Tagarchief: Suzanne Laszlo

UNICEF: Sterke stijging van het aantal kinderen dat thuiszit door schoolsluitingen

Unknown
Lees het gehele artikel

Het aantal schoolgaande kinderen dat wereldwijd getroffen is door schoolsluitingen, steeg in één maand tijd met 38 procent, blijkt uit een analyse van UNICEF op basis van data van UNESCO. Op 1 november gingen er 232 miljoen kinderen niet naar school. Een maand later waren dit er al 320 miljoen. Dat betekent dat het welzijn en het leerproces van 90 miljoen meer kinderen onder druk staat. 

Uit de analyse blijkt dat vanaf 1 december 1 op de 5 kinderen wereldwijd niet naar school kan. Nog steeds besluiten veel regeringen om als coronamaatregel scholen te sluiten. Dat de tweede golf nog lang niet over is, blijkt uit de plotse sterke stijging. In oktober nam het aantal kinderen dat door schoolsluitingen thuis kwam te zitten juist sterk af. 

“Deze nieuwe cijfers zijn verontrustend”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF. “Er zijn aanwijzingen dat vooral basisscholen niet de belangrijkste bronnen zijn voor besmettingen. Toch zien we wereldwijd een trend waarbij regeringen scholen sluiten als eerste toevlucht en niet als laatste redmiddel. Dit blijft voor kinderen verwoestende gevolgen hebben voor hun leerproces, voor hun mentaal en fysiek welzijn en voor hun veiligheid.”

School is voor veel kinderen veel meer dan een plek om te leren. Sommige kinderen krijgen hier hun enige warme maaltijd per dag. De klas is naast een plek om je te ontwikkelen, ook een veilige haven voor kinderen met problemen thuis. Vooral kwetsbare kinderen betalen een hoge prijs wanneer scholen sluiten. UNICEF pleit er daarom voor om eerst alle mogelijke stappen te nemen om de school veiliger te maken. Een schoolsluiting zou een alleruiterst redmiddel moeten zijn. 

Plannen voor het heropenen van scholen, moeten uitgebreid aandacht besteden aan een betere toegang tot het onderwijs. Zoals een speciaal plan voor leren op afstand, met daarbij aandacht voor de situatie van kwetsbare kinderen die bijvoorbeeld niet altijd toegang hebben tot wifi- of tot andere elektronische middelen om onderwijs op afstand te volgen. Onderwijssystemen moeten ook worden aangepast, om zo toekomstige crises het hoofd te bieden. UNICEF schreef samen met UNESCO, UNHCR, WFP en de Wereldbank een adviesplan voor het heropenen van scholen, met de titel ‘Framework for Reopening Schools’.

UNICEF: Kinderen steeds zwaarder getroffen door coronacrisis

Unicef
Lees het gehele artikel

1 op de 9 geregistreerde coronagevallen betreft een kind of jongere onder de 20 jaar. Dat meldt UNICEF op basis van nieuw onderzoek dat wordt uitgebracht ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Het onderzoeksrapport met de naam ‘Averting a Lost COVID Generation’, geeft een overzicht van de groeiende impact van de coronacrisis op de levens van kinderen.

Voor het onderzoek zijn de coronabesmettingen in 87 landen onderzocht. Daaruit blijkt dat 11 procent van de 25,7 miljoen infecties jonge mensen onder de 20 jaar betreft. Bekend is dat kinderen minder vatbaar zijn voor corona en dat hun klachten vaak mild blijven. Maar uit het onderzoek blijkt dat het aantal besmettingen onder kinderen toeneemt.

“Het is een hardnekkige mythe dat kinderen nauwelijks door corona getroffen worden”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF. “Jonge mensen kunnen wel corona krijgen en de ziekte ook overdragen. Maar zij worden vooral geraakt door alle indirecte gevolgen. De toekomst van een hele generatie staat op het spel.”

Toename armoede

Wereldwijd is het aantal kinderen dat in zogenoemde ‘multidimensionale armoede’ leeft, met 15 procent gestegen. Dat betekent dat 150 miljoen meer kinderen geen toegang hebben tot onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting, voeding, sanitaire voorzieningen en water. Ook heeft de coronacrisis invloed op de vaccinatiedekking. In twee derde van de onderzochte landen is een daling te zien van tien procent in de dekkingsgraad van gezondheidszorg, zoals vaccinaties. De zorg voor kinderen met infectieziektes en de gezondheidszorg voor moeders is ook afgenomen. In september dit jaar, rapporteerden 65 landen een afname van het aantal huisbezoeken door maatschappelijk werkers.

Ondervoeding 

De coronacrisis heeft een grote invloed op de toegang tot voedingsdiensten, zoals plekken waar vrouwen en kinderen voedingssupplementen krijgen, zwangere vrouwen voorlichting krijgen over gezonde voeding en waar kinderen gescreend worden op ondervoeding. Er is door UNICEF ook een analyse gedaan over corona en de impact op voeding. 40 procent van de vrouwen en kinderen in 135 van de onderzochte landen liep maaltijden mis. In de maand oktober van dit jaar, misten alleen al 265 miljoen kinderen hun schoolmaaltijd, omdat scholen in hun land nog altijd dicht zijn. Vaak zijn die schoolmaaltijden voor kinderen de enige warme maaltijd van de dag. De coronacrisis heeft een enorme impact op ondervoeding. 6 tot 7 miljoen kinderen onder de 5 jaar oud zijn dit jaar ondervoed geraakt. Vooral in Sub-Sahara Afrika en in Zuid-Azië is dit probleem groot.

Scholen en corona 

Volgens het rapport spelen scholen geen grote rol bij de overdracht van het virus. Kinderen lopen het virus eerder buiten de schoolomgeving op. Als er voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen worden, wegen de voordelen van het openhouden van de scholen volgens het rapport op tegen de nadelen. Bekend is dat vooral meisjes niet gemakkelijk terug naar school gaan als zij lange tijd niet in de schoolbanken hebben gezeten. Veel kinderen worden op pad gestuurd om werk te zoeken, wat het teruggaan naar school ook bemoeilijkt. UNICEF richt zich op het open houden van scholen, door bijvoorbeeld te investeren in online onderwijs en leraren te trainen om lessen op afstand te geven. Het onderzoek wees uit dat 572 miljoen leerlingen geraakt zijn door het sluiten van scholen. Onder meer omdat ze lesachterstand oplopen, hun schoolmaaltijd missen en in sommige gevallen nooit meer terug gaan naar school.

Wintercampagne

UNICEF is op veel manieren bezig om de impact van corona op de levens van kinderen te beperken. De organisatie bereidt de verspreiding van een corona-vaccin voor, door de beschikbaarheid van een vaccin in arme landen te garanderen. UNICEF startte deze maand een wintercampagne waarmee aandacht wordt gevraagd voor kinderen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld of in vluchtelingenkampen wonen. De coronacrisis heeft hun leven ernstig bemoeilijkt en hun toekomstperspectief ontnomen. UNICEF wil deze kinderen weer hoop geven, ook in 2021, met goede zorg, voeding, warme kleding en onderwijs. Voor meer informatie: https://www.unicef.nl/kies-je-pakje

Het onderzoeksrapport is via deze link beschikbaar.