende mitochondriën bij MS.

Energiefabriekjes

“Mitochondriën zijn een cruciaal onderdeel van onze lichaamscellen. Ze hebben een heel belangrijke functie en je kunt ze zien als een soort energiefabriekjes. Ons lichaam heeft energie nodig om goed te kunnen functioneren. De hersenen hebben bijvoorbeeld energie nodig om te kunnen denken en spieren gebruiken energie om te bewegen. De voedingsstoffen die we binnenkrijgen, worden in de mitochondriën omgezet in energie die ons lichaam kan gebruiken.” Gedurende zijn promotieonderzoek ging Maarten zich steeds meer focussen op slecht werkende ‘energiefabriekjes’ bij progressieve MS. “Wij zagen dat die energiefabriekjes niet goed meer werkten, en dat dat een belangrijke invloed heeft op de progressie van de ziekte.”

Verlies van zenuwweefsel

Dankzij dat onderzoek weten we dat slecht werkende mitochondriën, specifiek in zenuwcellen, bijdragen aan het verlies van zenuwweefsel, wat mede de progressie van MS veroorzaakt. “Maar waaróm gaan ze slecht functioneren? Hoe komt het nou? Die vragen hielden mij toen, maar ook nu nog altijd bezig.”

Ontsteking in de hersenen

In zijn huidige onderzoek is de rol van de ‘energiefabriekjes’ in zenuwcellen nog steeds een onderdeel, maar Maarten trekt het nu breder. “Bij veel mensen met progressieve MS zien we een bijzondere ontsteking ontstaan in de vliezen die rondom de hersenen zitten.
Het vermoeden is dat deze ontsteking van de hersenvliezen in belangrijke mate bijdraagt aan hersenschade, waaronder aan mitochondriën en daarmee aan de progressie van de ziekte.
Die ontsteking in het hersenvlies probeer ik te verklaren door de onderliggende, schadelijke mechanismen te bestuderen en te begrijpen.”

Bijzondere biomedische techniek

Maarten werkt met zijn eigen onderzoeksgroep, maar ook met MS-onderzoekers elders in Nederland en ook internationaal. “Het meeste onderzoek vindt plaats in het laboratorium in Amsterdam, maar soms hebben we expertise nodig van buitenaf. Om erachter te komen wat er gebeurt in de hersenen van mensen met progressieve MS, gaat mijn onderzoeksgroep gebruik maken van een bijzondere techniek, de zgn. Single Cell RNA sequencing. Met deze techniek kunnen we individuele cellen bestuderen uit hersenplakjes van overleden hersendonoren met progressieve MS en deze cellen tot in detail karakteriseren en de interactie tussen cellen bestuderen. Dit doen we samen met MS-onderzoekers in MS Centrum Noord Nederland, die gespecialiseerd zijn in deze techniek. Op deze manier proberen we bloot te leggen wat er op celniveau misgaat en de ‘foute’ moleculen te identificeren en aan te pakken. Dat is stap 1 in mijn onderzoek.”

Hersenontsteking

“Vervolgens kijken we naar wat de ontsteking van de vliezen rondom de hersenen veroorzaakt in de hersenen zelf. Ons recente onderzoek laat zien dat een bepaald type cellen die in het brein zitten, de zgn. microglia, geactiveerd worden door de hersenvliesontsteking. En we vermoeden dat dit weer leidt tot problemen in de zenuwcellen, waaronder de ‘energiefabriekjes’, die slecht gaan werken.”

‘Schuldige’ cellen en moleculen aanwijzen

De Single Cell RNA sequencing techniek kan Maarten informatie geven over welke specifieke cellen en moleculen betrokken zijn bij progressieve MS. “Over vier jaar hoop ik dat we dan ook echt bewezen hebben welke cellen en moleculen betrokken zijn bij de beschadiging van zenuwen. Die ‘schuldigen’ moeten we dan aanpakken, willen we de progressie van MS verminderen. Als dat lukt, dan kunnen we hopelijk progressieve MS gericht behandelen met nieuwe medicatie.”

Kandidaat therapieën

Of hij hoopt op een doorbraak? Gaat zijn onderzoek een doorslaggevende rol spelen? “Ik ben altijd heel terughoudend als ik denk iets gevonden te hebben. In een lab kun je een ziekte wel 1000 keer genezen, maar de vraag blijft altijd: werkt het ook in de praktijk, bij de mens?”

Al denkt hij er heus wel eens aan dat hij straks misschien aan de basis staat van een nieuw medicijn. Dat hij de stap kan maken van onderzoek naar klinische trials. “Ik doe dit samen met mijn onderzoeksgroep, maar eigenlijk met alle MS-onderzoekers ter wereld. Ons onderzoek levert hopelijk een belangrijke bijdrage aan hoe we in de toekomst progressieve MS kunnen voorkomen, remmen of zelfs schade kunnen herstellen. Ik ben dan ook zeer hoopvol dat we over een paar jaar ons doel hebben bereikt: een aantal goede kandidaat- therapieën en uiteindelijk nieuwe medicijnen die effect hebben op de progressieve fase.”

Zolang de oorzaak van en oplossing voor MS niet is gevonden blijft wetenschappelijk onderzoek, zoals dat van Maarten, van enorm belang. Daarom is uw steun, in de vorm van een donatie of nalatenschap onmisbaar. Wij rekenen op u!

Voor meer informatie: Stichting MS Research – msresearch.nl – info@msresearch.nlDoneer aan Stichting MS Research

Hersenlab voor kinderen met MS wordt realiteit

MSR-Kinder-MS-Centrum-Rotterdam-3
Lees het gehele artikel

Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij heeft Stichting MS Research een prachtige financiële bijdrage van € 660.000 ontvangen. Door deze bijdrage wordt een hersenlab speciaal voor kinderen met MS realiteit. Dit is ongelofelijk waardevol voor alle kinderen en families die worden geraakt door MS. Onderzoekers kunnen in het Kinderhersenlab de lichamelijke en mentale gevolgen van MS veel beter in beeld brengen zonder deze kwetsbare kinderen extra te belasten. “Een droom die uit komt en een grote stap voor een betere toekomst voor kinderen met MS”, aldus Rinze Neuteboom, kinderneuroloog en hoofd van het Nationaal Kinder MS centrum.   

Alle zorg op één plek 

MS komt steeds vaker voor bij kinderen. De verschijnselen zijn, net als bij volwassenen,  ernstige vermoeidheid, slecht zien, plotseling slecht lopen of praten. Maar de ziekte heeft helaas bij kinderen, ook omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn, een veel sneller en heftiger verloop. Er zijn medicijnen die de ziekte kunnen afremmen, maar we kunnen de geleidelijke achteruitgang helaas nog niet stoppen of voorkomen.  

Al sinds 2012 is dankzij een extra bijdrage van de VriendenLoterij de zorg voor kinderen met MS gecentraliseerd in het Nationaal Kinder MS centrum van het ErasMS Rotterdam. Het doel van dit gespecialiseerde centrum is de kennis over kinderen met MS te vergroten, waardoor het mogelijk wordt de specifieke zorg en het welzijn van deze kinderen te verbeteren. Lees hier meer over het Nationaal Kinder MS centrum ErasMS.   

In stappen naar meer balans 

MS is letterlijk en figuurlijk een zenuwslopende ziekte en brengt het leven van kinderen blijvend uit balans. Om kinderen met MS de kans te geven weer kind te zijn, is wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor MS bij kinderen hard nodig. Dankzij de deelnemers van de PostcodeLoterij kan dit onderzoek er nu komen, in de vorm van een Kinderhersenlab. Met deze speciaal voor kinderen ontwikkelde methode kunnen we ontdekken waarom het afweersysteem en de hersenen bij kinderen met MS uit balans raakt. Met dit belangrijke onderzoek komt de oplossing voor kinderen met MS dichterbij.   

Het Kinderhersenlab 

In het enige Kinderhersencentrum van Nederland, onderdeel van MS centrum ErasMS*, zullen kinderen met MS onderzocht worden in het Kinderhersenlab. 

Kinderen doorlopen hier een aantal onderzoeken waarbij het functioneren van hun hersenen onderzocht wordt. Ze krijgen onder andere een neuropsychologisch onderzoek, een bewegingsanalyse, een oogonderzoek en een geavanceerd electrografisch onderzoek dat de kwaliteit van hun hersennetwerken meet.  

De testen en metingen die in het hersenlab worden uitgevoerd zijn stuk voor stuk aangepast op kinderen. Een voorbeeld hiervan is een speciaal voor kinderen ontwikkelde “hersencap”, waarmee hersennetwerken in kaart kunnen worden gebracht. Deze manier om het functioneren van de hersenen te meten, is mogelijk een goed alternatief voor de klassieke MRI-scan, die veel kinderen heel begrijpelijk als belastend en eng ervaren.   

De samenstelling en uitvoering van de testen staat centraal om inzicht te krijgen in het ziekteproces met zo min mogelijk belasting voor het kind. Onderzoekers verwachten met deze niet belastende aanpak, veel beter dan vroeger, te kunnen zien wanneer de grillige ziekte actiever wordt en er aanpassing van de behandeling nodig is. Hier zullen de kinderen direct van profiteren.  

Een persoonlijke aanpak 

Dankzij de bijdrage van de PostcodeLoterij wordt het mogelijk voor artsen en onderzoekers om de begeleiding van kinderen met MS meer toe te spitsen op het individuele kind. Kinderen met MS krijgen dankzij dit onderzoek niet alleen een betere behandeling, maar ook meer inzicht in het beloop van hun eigen ziekte. Deze informatie kan een stukje onzekerheid voor de toekomst wegnemen en kinderen helpen te focussen op wat voor hen nog wél mogelijk is. Stichting MS Research en het Nationaal Kinder MS centrum zijn de deelnemers van de PostcodeLoterij daarom bijzonder dankbaar dat zij dit mooie onderzoek mogelijk maken.  

* gevestigd binnen  het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis 

In gesprek met Henk van Veen

Lees het gehele artikel

Een MS-hersendonor en een wetenschapper aan het woord; een aanvullende combinatie

Henk van Veen en Inge Huitinga (directeur Hersenbank voor MS) kennen elkaar sinds ze samen hebben gewerkt aan een informatieve film die jaren geleden over de Hersenbank voor MS is gemaakt. Henk, die meer dan 20 jaar MS heeft, is dan ook zelf geregistreerd als hersendonor, net als zijn moeder. “Mijn moeder is overleden en heeft haar hersenen gedoneerd. Eerst wilde ze niet maar nadat ik zei ‘dat is voor mij belangrijk, maar voor onze kleinkinderen nog meer’, heeft ze zich toch geregistreerd.” 

“En daar zijn we heel blij mee”, zegt Inge. “Er is een tekort aan donoren met gezonde hersenen, waar we hersenen van mensen met MS mee kunnen vergelijken. Het is ook wel verwarrend, want er is nu een nieuwe donorwet waarmee iedereen automatisch orgaandonor is. Maar dat is alleen voor orgaantransplantaties. Als mensen hersenen willen doneren aan de wetenschap, moeten ze zich echt apart bij ons registreren.”

Prof.dr. Inge Huitinga, directeur Nederlandse Hersenbank voor MS.

Onderzoek met donorhersenen

Met de hersenen die gedoneerd worden aan de Hersenbank voor MS wordt onderzoek gedaan, o.a. ook door Inge. Henk vraagt zich af hoe Inge daar is ingerold. Inge vertelt: “Toen ik begon met het onderzoek was dat voor mij, met alle respect, een Walhalla, waanzinnig interessant. Pas later begreep ik de patiënt die er achter zit. Zo heb ik van jou geleerd, Henk, wat een ernstig beloop van MS met zich meebrengt. Helaas. Maar we werken keihard. Ik denk dat een middel om de progressie van MS te remmen binnen 10 jaar haalbaar is.” Henk: “Ik hoop dat het op tijd komt, maar ik acht jullie heel hoog. Ik vind dat jullie net zoiets hebben als Columbus… je begint aan een tocht, je weet niet waar je uitkomt, maar je gaat door. Dat vind ik heel bewonderenswaardig.”

Henk van Veen met zijn partner en mantelzorger Trudy.

Van Columbus tot Cruijff

Daarin herkent Henk ook iets van zichzelf. Hij vertelt uitvoerig over hoe hij als medewerker van een baggerbedrijf een klus moest klaren in de Dode Zee in Jordanië en het benodigde materiaal daar moest zien te krijgen. “We moesten over een slechte weg met incourante bruggetjes door het gebergte met kleine riviertjes naar de Dode Zee. Jij wilt iets realiseren dat misschien in het verschiet ligt, maar niet zeker is. Iets soortgelijks had ik bij die baggerklus in Jordanië. Uiteindelijk is de klus geklaard met Nederlandse nuchterheid. Ik hoop zo dat jij ook in je missie slaagt.”

Als pratend blijken er meer overeenkomsten tussen Henk en Inge. Van de Noord-Hollandse geboortegrond tot muzieksmaak (er is een gedeelde liefde voor de Beatles en klassiek). Hun inspiratiebronnen zijn wel anders. Henk noemt Johan Cruijff. Ook Henk heeft gevoetbald, maar Johan heeft hij net gemist. “Had ik maar iets meer mijn best gedaan!” Voor Inge is haar inspiratiebron Dick Swaab. “Zonder enige twijfel. Ik was nog student toen ik een interview met Dick Swaab hoorde en op dat moment dacht ‘ik word hersenonderzoeker’.”

Onderzoek helpt MS de wereld uit!

IMG_Mon
Lees het gehele artikel

MS-onderzoekster Cindy Hoeks heeft de ‘Monique Blom-de Wagt Grant 2021’ontvangen. Met deze subsidie kan Cindy een impuls geven aan haar onderzoek naar immuuncellen die bijdragen aan de verergering van MS-symptomen.

De Monique Blom-de Wagt Grant is een persoonsgebonden beurs voor jonge, ambitieuze MS-wetenschappers. De beurs wordt mogelijk gemaakt door de Blom-de Wagt Foundation, opgericht door Walter Blom en zijn vrouw Monique. De strijd tegen MS heeft Monique zelf helaas verloren, maar via de Foundation hoopte zij, en nu haar naasten, andere mensen met MS een betere toekomst te kunnen bieden. “Met de Blom-de Wagt Foundation en deze beurs heeft Monique iets blijvends achtergelaten, ” aldus Walter Blom. “De zoektocht naar het ontstaan van en oplossingen voor MS is een puzzel. We weten alleen nog niet hoe groot de puzzel is. Ik ben blij dat we op deze manier fundamenteel onderzoek kunnen steunen. Want elk puzzelstukje telt.”

Het onderzoek van Cindy richt zich op specifieke groep immuuncellen die een rol spelen bij de verergering van MS-symptomen. Deze immuuncellen zijn niet aanwezig bij elk individu, maar ontstaan wanneer iemand langdurig blootgesteld wordt aan een ziekteverwekker. Het gaat om cellen die voornamelijk worden gevonden bij oudere personen en mensen met een chronische virale infectie of auto-immuunziekte.

“We weten nog niet precies hoe deze cellen zich ontwikkelen, maar uit eigen werk en de huidige literatuur blijkt dat de omstandigheden waaronder ze ontstaan mogelijk een invloed kunnen hebben op de kenmerken van deze cellen”, aldus Cindy. “Om deze kenmerken te vinden, bestuderen wij deze immuuncellen van mensen met MS en vergelijken ze met de immuuncellen van mensen met een chronische virale infectie. Dit doen we met behulp van een nieuwe techniek waarmee we afzonderlijke cellen in detail kunnen bestuderen. Deze nieuwe techniek is ook minder belastend voor de patiënt, omdat we relatief weinig ‘materiaal’ – in dit geval een buisje bloed – nodig hebben om zoveel mogelijk celonderzoek te doen. Uiteindelijk zal dit onderzoek ons meer informatie geven over de ontwikkeling en de functie van deze schadelijke cellen. Deze informatie kan later mogelijk gebruikt worden bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor MS-patiënten.”

Cindy Hoeks doet promotieonderzoek bij Biomed, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Universiteit Hasselt waar een breed scala aan MS-onderzoek wordt uitgevoerd. Lees hier meer over het onderzoek van Cindy Hoeks.

Ga jij de uitdaging aan tijdens hét virtuale fitness event van 2021

Schermafbeelding 2021-03-23 om 09.10.35 kopiëren
Lees het gehele artikel

Wat is MAY 50K?

De MAY 50K is een internationale fitness- en fondsenwervingsuitdaging om geld in te zamelen voor MS-onderzoek wereldwijd. Onderzoek dat van levensbelang is voor iedereen met MS nu en in de toekomst. Stichting MS Research verbindt zich dan ook met trots, als Nederlandse vertegenwoordiger, aan “The MAY 50K”. Andere landen die naast Nederland actief deelnemen zijn Australië, Canada, Ierland en de Verenigde Staten.

Waar je ook woont, ongeacht je fitnessniveau, je kunt zelf beslissen hoe, wanneer en waar je de 50 kilometer in mei aflegt. Hardlopen, wandelen, rollen, fietsen, zwemmen; alle soorten manieren van voortbewegen zijn mogelijk. Zolang het maar in mei is en je, minimaal, de 50 km haalt. Elke stap die je zet, elke kilometer die je klokt, brengt ons dichter bij een MS-vrije wereld. Je kunt het alleen doen, met vrienden, familie of een team samenstellen met je collega’s of online volgers. 

“Wereldwijd hebben 2,8 miljoen mensen MS. Samen kunnen we de toekomst van MS veranderen en MS achter ons laten, waar het hoort. “  MSIF, Multiple Sclerosis International Federation

In deze tijd is het niet alleen leuk maar ook belangrijk om mensen te verbinden en te inspireren actief aan de slag te gaan. Wij willen jou vragen om ons hierbij te helpen door zelf als individu, team of met je bedrijf mee te doen. 

Sign me up!

De rest wijst zich vanzelf. Vergeet niet je eigen netwerk, familie en vrienden te informeren over je deelname. Inspireer ze om ook mee te doen of vraag ze om jou te sponsoren! Zo ren, wandel, skate, rol of …. je samen voor meer MS-onderzoek. 

Tot slot wat mooie feiten:

  • The MAY50K is ’s werelds grootste DIY fondsenwervende event voor MS wereldwijd!
  • Onze missie is om de wereld te inspireren, te mobiliseren en samen te brengen om de kwaliteit van leven van iedereen met MS te verbeteren en MS voor altijd te beëindigen.
  • We voeren campagne voor een groter bewustzijn van de ziekte en om internationaal onderzoek te ondersteunen. 

Heb je specifieke vragen waarvan je het antwoord niet op de website kan vinden? Mail ons dan gerust!

Met sportieve groet,

Karin Smits

Uw nalaten­schap brengt ons dichter bij de oplossing voor MS

Jacq-mri-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Wel weten we dat meerdere factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van MS, zoals vrouw of man zijn, vitamine D en infectie met het Epstein-Barr virus. Ook erfelijke factoren, onze genen, dragen bij. Zo kregen Jacqueline en haar zus Yolanda beiden MS, een kans van slechts 2 procent.

Meer dan 230 genen dragen bij aan het ontwikkelen van MS

Onderzoek bij eeneiige tweelingen uit de jaren 80 liet zien dat genen een rol spelen. MS wordt echter niet veroorzaakt door één gen. Sterker nog, er zijn inmiddels 233 erfelijke factoren gevonden die verband houden met MS. Hoe meer van deze risico-genen aanwezig zijn, hoe groter de kans is op het krijgen van MS. Met deze kennis begrijpen wetenschappers dus beter waarom sommige mensen kwetsbaarder zijn om de ziekte te ontwikkelen. Ook geeft onderzoek naar erfelijke factoren nieuwe inzichten over het ziektemechanisme.

Vorig jaar namen onderzoekers, uit verschillende landen over de hele wereld de genen van ruim 47.000 MS-patiënten en 68.000 gezonde deelnemers onder de loep. Hieruit bleek dat de meeste van de afwijkende genen bij mensen met MS het afweersysteem beïnvloeden. Zowel afweercellen in het bloed (T- en B-cellen) als afweercellen in de hersenen (microgliacellen) zijn betrokken. Het onderzoek leidt zo tot inzicht in welke cellen en processen een rol spelen in MS.

Omdat wetenschappers nu meer weten over de genen die betrokken zijn bij MS, kunnen ze verder onderzoek doen naar de effecten op de cellen waarin deze genen vooral tot uiting komen. In de toekomst kunnen ze met deze informatie mogelijk op zoek naar een manier om de ziekte te stoppen of zelfs te voorkomen.

In het MS Centrum ErasMS worden mensen met MS gevolgd voor onderzoek. Zo kan het centrum bijdragen aan het internationale MS-genetica consortium en andere grote internationale onderzoeken. ErasMS heeft deze zogenaamde cohorten kunnen opbouwen mede dankzij de structurele ondersteuning van Stichting MS Research. Van alle subsidies die Stichting MS Research toekent, is ongeveer de helft voor onderzoek naar de oorzaken van MS. Zo dragen donateurs bij aan het vinden van alle oorzaken van MS.

Door nalatenschappen en (periodieke) giften van donateurs kan Stichting MS Research o.a. dit onderzoek subsidiëren. Onderzoek vindt plaats bij de academische MS-centra in Nederland, waaronder ErasMS en de Nederlandse Hersenbank voor MS. 


Wilt u zelf een concrete bestemming geven aan uw (periodieke) gift of nalatenschap? Bijvoorbeeld omdat u affiniteit hebt met een bepaald type onderzoek of omdat u één van de andere activiteiten van Stichting MS Research een warm hart toedraagt? U kunt dit vanzelfsprekend op voorhand aangeven en wij zorgen ervoor dat uw nalatenschap uw concrete bestemming krijgt. Het hoeft uiteraard niet, dan wordt uw nalatenschap geheel aan wetenschappelijk onderzoek besteed. Wij kunnen u begeleiden bij het vinden van een notaris bij u in de buurt en/of andere zaken. 

Neem hiervoor gerust contact met ons op via tel. 071 – 5 600 500. 

Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later

josenhelmamolthoff-hr-kopieren
Lees het gehele artikel

Toen er in de directe omgeving van Jos Molthoff (69) en zijn vrouw Helma (67) iemand overleed, realiseerden ze zich dat zij zelf de regie over hun nalatenschap wilden hebben. Zeker ook omdat zij zelf geen kinderen hebben…

Lang hoefden ze niet te overleggen; direct was helder dat hun nalatenschap naar een MS-gerelateerd doel zou gaan, namelijk Stichting MS Research. Jos vertelt: “Het is ons helemaal duidelijk waar deze stichting voor staat. En om die reden was de keuze snel gemaakt. Onderzoek is namelijk enorm belangrijk om uiteindelijk tot de oplossing voor MS te komen. Wij hebben zelf bewust geen keuze gemaakt voor een bepaald MS-onderzoek, omdat wij hier te weinig verstand van hebben. De keuze laten wij daarom met een gerust hart over aan Stichting MS Research. Wij hebben het absolute vertrouwen dat zij met de besteding van de gelden zeer verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten de onderzoeksresul­taten leiden tot de oplossing van deze ziekte, waar ik overigens geen jaartal aan vasthang, omdat MS helaas zo ontzettend complex is.”

In 1982, nog voordat zij hun eigen bedrijf startten, werd bij Helma de diagnose MS vastgesteld. Jos en Helma wisten van dichtbij wat MS betekent, want ook de inmiddels overleden broer van Helma had MS. Jos en Helma runnen inmiddels al ruim 32 jaar samen hun administratiekantoor in het Brabantse Goirle.

De familie Molthoff is al jaren vaste donateur van de stichting. “Er ligt hier al een aardig stapeltje lijfrente-schenkingen. Het klinkt als een cliché, maar hoe meer geld voor onderzoek beschikbaar komt, hoe meer kansen er zijn dat de oorzaak van MS gevonden kan worden. We zijn trouwe lezers van het informatieve magazine en andere uitgaven van de stichting. Maar ook het jaarverslag wordt door ons zorgvuldig gelezen, met name het financiële deel, maar die interesse zal wel iets met mijn eigen financiële achtergrond te maken hebben.”

Lang hoefden ze niet te overleggen; direct was helder dat hun nalatenschap naar een MS-gerelateerd doel zou gaan, namelijk Stichting MS Research. Jos vertelt: “Het is ons helemaal duidelijk waar deze stichting voor staat. En om die reden was de keuze snel gemaakt. Onderzoek is namelijk enorm belangrijk om uiteindelijk tot de oplossing voor MS te komen. Wij hebben zelf bewust geen keuze gemaakt voor een bepaald MS-onderzoek, omdat wij hier te weinig verstand van hebben. De keuze laten wij daarom met een gerust hart over aan Stichting MS Research. Wij hebben het absolute vertrouwen dat zij met de besteding van de gelden zeer verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten de onderzoeksresul­taten leiden tot de oplossing van deze ziekte, waar ik overigens geen jaartal aan vasthang, omdat MS helaas zo ontzettend complex is.”

In 1982, nog voordat zij hun eigen bedrijf startten, werd bij Helma de diagnose MS vastgesteld. Jos en Helma wisten van dichtbij wat MS betekent, want ook de inmiddels overleden broer van Helma had MS. Jos en Helma runnen inmiddels al ruim 32 jaar samen hun administratiekantoor in het Brabantse Goirle.

De familie Molthoff is al jaren vaste donateur van de stichting. “Er ligt hier al een aardig stapeltje lijfrente-schenkingen. Het klinkt als een cliché, maar hoe meer geld voor onderzoek beschikbaar komt, hoe meer kansen er zijn dat de oorzaak van MS gevonden kan worden. We zijn trouwe lezers van het informatieve magazine en andere uitgaven van de stichting. Maar ook het jaarverslag wordt door ons zorgvuldig gelezen, met name het financiële deel, maar die interesse zal wel iets met mijn eigen financiële achtergrond te maken hebben.”

Sinds een paar jaar bouwen Jos en Helma hun bedrijf langzaam af. “Het is mooi geweest. Ontwikkelingen gaan door en kennis moet je bijhouden, dat kost meer moeite dan vroeger. Om deze reden hebben wij 50% van het kantoor inmiddels overgedragen aan een andere partij. Dit betekent dat er voor ons geen nieuwe klanten meer bijkomen en door natuurlijk verloop er zo nu en dan ook klanten afvallen.” Een vastgestelde einddatum voor hun werkzame leven hebben ze niet, zolang de bestaande klanten tevreden zijn, gaan ze gewoon rustig door.

Ondanks het feit dat Helma merkt dat door haar MS alles niet meer zo gemakkelijk verloopt als een aantal jaren geleden, gaat het naar omstandigheden nog best goed en straalt zij veerkracht uit. Ze golft nog regelmatig en hoopt dit de komende jaren zeker nog te blijven doen. Ook is zij een actief bridger en houdt hiermee haar hersenen in beweging. Doordat er voor Jos meer tijd is voor andere dingen zet hij zich in als vrijwilliger, namelijk als ‘sociaal koker’. Maar tevens maakt hij deel uit van de ‘formulierenbrigade’. “Als ‘sociaal koker’ kook ik, samen met anderen, voor een groep van ca. 25 ouderen en serveren we vervolgens een heerlijk driegangenmenu uit. Daarnaast help ik mensen met het online invullen van formulieren en leer ik ze wegwijs worden op de computer. Dat is heel dankbaar werk.”

Op de vraag of Jos nog iets aan de lezers wil meegeven, antwoordt hij: “Als je in de omstandigheid bent nu iets te regelen, doe het dan voordat het te laat is. Nu kun je het allemaal nog zelf bepalen. Doe je dat niet, dan zullen je uiteindelijke erfgenamen wellicht een ander bestedingsdoel van je nalatenschap kiezen. Kortom, regel je zaken, voordat het te laat is.”


Wilt u zelf een concrete bestemming geven aan uw nalatenschap? Bijvoorbeeld omdat u affiniteit hebt met een bepaald type onderzoek of omdat u één van de andere activiteiten van Stichting MS Research een warm hart toedraagt? U kunt dit vanzelfsprekend op voorhand aangeven en wij zorgen ervoor dat uw nalatenschap uw concrete bestemming krijgt. Het hoeft uiteraard niet, dan wordt uw nalatenschap geheel aan wetenschappelijk onderzoek besteed. Wij kunnen u begeleiden bij het vinden van een notaris bij u in de buurt en/of andere zaken.

Neem hiervoor gerust contact met ons op via tel. 071 – 5 600 500.

Stichting MS Research

www.msresearch.nl

directie@msresearch.nl


Stichting MS Research

Leidseweg 557-1

2253 JJ  Voorschoten

T +31 71 56 00 500

E directie@msrsesearch.nl

W www.msresearch.nl

Bank NL17 INGB 0000 00 698

Er is altijd een vorm van geven die bij u past

do-good-festival-acties-kopieren
Lees het gehele artikel

‘Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen aan onderzoek naar multiple sclerose (MS), maar dan wel op een manier die binnen mijn mogelijkheden past’. Dit is een reactie die wij, Stichting MS Research, vaak horen van mensen die ons werk een warm hart toedragen. Omdat er naast het storten van een reguliere donatie nog veel meer mogelijkheden zijn, zetten wij deze hieronder voor u op een rijtje.

Acties

Laat u inspireren en doe mee! Wilt u voor Stichting MS Research een eigen actie starten? Acties zijn er in alle soorten en maten. Denk aan het verkopen van zelfgemaakte taarten, sieraden of kleding of het meedoen aan een sportevenement en u hiervoor laten sponsoren door familie en vrienden. Een andere mogelijkheid is voor uw verjaardag of jubileum aan uw gasten een donatie voor onze Stichting te vragen in plaats van cadeaus. Met behulp van een eigen actiepagina kunt u als individu of als onderdeel van een team gemakkelijk een dergelijke actie starten.

Periodiek schenken

Bij periodiek schenken schenkt u jaarlijks een vast bedrag over een periode van minimaal vijf jaar. U kunt zelf aangeven of u deze termijnen via automatische incasso wilt laten afschrijven of dat u dit zelf overmaakt. Uw bijdrage wordt dan van uw rekening afgeschreven in termijnen die u zelf aangeeft: per jaar, half jaar, kwartaal of maand. Er is geen minimumbedrag voor een periodieke schenking. Periodiek schenken is fiscaal aftrekbaar en daarom een zeer gunstige manier om de Stichting MS Research te steunen. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de fiscus tot wel 52% van de schenking. Bij deze manier van doneren kunt u een concrete bestemming voor uw donatie aangeven. Sinds enkele jaren is het niet meer nodig dat een periodieke schenking via een notaris wordt geregeld. Een ‘onderhandse akte’, bijvoorbeeld door een schriftelijke overeenkomst, is nu voldoende om de periodieke schenking vast te leggen. De formulieren – een modelovereenkomst in tweevoud, een vragenlijst en toelichting kunt u via de website msresearch.nl/periodiek-schenken downloaden.

Stichting MS Research in uw testament

Op diverse mogelijkheden kunt u Stichting MS Research opnemen in uw testament. U kunt ons bijvoorbeeld benoemen tot (mede-)erfgenaam, in de vorm van een erfstelling. Stichting MS Research erft dan een door u bepaald gedeelte van de nalatenschap. Uiteraard kunt u ons ook laten benoemen tot enige erfgenaam (als er bijvoorbeeld geen kinderen zijn en/of verdere familie is). U kunt ons ook een zogeheten legaat nalaten. Dit is een waardevol bezit – bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille – of een vastgesteld bedrag of percentage van de erfenis. Als erflater kunt u zelf een bestemming aangeven waaraan u wilt schenken. Draagt u (één van de activiteiten van) de Stichting MS Research een warm hart toe? Of hebt u affiniteit met een bepaald wetenschappelijk onderzoek? Geef het op voorhand aan en wij zorgen dat uw nalatenschap een concrete bestemming krijgt. Besluit u om (gedeeltelijk) na te laten aan een goed doel, dan moet u dit vastleggen in een testament. In dit officiële document – opgemaakt door een notaris – geeft u aan wat na uw overlijden moet gebeuren met uw bezittingen.

Voor meer informatie; neem contact met ons op!


Stichting MS Research

Leidseweg 557-1
2253 JJ  Voorschoten

T +31 71 56 00 500
E contact@msresearch.nl
W www.msresearch.nl

Bank NL17 INGB 0000 00 698

Stichting MS Research en de Hersenstichting kennen samen kwart miljoen toe aan onderzoek naar multiple sclerose

afbeelding_joep_killestein-kopiren
Lees het gehele artikel

De Hersenstichting en Stichting MS Research kennen samen €235.751 toe aan het multiple sclerose (MS-) onderzoek van prof.dr. Joep Killestein en dr. Zoé van Kempen, beide verbonden aan het MS Centrum Amsterdam. Door het nieuwe onderzoek hoeven mensen met MS minder vaak aan het infuus voor het toedienen van het MS-medicijn natalizumab. Het resultaat is dat patiënten minder kans op ernstige complicaties hebben, minder vaak naar het ziekenhuis hoeven en de zorg efficiënter ingericht is.

Killestein, neuroloog, en Van Kempen, neuroloog in opleiding bij Amsterdam UMC-locatie VUmc, deden met steun van de Hersenstichting al eerder onderzoek naar de dosering van natalizumab, één van de effectiefste ziekte-remmende medicijnen voor MS. Uit dat onderzoek blijkt dat bij ruim 80 procent van de mensen met MS een behandeling met minder natalizumab-infusen even effectief is. “De behandeling van MS is al jaren gestandaardiseerd voor alle patiënten”, zegt Killestein. “Met dit nieuwe onderzoek willen we de volgende stap zetten in het behandelen van deze ziekte en naar een gepersonaliseerd behandelingstraject toewerken om het leven van mensen met MS te verbeteren.”

Methode en impact
Tijdens de studie wordt er op basis van de hoeveelheid medicijn in het bloed gekeken of de patiënt op het standaard vier-wekenschema moet blijven, of dat iemand mag verlengen naar een vijf-, zes-, zeven- of achtwekenschema. “Je kunt je voorstellen dat wanneer iemand één keer in de acht weken medicatie krijgt toegediend, in plaats van één keer in de vier weken, de kans op bijwerkingen en complicaties wordt verkleind”, aldus Van Kempen. Tevens wordt de zorg efficiënter ingezet waarbij er jaarlijks zes miljoen euro op dagbehandelings- en medicatiekosten kan worden bespaard wanneer alle patiënten in Nederland een op maat gedoseerd schema krijgen. In het onderzoek zullen de komende vier jaar 500 van de 600 patiënten die natalizumab gebruiken gevolgd worden.

Samenwerking
De Hersenstichting en Stichting MS Research financieren dankzij een nalatenschap ieder de helft van het onderzoek. “We willen allebei de patiëntenzorg in Nederland verbeteren en de kwaliteit van leven voor deze mensen te verhogen”, aldus Merel Heimens-Visser, directeur-bestuurder van de Hersenstichting. Dorinda Roos, directeur van Stichting MS Research, vult aan: “Door onze krachten te bundelen kunnen we nog meer impact maken. Wij zijn dan ook enorm trots dat we dit project samen kunnen oppakken.”

Over MS
Multiple sclerose (MS) is een chronische ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Het centrale zenuwstelsel kan bepaalde signalen niet goed verwerken, doordat bij MS de isolatielaag (myeline) rondom de zenuwen is aangetast. MS kan diverse uitvalsverschijnselen geven: van krachtsverlies, blindheid en extreme moeheid tot geheugenproblemen.

Over de Hersenstichting
Eén op de vier Nederlanders heeft een hersenaandoening. Deze aandoeningen hebben een enorme impact op de patiënt zelf én de omgeving. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en de zorg voor patiënten te verbeteren. De Hersenstichting maakt onderzoek mogelijk, stimuleert dat behandelingen zo snel en goed mogelijk bij de patiënt terechtkomen en geeft voorlichting. Meer informatie over het werk van de Hersenstichting is te vinden op: www.hersenstichting.nl.

Over Stichting MS Research
Stichting MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar MS financiert en stimuleert. Ook geeft zij voorlichting over MS en bevordert en streeft de Stichting naar optimale zorg voor alle mensen met MS. Sinds de oprichting in 1980 is het structureel financieren van onderzoek het hoofddoel van de Stichting. Het kost € 65.000 per jaar om één wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten doen. In bijna 40 jaar heeft Stichting MS Research in totaal € 65 miljoen toegekend aan ruim 350 onderzoeksprojecten. De Stichting geeft structurele financiële steun aan academische MS-centra gespecialiseerd in zorg en onderzoek. Meer informatie over Stichting MS Research is te vinden op: www.msresearch.nl