Tagarchief: Syrië

Syrië krijgt voor het eerst coronavaccins  

SDN202100025
Lees het gehele artikel

In het land dat al tien jaar in oorlog leeft, worden de eerste coronavaccins gegeven aan de gezondheidswerkers in het land. ‘Deze levering is een lichtpuntje voor de mensen in Syrië. Het zal gezondheidswerkers helpen om levensreddend werk te kunnen blijven doen in een land dat al tien jaar in oorlog is’, aldus Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.  

De coronavaccins zijn in twee zendingen geleverd: 203.000 doses kwamen aan in Damascus, en 53.800 doses werden afgeleverd in het noordwesten. Het noordwesten van het land is een gebied dat nog steeds wordt geteisterd door gewapende conflicten. De komende weken en maanden zal het land nog meer leveringen ontvangen. 

In Syrië zijn 51.580 gevallen van corona bekend, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger. Dit maakt de levering van vaccins cruciaal. Er is meer steun nodig om de gezondheidswerkers te helpen kwetsbare mensen in te enten, waaronder ouderen en mensen met gezondheidsproblemen. 

Sinds begin maart heeft COVAX al meer dan 5 miljoen coronavaccins geleverd in het Midden-Oosten. Naast de levering van vandaag aan Syrië, bereikte COVAX ook andere landen in de regio, waaronder Iran, Irak, Libanon, Palestina, Soedan en Jemen.  

‘UNICEF heeft binnen COVAX de belangrijke rol om lage- en middeninkomenslanden van coronavaccins te voorzien. Want in een wereldwijde crisis laat je niemand achter’, aldus Laszlo.

UNICEF zal blijven werken aan het leveren van meer vaccins in de hele regio, waaronder aan door oorlog verscheurde landen zoals Jemen en Syrië. Tegelijkertijd pleit UNICEF voor een eerlijke verdeling van vaccins. Rijkere landen zouden moeten overwegen om extra doses te delen met COVAX, zodat meer mensen kunnen worden ingeënt. Het is tijd voor echte solidariteit en voor het delen van de collectieve last van deze pandemie. 

COVAX is een samenwerking tussen onder meer GAVI, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en CEPI. Sinds 1 maart heeft COVAX meer dan 40 miljoen doses geleverd aan armere landen.

Vluchtelingencrisis Noordoost Syrië begint nu pas echt

zoa-logfo
Lees het gehele artikel

Al 12.000 Syriërs gevlucht naar Irak; VN verwacht er 50.000

Hoewel de Turkse wapens zwijgen en de crisis in Noordoost Syrië uit de media is verdwenen, komt de vluchtelingenstroom nu pas echt op gang. Vooral Koerden en Assyrische christenen uit het bedreigde gebied drommen samen voor de Syrisch-Iraakse grens. ZOA start daarom een Noodhulpcampagne voor deze vluchtelingen in Noord-Irak.

Al meer dan 12.000 vluchtelingen uit Syrië zijn de afgelopen twee weken de grens met Noord-Irak overgestoken. Volgens de VN kan dit oplopen naar meer dan 50.000. “We staan nog maar aan het begin van deze crisis”, zegt Esther Grisnich, ZOA-landendirecteur in Irak. “Er mag dan wel een tijdelijke wapenstilstand zijn, maar Turkije heeft de bufferzone langs de grens al ingenomen. Dat gebied is helemaal gezuiverd van Koerden, christenen en andere bevolkingsgroepen.”

Omdat veel van deze mensen niet onder het regime van Assad willen leven, vluchten ze naar Noord-Irak. Grisnich: “Een crisis plan je nooit, maar nu is de timing echt verschrikkelijk. De winter staat hier voor de deur. Vanaf november kan het heel koud worden, kouder dan in Nederland. We zien hier vrouwen, kinderen en ouderen binnenkomen met niet meer dan een plastic tasje met kleding. Bovendien worden de vluchtelingen gehuisvest in oude vluchtelingenkampen waar de tenten op instorten staan.” Om de toestroom op te kunnen vangen koopt ZOA nu onder andere kachels, winterkleding en hygiëneproducten in om uit te kunnen delen.

Volgens hulpverleners in het grootste vluchtelingenkamp (Bardarash) hebben de vluchtelingen die nu binnenkomen opvallend vaak last van depressie, angst en de eerste symptomen van een posttraumatische stressstoornis. “Deze mensen hebben al zoveel voor hun kiezen gehad in de afgelopen jaren”, weet Esther Grisnich. “Ze zijn verschrikkelijk bang wat er met de achtergebleven familie en vrienden gebeurt. Maar ook hun eigen toekomst zien ze in duigen vallen.”

Hoewel de eerste hulppakketten al zijn geregeld door de VN, blijkt het aantal vluchtelingen veel hoger te zijn dan was ingeschat. “Het aantal vluchtelingen kan wel oplopen tot boven de 50.000. Om iedereen te kunnen helpen, is extra hulp nodig. Daarom starten we deze noodhulpactie”, aldus de noodkreet van Esther Grisnich.

Hoe helpen?

Via de website van ZOA kunnen mensen meehelpen door een of meer noodpakketten te doneren. Een noodpakket van €55 bevat (afhankelijk van de behoefte)  bijvoorbeeld dekens, een tent, hygiëne-artikelen, een watertank en kookgerei.

Giro 7244 geopend: help de kwetsbare burgers in Syrië

rode-kruis
Lees het gehele artikel

In Syrië wordt de bevolking al 8 jaar geteisterd door conflict. Burgers mogen nooit slachtoffer worden van de strijd en moeten worden beschermd. Echter staan door de escalatie in het noordoosten van Syrië kwetsbare burgers opnieuw voor de lastige keuze óf ze wederom voor hun eigen veiligheid op de vlucht slaan.

Honderdduizenden mensen die in het gebied wonen waar de vijandelijkheden nu plaatsvinden, dreigen zonder water te komen. Lokale Rode Kruis hulpverleners in Hassakeh vangen tijdelijk families op in scholen. In de stad wordt voedsel, water, matrassen en dekens uitgedeeld. Maar een grotere crisis ligt op de loer als de water- en elektriciteitsvoorzieningen door de gevechten verder zullen uitvallen.

Het aantal vluchtelingen neemt schrikbarend toe. De nood in Syrië wordt daardoor steeds groter en meer mensen hebben hulp nodig.

Maak jij onze hulpverlening mogelijk?

Voor het steunen van onze hulpverlening in Syrië kun je jouw donatie ook overmaken naar rekeningnummer NL19 INGB 0000 0072 44 onder vermelding van “Syrië”.