Tagarchief: Vakblad Dierenhulpverlening

Nieuw! Vakblad Dierenhulpverlening, voor alle dierenhulpverleners

Lees het gehele artikel

Op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening in Gorinchem is onlangs het 1e nummer van het Vakblad Dierenhulpverlening onthuld door ambassadeur en medewerker aan het blad Piet Hellemans en Mirjam Addiks die in het 1e nummer het coververhaal voor haar rekening neemt.  

Uitgever Jan Krol legt uit: “Er zijn duizenden vrijwilligers en beroepskrachten  actief in de dierenhulpverlening. Voor al deze mensen is dit blad bedoeld. We zijn er erg trots op. In het eerste nummer staat een artikel over chippen en registreren van huisdieren, maar ook een artikel over wild en wildaanrijdingen en een stuk over samenwerking met gemeenten. Alle  facetten waar een dierenhulporganisatie mee  te maken kunnen krijgen, kunnen in het blad aan de orde komen.”

In het najaar zal het tweedee nummer uitkomen. Het Vakblad stapt in een groeiende behoefte aan kennisdeling tussen dierenhulporganisaties. Met twee keer per jaar een Landelijke Bijeenkomst, een kenniscentrum waar cursussen gegeven gaan worden voor dierenhulpverleners en dit Vakblad laat DierenLot zien dat  kennisdeling een belangrijk speerpunt is. het Vakblad is zowel in papieren vorm als digitaal te lezen: https://www.dier.nu/leesvoer/bladerbare-versies-van-het-vakblad/