Tagarchief: TBC

Tuberculosefonds luidt noodklok: corona veroorzaakt nóg meer TBC-sterfgevallen

naamloos-1-kopieren-4
Lees het gehele artikel

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep. Tegelijkertijd blijft tuberculose (TBC) met 4.000 sterfgevallen per dag de meest dodelijke, te voorkomen infectieziekte ter wereld. Corona en TBC versterken elkaar echter ook: door het coronavirus zullen tussen nu en 2025 naar verwachting 20 procent meer TBC-patiënten overlijden. Daarom luidt KNCV Tuberculosefonds de noodklok. “Extra steun voor deze kwetsbare mensen en hun families is hard nodig”, aldus Agnes Gebhard, technisch directeur van het Tuberculosefonds.

TBC kent net als COVID19 geen grenzen en komt ook in Nederland nog voor. De ziekte is hier goed onder controle. Wereldwijd sterven jaarlijks echter 1,5 miljoen mensen aan TBC, voornamelijk in Afrika en (Centraal-)Azië. TBC beschadigt in de meeste gevallen de longen, wat TBC-patiënten extra kwetsbaar maakt voor het coronavirus. Daarnaast heeft het coronavirus veel indirecte gevolgen voor TBC-patiënten. Uit onderzoek van Stop TB Partnership blijkt dat naar verwachting tussen nu en 2025 tot 6,3 miljoen meer mensen TBC zullen ontwikkelen. Ook zullen er 1,4 miljoen meer mensen aan TBC overlijden, als patiënten tijdens de lockdowns niet gediagnosticeerd en onbehandeld blijven. Dit zal de wereldwijde inspanningen om TBC te beëindigen met vijf tot acht jaar vertragen.

Gebhard: “Wij hebben kantoren in 11 landen en zien met eigen ogen dat TBC-patiënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Wij maken ons ernstig zorgen.”

De lockdowns, gesloten grenzen en het feit dat alle capaciteit van de gezondheidszorg nodig is om de COVID-pandemie te bestrijden, zorgen ervoor dat:

  • minder patiënten die mogelijk TBC hebben zich melden voor een diagnose, omdat ze bang zijn in het ziekenhuis besmet te raken met COVID19;
  • het actief opsporen en testen van mensen die TBC hebben op veel plekken niet meer mogelijk is;
  • ondersteuning van patiënten thuis onder druk staat, omdat mensen niet meer over straat mogen;
  • het voor TBC-patiënten moeilijk of soms zelfs onmogelijk geworden is om hun medicatie dagelijks of wekelijks op te halen bij een gezondheidscentrum, zoals in veel landen gebruikelijk is;
  • de productie en aanvoer van TBC-medicijnen en tests gehinderd wordt.

De gevolgen voor TBC-patiënten zijn dat zij hun behandeling niet goed kunnen voortzetten, hun TBC-klachten verergeren, ze besmettelijk blijven voor anderen en dat hulp mogelijk te laat komt.

Met een tijdige en goede behandeling, is TBC echter te genezen. Het Tuberculosefonds doet er momenteel alles aan om met alternatieve methoden de zorg te continueren. Bijvoorbeeld door het aanbieden en helpen uitrollen van digitale mogelijkheden waarmee verpleegkundigen hun patiënten kunnen blijven begeleiden. Ook draagt het Tuberculosefonds ertoe bij dat, zo mogelijk, TBC-testen nog steeds worden gedaan.

Gebhard: “TBC is een armoedeziekte en treft in veel landen de meest kwetsbare mensen. Ook de COVID-epidemie slaat wereldwijd het hardste toe onder armere bevolkingsgroepen.
Wij moeten voorkomen dat deze mensen nu nog erger worden getroffen en geen toegang meer hebben tot TBC-testen, medicijnen en zorg.”

Tegelijkertijd zet het Tuberculosefonds zich ook in voor de bestrijding van het coronavirus. Want waar de ziektes elkaar versterken, doen de TBC- en COVID19-experts dat ook. Infectiepreventie en bron- en contactonderzoek zijn twee pijlers van de TBC-bestrijding. Deze ervaringen kunnen wereldwijd worden gebruikt bij het bestrijden van de COVID-pandemie. Gebhard: “Daar maken wij ons eveneens hard voor. Maar ook daarvoor is extra steun ontzettend hard nodig.”

Afname TBC-epidemie gaat te langzaam: 1.5 miljoen sterfgevallen in 2018 Kitty van Weezenbeek: “Waar wacht de politiek op?”

image012-kopieren
Lees het gehele artikel

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakte vanavond haar nieuwste cijfers bekend: in 2018 stierven wereldwijd 1.5 miljoen mensen aan tuberculose (TBC). Daarmee blijft TBC de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. “De Verenigde Naties hebben als doel dat de TBC-epidemie in 2030 is beëindigd. Dat gaan we in dit tempo niet halen. Om dit voor elkaar te krijgen, is er echt meer financiële steun, politieke commitment en daadkracht nodig. KNCV Tuberculosefonds en partners hebben die daadkracht, en de returns on investmentin TBC zijn bewezen. Dus waar wacht de politiek op?”, aldus Kitty van Weezenbeek, directeur van KNCV Tuberculosefonds.

TBC wereldwijd een halt toe brengen, is onderdeel van de internationale Social Development Goals. Door de Verenigde Naties werd dit doel vorig jaar onderstreept met een politieke verklaring. In het vandaag uitgebrachte Global TB Report van de WHO wordt duidelijk dat de internationale TBC-bestrijding daarvoor niet op koers ligt. Het aantal sterfgevallen is minder dan in 2017 – toen overleden 1.6 miljoen mensen – maar de afname gaat te langzaam. Voor de financiering van het toegankelijk maken van TBC-diagnose, -behandeling en -zorg is in 2019 een tekort van 3 miljard euro. Voor TBC-onderzoek is 1.1 miljard euro meer nodig. Ook onder meer TBC-preventie blijft achter op de gestelde mijlpalen.

Goed nieuws is er ook: steeds meer mensen met TBC worden gevonden en behandeld. Net als voorgaande jaren worden volgens de schattingen van de WHO 10 miljoen mensen per jaar ziek door TBC. In 2018 werd bij 7 miljoen mensen de ziekte daadwerkelijk vastgesteld. In 2017 waren dat er nog 6.4 miljoen. Nieuwe diagnostische methoden dragen onder meer bij aan het verkleinen van de kloof tussen het door de WHO geschatte en gevonden aantal TBC-patiënten. Voor resistente TBC zijn de cijfers minder goed: van de half miljoen multiresistente patiënten wordt slechts 1 op de 3 gevonden en behandeld. Deze vorm van antimicrobiële resistentie wordt dus verspreid en blijft een groot gevaar voor de volksgezondheid.

Een snelle en goede diagnose is in alle gevallen belangrijk, want met de juiste medicijnen en behandeling is TBC te genezen. Mensen kunnen anderen dan ook niet meer besmetten.

Indonesië is een van de landen waar in 2018 relatief de meeste progressie werd geboekt. KNCV Tuberculosefonds droeg daar aan bij, door samen met de nationale overheid de detectie van mensen met TBC te verbeteren. “Daar zijn we trots op, maar we zijn er nog lang niet”, aldus Van Weezenbeek. “Europa is op dit moment de enige regio die ‘on track’ is om TBC in 2030 te elimineren. Zo komt de ziekte in Nederland bijna niet meer voor, terwijl het rond de Tweede Wereldoorlog volksziekte nummer 1 was. We hebben de kennis en expertise om TBC ook in de rest van de wereld een ziekte van vroeger te maken.”

Goedkeuring nieuw behandelregime belangrijke doorbraak in TBC-bestrijding

image012-kopieren-1
Lees het gehele artikel

KNCV Tuberculosefonds paraat voor introductie van BPaL-regime

De Amerikaanse Food & Drug Administration (FDA) heeft vandaag het zogenoemde BPaL-regime voor de behandeling van zeer resistente tuberculose (TBC) goedgekeurd. KNCV Tuberculosefonds is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van dit regime door TB Alliance. “Dit markeert het begin van een nieuw tijdperk. Wij staan klaar om landen te ondersteunen bij het introduceren en snel opschalen van deze levensreddende behandeling”, aldus Kitty van Weezenbeek, directeur van KNCV Tuberculosefonds.

Tuberculose is met 1,6 miljoen sterfgevallen per jaar de meest dodelijke infectieziekte wereldwijd. Onnodig, want met de juiste medicijnen en behandeling is TBC goed te genezen. Voor zeer resistente (multiresistente en extensief resistente) TBC is dit echter een stuk lastiger. Het genezingspercentage van extensief resistente TBC is wereldwijd slechts 34 procent. De eerste resultaten van het BPaL-regime liggen op 90 procent.

Het BPaL-regime bestaat uit de medicijnen bedaquiline, pretomanid en linezolid. Pretomanid is een nieuw medicijn tegen tuberculose. Door de combinatie van deze drie orale medicijnen hoeven zeer resistente TBC-patiënten niet langer maandenlang pijnlijke injecties te ondergaan. De behandeling met BPaL neemt bovendien ‘slechts’ zes maanden in beslag, in tegenstelling tot de behandeling van 18 tot 24 maanden die momenteel aangeraden wordt voor patiënten met zeer resistente tuberculose.

KNCV Tuberculosefonds heeft zich de afgelopen jaren in meerdere landen geconcentreerd op het introduceren en het opschalen van het gebruik van nieuwe geneesmiddelen en regimes. Deze basis die hiermee gelegd is, zal de vroege invoering van het BPaL-regime in deze landen vergemakkelijken.

Van Weezenbeek: “BPaL zal niet alleen hoop en genezing voor patiënten brengen, maar ook de levering van zorg door individuele gezondheidswerkers verbeteren en een effectieve reactie van gezondheidssystemen op zeer resistente TBC vergemakkelijken. KNCV erkent de doorbraak die dit regime zal brengen. Naast het implementeren en opschalen is het belangrijk meer bewijs te genereren en te zorgen voor een verantwoord gebruik van op pretomanid gebaseerde regimes. We moeten onze nieuwe medicijnen tenslotte beschermen! We verheugen ons op de samenwerking met alle belanghebbenden van BPaL. Er is geen tijd te verspillen.”

Meer over het BPaL-regime op de website van TB Alliance.

Drollen trekken de aandacht op Wereld Stop Tuberculose Dag

Lees het gehele artikel

“Laat jij TBC ook een poepie ruiken?” Wie vandaag – op Wereld Stop Tuberculose Dag – aan het winkelen was in Rotterdam, Den Haag, Den Bosch of Utrecht, had grote kans om deze vraag voorgeschoteld te krijgen. Straatteams in drollenpakken vroegen zo aandacht voor de meest dodelijke infectieziekte ter wereld én de pijnloze poeptest van KNCV Tuberculosefonds. Hiermee kan TBC bij kinderen gemakkelijk worden opgespoord, waardoor zij op tijd kunnen worden behandeld en kunnen genezen.

De ‘drollen’ trokken veel bekijks in de verschillende steden. En dat was precies de bedoeling van het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds. Want in Nederland mag de ziekte dan onder controle zijn, wereldwijd gaan er elke dag ruim 4.000 mensen, waaronder 640 kinderen aan dood. Onnodig!

Meer informatie over de pijnloze poeptest en het werk van KNCV Tuberculosefonds is hier te vinden: www.tbcvrij.nl

‘Wij laten TBC een poepie ruiken!’

Poeptest
Lees het gehele artikel

Wereld Stop Tuberculose Dag

zondag 24 maartAanstaande zondag 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag. Voor KNCV Tuberculosefonds is dat het startsein voor een nieuwe campagne in de strijd tegen de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. ‘Wij laten TBC een poepie ruiken’ is de slogan waarmee dit jaar aandacht wordt gevraagd voor een bijzondere innovatie: een poeptest waarmee TBC bij kinderen pijnloos en gemakkelijk kan worden opgespoord.

In Den Haag, Utrecht, Den Bosch en Rotterdam wordt zondag een guerrilla-actie georganiseerd. Straatteams in ludieke drolpakken informeren het publiek over dit serieuze onderwerp. TBC eist jaarlijks namelijk meer levens dan HIV, ebola en malaria samen. Ruim 4.000 mensen, waaronder 640 kinderen, sterven iedere dag aan TBC. Onnodig, want het is te genezen. De poeptest die door KNCV Tuberculosefonds werd ontwikkeld, kan helpen om veel kinderlevens te redden.

Op dit moment is sputum (slijm uit de longen) nodig om TBC vast te stellen. Kleine kinderen kunnen dit niet op commando ophoesten. Daarom moet het sputum met slangetjes uit de maagholte worden gehaald. Dat is een pijnlijke methode en het is traumatiserend voor de ouders, kinderen en artsen. Bovendien is de apparatuur die daarvoor nodig is lang niet overal voorhanden. Met als gevolg dat bij veel kinderen niet of te laat TBC wordt vastgesteld.

Pijnloze poeptest
Uit onderzoek van KNCV Tuberculosefonds blijkt dat poep ook op een makkelijke manier als monster gebruikt kan worden om TBC op te sporen. Daarvoor zijn geen andere middelen nodig dan nu worden gebruikt voor het sputumonderzoek. “Poep hebben kleine kinderen natuurlijk genoeg en dat kan pijnloos verkregen worden”, aldus Petra de Haas, de laborante van KNCV die de poeptest ontwikkelde.

Afgelopen oktober werden de eerste resultaten van de KNCV poeptest bij de internationale Union World Conference in Den Haag gepresenteerd. In de (inter)nationale media is er veel aandacht aan besteed en binnen de TBC-bestrijding werden de resultaten met gejuich ontvangen. KNCV doet er alles aan om de poeptest in Ethiopië en Indonesië verder te testen. Ons streven is dat de komende jaren alle kinderen ter wereld toegang hebben tot deze methode.

KNCV Tuberculosefonds zegt daarom trots: ‘Wij laten TBC een poepie ruiken’. Op social media is de campagne de komende weken te zien en in juni vindt in Hilversum de eerste TBC-loop plaats (datum volgt). Daarmee wordt eveneens aandacht gevraagd voor tuberculose en de poeptest. Om deze en andere innovaties te kunnen (blijven) ontwikkelen, is steun van het Nederlandse publiek onmisbaar.