Tagarchief: Stierenvechten

Protest in Valencia tegen het stierenvechten

Lees het gehele artikel

Op 12 maart protesteerden CAS International en AnimaNaturalis tegen het stierenvechten in de Spaanse stad Valencia. Deze werden gehouden tijdens de Fallas, een traditioneel feest dat jaarlijks in Valencia plaatsvindt.

Het protest werd tegenover het stadshuis van Valencia gehouden. Activisten lagen op de grond, op een capote. De capote vormt een belangrijk onderdeel van het stierengevecht: het is een roze doek die de stierenvechter gebruikt om de stier naar hem toe te lokken. Het dier rent vervolgens achter de capote aan. Het doel hiervan is om de stier te vermoeien en verzwakken, wat de kansen verkleint dat het dier de stierenvechter kan verwonden.

De activisten lagen schaars gekleed op de capote, om zo ‘in de huid van de stier’ te kruipen. Achter hen bevonden zich activisten met spanddoeken.

Uiteindelijk doodden de stierenvechters 60 stieren in acht dagen tijd tijdens de Fallas- festiviteiten.

Fallas

De Fallas hebben in principe niets te maken met dierenleed: beelden van hout en papier-maché spelen een belangrijke rol in dit feest dat een week lang duurt. Aan het einde van de festiviteiten steekt men de beelden in brand. De stierengevechten worden gehouden tijdens de Fallas, maar hebben in essentie niets met het feest te maken.

Estefania Pampin Zuidmeer, vicevoorzitter en secretaris van CAS, is opgegroeid in de deelstaat Valencia en is bekend met de Fallas:

“De Fallas staan symbool voor creativiteit en verbeelding. De beelden van papier-maché zijn gracieus én bedoeld om de kijker aan het lachen te maken of aan het denken te zetten. De stierengevechten daarentegen staan symbool voor de dood. De stierenvechter dient een onschuldig dier met diverse martelwerktuigen te overheersen en te overwinnen. Het contrast kan niet groter. De stierengevechten geven de Fallas een dikke, zwarte rand.”

Gebrek aan interesse

In 2022 keerden de stierengevechten terug in Spanje na twee jaar pandemie. Voor de ondernemers die stierengevechten organiseren vielen de bezoekersaantallen enorm tegen. In Madrid, tijdens de festiviteiten van San Isidro, verloren ze 100.000 euro aan inkomsten. In Bilbao (tijdens Aste Nagusia) en Logroño (tijdens San Mateo) werden de tribunes van de arena’s niet eens met een derde deel van hun capaciteit gevuld.

Volgens officiële data van het Ministerie van Cultuur van Spanje is er een sterke daling te zien van het aantal stierengevechten sinds 2015. Maar 8 procent van de Spanjaarden ging naar een stierengevecht tussen 2018-2019. Daarnaast weten we dan in 2018 90,5 procent van de Spanjaarden geen stierenfeest bezocht.

Ook al gaat meer dan 90 procent van de Spanjaarden niet naar het stierenvechten, zullen dit jaar meer dan 9.000 stieren sterven. Meer dan 50.000 stieren zullen gehuurd en uitgebuit worden tijdens stierenfeesten.

80 procent van de spektakels met stieren in Spanje vinden plaats in de regio’s Madrid, Toledo, Salamanca, Ávila en Cuenca. In drie deelstaten is het stierenvechten verboden of verdwenen: Catalonië, de Canarische Eilanden en de Balearen.

Help ons zodat we door kunnen gaan met onze impactvolle campagnes! Doneer eenmalig of word donateur.

Hooggerechtshof Mexico: stierenvechten geen cultureel erfgoed meer

Foto-3-klein
Lees het gehele artikel

De stierenvechtsector krijgt binnen korte tijd weer een klap te verwerken. Vorige week besloot een rechter om het stierenvechten voor onbepaalde tijd stil te leggen in Mexico-Stad. En nu heeft het hooggerechtshof verklaard dat het stierenvechten en de hanengevechten geen cultureel erfgoed zijn.

Hooggerechtshof

In 2019 verklaarde de staat Nayarit het stierenvechten tot cultureel erfgoed. Onder meer ook hanengevechten, races met paarden en de jaripeo (een soort rodeo) kregen deze status. De Mexicaanse burgerorganisatie Cuenta Conmigo Tepic A.C. was het hier niet mee eens en bracht vervolgens de zaak naar de rechter. Bovendien diende Minister van het hooggerechtshof Alberto Pérez Dayán een project in dat het volgende omvat:

“Elke praktijk waarbij dieren (wezens met gevoel) worden mishandeld, gemarteld en gedood, louter ter ontspanning of vermaak van de mens, komt niet aanmerking voor een gespecialiseerde en versterkte bescherming op basis van culturele rechten. Dergelijke activiteiten waarborgen de door het rechtssysteem erkende rechten en vrijheden niet, maar werken eerder de vernietiging of schending ervan in de hand.”

Meerderheid

Zijn project kreeg door het hooggerechtshof vier stemmen voor en één tegen. Het komt erop neer dat deze praktijken geen culturele uiting kunnen zijn, omdat dieren mishandeld en gedood worden. Daarnaast mogen de staten voortaan de status van cultureel erfgoed niet langer zelf verlenen, omdat het een taak wordt van de centrale regering.

Naast Nayarit hebben de staten Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala en Zacatecas het stierenvechten tot cultureel erfgoed verklaard. Het verlenen van een cultureel erfgoed status aan het stierenvechten maakte de weg vrij voor het aanvragen van gemeentelijke of staatssubsidies door de stierenvechtsector. De stierengevechten zijn steeds minder lucratief, waardoor ondernemers gretig gebruik maakten van deze regeling.

Het Comité Anti Stierenvechten (CAS International) vindt dit een zeer belangrijke stap voor de stieren. Niet alleen zorgt het voor minder inkomsten voor de stierenvechtsector, maar belangrijker nog, het is een erkenning vanuit de Mexicaanse justitie dat het stierenvechten dierenleed is.

Mexico-Stad

Dit is niet de enige rechtszaak tegen het stierenvechten. Vorige week nog schorste een rechter in Mexico-Stad heeft het stierenvechten voor onbepaalde tijd op. Dit gebeurde naar aanleiding van een aanklacht van een Mexicaanse burgervereniging. Deze stelt dat het stierenvechten in strijd is met het recht op een gezonde leefomgeving. Ten slotte zal justitie zich over deze zaak buigen. Tot die tijd zullen er geen stierengevechten plaatsvinden in de Mexicaanse hoofdstad.

Mexicaanse staat Sinaloa verbiedt het stierenvechten

Lege-arena kopiëren
Lees het gehele artikel

Hiermee wordt Sinaloa de vijfde staat in Mexico met een verbod op stierengevechten, na Sonora, Guerrero, Coahuila en Quintana Roo. Ook hondengevechten worden verboden.

In het parlement werd unaniem voor een uitbreiding van de huidige dierenwelzijnswet gestemd. Naast het verbod op stieren- en hondengevechten moet de nieuwe wet wilde dieren beter gaan beschermen. Helaas mogen hanengevechten nog wel plaatsvinden in Sinaloa.

Stierengevechten

Jaarlijks vinden stierengevechten plaats in de stad Mazatlán, tijdens carnaval. Dit is de enige gemeente in Sinaloa waar stierengevechten worden gehouden. Binnen de Mexicaanse samenleving is er steeds minder steun voor bloedige spektakels met dieren. Dit komt onder meer omdat Mexico één van de meest gewelddadige landen ter wereld is en wrede evenementen met dieren houden de ontwikkeling naar een vreedzame samenleving tegen. Ook wordt het veroorzaakte dierenleed steeds belangrijker gevonden als argument voor een verbod op dit soort evenementen. 7 van ieder 10 Mexicanen wil een verbod op het stierenvechten.

Dierenwelzijnswet

In de aangepaste dierenwelzijnswet zijn enkele andere nieuwe punten opgenomen. Zo is het langdurig onthouden van zorg voor dieren voortaan strafbaar. Ook is het verboden om dieren op de openbare weg in de steek te laten, of op een plaats verafgelegen van hun natuurlijke habitat. Daarnaast is het niet meer toegestaan om seks met dieren te hebben. Verder worden honden en katten niet meer geëuthanaseerd om overbevolking tegen te gaan. En de wet bevordert de verbetering van de zorg en opvang van dieren in opvangcentra.

CAS International is erg verheugd met dit nieuws en hoopt dat snel meer staten het voorbeeld van Sinaloa zullen volgen. CAS werkt jarenlang samen met Mexicaanse organisaties om het stierenvechten in Mexico verboden te krijgen. In november 2018 en maart 2019 reisde CAS nog naar Mexico voor de Summit van het Internationale Netwerk tegen het stierenvechten (CAS is mede-oprichter van dit netwerk), een nationale summit over stierenvechten en voor lobbyactiviteiten. Onze politieke beïnvloeding heeft bijgedragen aan het verbod in Sinaloa.

Een einde maken aan internationaal dierenleed, dát is ons doel

cas_3_20190424_110422-kopieren
Lees het gehele artikel

Een stichting die een einde wil maken aan wrede dierenmishandeling bij elk soort ‘cultureel evenement’, is CAS International (Comité Anti Stierenvechten). Wat begon als een stichting met de focus op het tegengaan van stierenvechten, zet zich inmiddels veel breder in.

Al veel bereikt, maar nog altijd veel te doen

Aan het woord is Marius Kolff, bevlogen directeur van CAS International: “We zijn ver op weg om een einde te maken aan de stierenvechtindustrie. Inmiddels wordt het stierenvechten nergens in Nederland meer gepromoot. Dat hebben we dus al mooi bereikt. Helaas vinden er nog wel stierengevechten plaats in een achttal landen, onder andere mogelijk gemaakt door subsidies van lokale overheden en de Europese Unie. Dus internationaal is er nog veel werk te verzetten. Ook willen we dierenleed bij andere (patroons)feesten en evenementen voorkomen.” Kolff noemt als voorbeeld het stierenrennen in Pamplona of de ‘Bous a la Mar’, waar vechtstieren de zee in worden gejaagd. “Dat soort ‘vermaak’ ten koste van dieren moet écht stoppen!”

Ruth, één van onze adoptiedieren, werd gered en zal nooit meer mishandeld worden in een stierengevecht.

 

Mentaliteitsverandering

“Zowel in de maatschappij als in de politiek is stierenvechten steeds vaker een punt van discussie.  Het Europese parlement heeft zich inmiddels al tegen die subsidies van de Europese Unie uitgesproken. Maar daar is nog geen afdoende actie op ondernomen door de Europese Commissie. In de stierenvechtlanden zelf ontstaat een groeiende afkeer vanuit de samenleving voor stierenvechten. Die belangrijke mentaliteitsverandering is nodig, niet alleen in de samenleving, maar ook op hoog politiek niveau. We zien al een heel andere benadering in de lokale politiek, ten opzichte van enkele jaren geleden. Doordat politici steeds dichter bij met name de hoog ontwikkelde middenklasse staan, bereiken ze veel meer met behulp van democratische beslissingen. Dus ook daar zetten we met CAS op in, met hulp van ons internationale netwerk. Ikzelf zit namens onze organisatie daarom regelmatig met lokale parlementariërs om tafel”, zegt Kolff.

Steun

CAS International (ANBI-erkend) ontvangt geen subsidies en is volledig afhankelijk van donaties en giften. Kolff prijst zich gelukkig met de ­vastigheid van de huidige donateurs, maar kan elke aanvullende steun gebruiken. “Want zonder financiële steun kunnen we onze nationale én internationale acties niet voortzetten”, zegt hij. “Wilt u ons helpen door donateur te worden? Dat kan! Dan streven we samen naar een wereld waarin geen dierenleed meer bestaat en dieren enkel met respect behandeld worden.”


CAS International (Comité Anti Stierenvechten)

Postbus 1312

3500 BH  Utrecht

Nederland

T +31 30 230 00 93

E info@cas-international.org

W www.cas-international.org

Bank NL79 TRIO 0781 4357 57

Portugal verhoogt btw op stierenvechten van 6% naar 23%

Lees het gehele artikel

Het Parlement van Portugal besloot om de btw op het stierenvechten te verhogen van 6% naar 23%. Het besluit vond plaats naar aanleiding van de stemming op de staatsbegroting van 2020. Het Comité Anti Stierenvechten ziet dit als een zeer positieve ontwikkeling omdat de verhoging op de btw een financiële klap voor de Portugese stierenvechtsector betekent.

In Portugal wordt 23% belasting geheven op de meeste goederen en services. Vorig jaar besloot het parlement de btw op het stierenvechten te verlagen van 13% naar 6% op grond van ‘culturele waarde’. Meerdere politieke organisaties, waaronder de socialisten, het Bloco de Esquerda en de Portugese Partij voor de Dieren PAN vonden dit niet terecht en zijn van mening dat het stierenvechten geen speciale status zou moeten krijgen. Zij stemden vóór het voorstel om de btw te verhogen naar 23%.

In Portugal vinden jaarlijks zo’n 200 à 250 stierengevechten plaats. De meerderheid van de Portugezen is tegen het stierenvechten. In Portugal zijn de stierengevechten in de Portugese stijl (touradas of corridas de touros). Hierbij worden stieren gebruikt van 4-6 jaar oud. Per stierengevecht worden 6 stieren ingezet. Het verschil met stierengevechten ‘Spaanse stijl’ is dat de belangrijkste stierenvechter met de stier ‘vecht’ vanaf een paard en dat de stieren niet gedood worden onder het toeziend oog van het publiek maar in het slachthuis van de arena. Dat betekent echter niet dat de stierengevechten in Portugal minder wreed en bloederig zijn, eerder het tegenovergestelde. De stieren raken in dezelfde mate verwond als bij de stierengevechten in Spanje maar moeten langer wachten tot ze uit hun lijden verlost worden. De dierenartsen zijn niet altijd beschikbaar, waardoor het soms dagen duurt voordat de gewonde stier geslacht wordt.


CAS International (Comité Anti Stierenvechten)

Tel.: 06 46373805 – 030 2300093

Pernod Ricard stopt met sponsoren stierengevechten

bullring-187844_1280-kopieren
Lees het gehele artikel

De Franse onderneming Pernod Ricard stopt met het sponsoren van het stierenvechten. Het Comité Anti Stierenvechten, de Franse organisatie Alliance Anticorrida, en andere lokale en internationale organisaties hebben 10 jaar lang campagne gevoerd om de grootste sponsor van het stierenvechten in Frankrijk te stoppen én dat is eindelijk gelukt!

Pernod Ricard is het tweede grootste bedrijf wereldwijd in de verkoop van gedistilleerde drank en wijn en is één van Frankrijks meest bekende concerns. De onderneming stopt nu onder meer met het sponsoren van zo’n 400 stierenvechtclubs en het kopen van plaatsen voor stierengevechten. Tevens steunde Ricard openlijk de stierenvechtsector.

Situatie Frankrijk

Het stierenvechten is een misdaad in Frankrijk. Twee jaar gevangenisstraf én boetes van tot 30.000 euro zijn straffen die volgens het wetboek van strafrecht opgelegd kunnen worden. Helaas is er een uitzondering gemaakt voor 12 departementen in het zuiden van Frankrijk, waar er een ononderbroken traditie van stierengevechten bestaat en waar stierengevechten legaal zijn. Deze 12 departementen beslaan 10% van het Franse grondgebied. Veel Fransen weten niet dat er stierengevechten plaatsvinden in hun land en 75% van de Franse bevolking is ertegen.

Campagne

De campagne die als doel had een einde te maken aan de sponsoring door Ricard was openbaar en kon rekenen op veel steun. Sinds 2009 kon men een brief downloaden met een oproep aan Pernod Ricard om te stoppen met het financieren van het stierenvechten. Uiteindelijk werden meer dan 300.000 brieven in diverse talen (Frans, Engels, Spaans, Nederlands, Portugees en Duits) naar het concern verstuurd. De campagne was nooit bedoeld om Pernod Ricard te schaden, maar om consumenten te informeren. Met dit succes raakt de Franse stierenvechtsector haar grootste sponsor kwijt.

CAS International in Colombia voor prestigieuze prijsuitreiking

Lees het gehele artikel

Marius Kolff, directeur van het Comité Anti Stierenvechten, reisde recentelijk af naar de Colombiaanse stad Medellín om aanwezig te zijn bij de prestigieuze prijsuitreiking Defenzoor del Año 2019 (dierenverdediger van het jaar). De prijsuitreiking wordt jaarlijks georganiseerd door onze zusterorganisatie Defenzoores met steun van CAS International. De Defenzoor del Año wordt al 14 jaar uitgereikt, onder meer aan de Spaanse stad Barcelona. De prijs ging eerder ook naar Gustavo Petro, de voormalige burgemeester van Bogotá en presidentskandidaat van de landelijke Colombiaanse verkiezingen in 2018.

Op vrijdag 6 september vond het evenement plaats. Marius Kolff

“Het evenement waarbij twee personen onderscheiden werden met de Defenzoor del Año 2019 prijs begon al om negen uur. Dat kwam omdat Federico Gutiérrez Zuluaga, de burgemeester van Medellín en tevens één van de prijswinnaars, alleen maar om tien uur beschikbaar was. Uiteindelijk was hij bij de prijsuitreiking niet aanwezig en stuurde hij een plaatsvervanger. De andere prijswinnaar was de directeur van de Metropoolregio van de Vallei van Aburrá, Dr. Eugenio Prieto Soto. Deze directeur was er wel, net als de rector van de Universiteit van het Colombiaanse departement Antioquia en enkele andere belangrijke personen. De sfeer was uitstekend. Tijdens enkele toespraken werd het belang van dierenwelzijn goed benadrukt. Opvallend is de toenemende aandacht bij politici en bestuurders voor dierenwelzijn.”

De burgemeester van Medellín kreeg de prijs vanwege zijn ontmoedigingsbeleid voor het houden van stierengevechten in zijn stad, waardoor er hier geen stierengevechten hebben plaatsgevonden in het stierenvechtseizoen van 2018/2019. Verder werkte hij aan diverse dierenwelzijnsprogramma’s die van Medellín hét Latijns-Amerikaanse voorbeeld hebben gemaakt van stadsbeleid qua dierenbescherming. Kolff:

“Omdat de burgemeester het jammer vond dat hij er ’s ochtends niet bij kon zijn maakte hij ’s middags tijd voor mij vrij. Om kwart over drie werd ik, samen met mijn collega Mauricio (directeur van de organisatie Defenzoores), op het stadhuis ontvangen bij de burgemeester van Medellín. Op zijn bureau stond de sculptuur die bij de prijs hoort en lag mijn felicitatiebrief, open. Er volgde een prettig gesprek en er werden wat foto’s gemaakt.”

Ook in de Colombiaanse pers was er aandacht voor de prestigieuze prijsuitreiking:

Tijdens de terugvlucht sprak Marius met twee passagiers over de burgemeester van Medellín en zij hadden een verrassend bericht voor hem. Kolff:

“Op deze vlucht zat ik naast een ‘high brow’ Colombiaans echtpaar, waarvan de man mij wist te vertellen dat de burgemeester van Medellín zich verkiesbaar zal stellen als president van de Republiek. Volgens deze man maakt hij grote kans om verkozen te worden. Hij werd zeer positief beschreven: integer, niet-corrupt, sociaal voelend, etc. Mooi dat ik deze burgemeester heb ontmoet. Misschien ken ik daardoor wel de toekomstige president van het land, wat altijd goed is voor de goede zaak waar ik voor strijd.”

https://www.youtube.com/watch?v=5uY9t-3guuM

De directeur van de Metropoolregio van Medellín kreeg de prijs Defenzoor del Año vanwege zijn inzet voor het uitbreiden van diverse belangrijke programma’s voor dierenwelzijn vanuit Medellín naar de 10 gemeenten van de Metropoolregio van de Vallei van Aburrá. Hierdoor werden onder andere tienduizenden dieren gesteriliseerd en trekdieren vervangen door gemotoriseerde karren.

Defenzoor del Año 2019 werd mede mogelijk gemaakt door steun van de Universiteit van Antioquia en het Comité Anti Stierenvechten.

Stierenvechten Basta !

img_6308-kopieren
Lees het gehele artikel

De politiek van het vaste land Spanje vocht met succes de eerdere uitspraak aan over het verbod van het houden van stierenvechten op de Balearen, deze wordt gevormd door de eilanden: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera en Cabrera.

Twee jaar eerder had de rechter zich uitgesproken tegen stierenvechten op deze eilanden. Die uitspraak werd met succes aangevochten waarna op Mallorca deze maand een eerste stierengevecht werd gehouden in de arena van Palma.

Stichting Dierenhulp

Stichting Dierenhulp verzet zich al jaren tegen deze moordpartijen, immers anders kan het niet omschreven worden. Het is geen sport, immers de uitkomst staat op voorhand al vast.

Cultuurgoed dat met grote sommen geld vanuit de EU tevens in stand gehouden wordt. Blijf ons steunen om een keihard BASTA! Te laten horen.

Stichting Dierenhulp slaagde er in 1998 in stierenvechten uit te bannen van het Venezolaanse vakantie-eiland Isla Margarita.

www.dierenhulp.nl

 

Mexicaanse staat Quintana Roo verbiedt stierengevechten

bull-fighting-3606156_1920-kopieren
Lees het gehele artikel

De regering van de Mexicaanse Staat Quintana Roo heeft ingestemd om het stierenvechten te verbieden. Hiermee wordt Quintana Roo de vierde staat in Mexico met een verbod op stierengevechten, na Sonora, Guerrero en Coahuila. Ook hanengevechten worden verboden.

In het parlement werd een nieuwe dierenwelzijnswet aangenomen. Naast het verbod op stieren- en hanengevechten moeten alle gemeenten van Quintana Roo een afdeling voor dierenwelzijn hebben, bestuurd door een raad van experts op dit gebied. Het initiatief werd gepresenteerd door parlementslid Eugenia Solís Salazar (PAN). In eerste instantie werd het verbod op het stierenvechten niet opgenomen, maar tijdens het debat stelde parlementslid Sonia López Cardiel (partijloos) voor dat dit punt toegevoegd zou worden: 12 parlementsleden van de politieke partijen PRI en PVEM stemden voor en acht van voornamelijk PAN tegen.

Er wordt hierbij gedacht aan de jongere generaties om te voorkomen dat ze geconfronteerd worden met gewelddadige activiteiten met dieren. Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties verzocht Mexico in 2015 om kinderen weg te houden van het geweld van het stierenvechten. Als Mexico geen stappen onderneemt om kinderen tegen dit geweld te beschermen loopt het land het risico sancties opgelegd te krijgen. Diverse staten hebben inmiddels de toegang van kinderen tot stierengevechten verboden zoals San Luis Potosí, Tijuana en Baja California.

Estefanía Pampín Zuidmeer, medewerker projecten en publiciteit van het Comité Anti Stierenvechten: “Mexico is één van de meest gewelddadige landen ter wereld en binnen de samenleving is er steeds meer steun voor een verbod op bloedige spektakels met dieren omdat ze een ontwikkeling naar een vreedzame samenleving zouden tegenhouden. Ook wordt het veroorzaakte dierenleed steeds belangrijker gevonden als argument om dit soort evenementen te verbieden. 7 van ieder 10 Mexicanen wil een verbod op het stierenvechten.“

Het Comité Anti Stierenvechten is erg verheugd om dit nieuws en hoopt dat snel meer staten het voorbeeld van Quintana Roo zullen volgen. CAS werkt jarenlang samen met Mexicaanse organisaties om het stierenvechten in Mexico verboden te krijgen.