Tagarchief: Vluchten

Artsen zonder Grenzen: tien dode mensen onderin boot bij reddingsactie op Middellandse Zee

Rescue 3 – Rotation 5
Lees het gehele artikel

Artsen zonder Grenzen heeft op 16 november jl. de lichamen van tien overleden mensen aangetroffen tijdens een reddingsactie op de Middellandse Zee. De doden werden gevonden onderin een overbezette houten boot. Het reddingsschip van de organisatie, de Geo Barents, was na een melding te laat om dit te  kunnen voorkomen. 

Tijdens de reddingsactie informeerden overlevenden de hulpverleners dat er mensen onderin de boot lagen die niet meer reageerden. Nadat er 99 mensen van de overvolle houten boot waren gered, vond de noodhulporganisatie de lichamen van 10 overleden mensen.  Volgens de overlevenden zaten zij al meer dan 13 uur op elkaar gepakt onderin de boot waar een zware benzinelucht hing. Hoogstwaarschijnlijk zijn zij door verstikking om het leven gekomen.  

“Het kostte ons bijna twee uur om de overledenen aan boord van de Geo Barents te krijgen. Wij brengen ze naar het vasteland zodat ze in ieder geval een menswaardige begrafenis kunnen krijgen”, zegt Fulvia Conte, teamleider aan boord van de Geo Barents. “Het was gruwelijk en boosmakend tegelijkertijd. Opnieuw een vreselijke tragedie op zee die voorkomen had kunnen worden.” 

Drie reddingsacties in 24 uur 

Op 15 en 16 november voerden reddingsteams van Artsen zonder Grenzen in 24 uur tijd drie reddingsacties uit in de Maltese en Libische Search and Rescue-zones. Hierbij werden 186 mensen, waaronder 61 kinderen, in veiligheid gebracht op de Geo Barents. De geredde migranten en vluchtelingen komen onder andere uit Guinee, Nigeria, Ivoorkust, Somalië en Syrië. Velen van hen zijn vertrokken vanuit Libië waar ze traumatische dingen hebben doorstaan en velen vertonen tekenen van acute stress en trauma.  

“Op een dag als vandaag blijkt eens te meer wat het directe resultaat is van Europa’s onverschillige beleid om geen hulp te verlenen op de Middellandse Zee waardoor mensen overlijden”, zegt Caroline Willemen, projectcoördinator op de Geo Barents. Zonder veilige en legale alternatieve vluchtroutes zullen mensen blijven proberen om Libië per boot te ontvluchten, als laatste redmiddel. Een gebrek aan reddingsschepen op de Middellandse Zee houdt deze mensen niet tegen. Hierdoor is het risico op een dodelijke afloop vele malen groter.”   

Artsen zonder Grenzen gaat op zoek naar een veilige plek aan land voor deze kwetsbare en waarschijnlijk getraumatiseerde groep vluchtelingen en migranten aan boord van de Geo Barents.  

Mensen met een Missie | Samen bouwen aan vrede

naamloos-1-kopieren-8
Lees het gehele artikel

Mensen met een Missie bouwt al ruim 100 jaar aan een wereld waarin iedereen wordt gezien en gehoord. Wij bieden moedige mensen een podium zodat zij op de vergeten plekken van de wereld aan verandering kunnen werken. Als donateur steunt u de idealen van deze mensen en draagt u bij aan het bewerkstelligen van een blijvende verandering.

Het is moeilijk voor te stellen dat een terreurbeweging bij u een inval doet en dat u zou moeten vluchten voor meedogenloos geweld. Toch overkwam het tienduizenden mensen in 2017 in de stad Marawi (in het zuiden van de Filipijnen). Ze zijn gevlucht, getraumatiseerd en verblijven in niet-erkende evacuatiecentra in de verderop gelegen stad Iligan. Dan is het een hele uitdaging om weer een leven op te bouwen. Vooral wanneer er voelbare spanningen zijn tussen de oorspronkelijke christelijke bevolking van de stad en de vluchtelingen, die overwegend moslim zijn.

‘Vredesactiviste’ Aida: een vrouw met een groot hart in onwaarschijnlijke omstandigheden.

 

Eigen kracht versterken

Om de kans op nieuwe conflicten te minimaliseren, werkt Mensen met een Missie samen met een uitgebreid netwerk van lokale mensen en organisaties die zich inzetten voor vrede en verzoening. We ondersteunen het delen van kennis en ervaring tussen experts en ervaringsdeskundigen, zoals Aida (65). Zij heeft zelf moeten vluchten en overleefde de zware omstandigheden waarin zij verkeerde. Aida zet zich nu in Iligan met hart en ziel in voor anderen die hetzelfde is overkomen.
Ze put uit haar eigen ervaring en gaat de dialoog aan tussen de vluchtelingen en de huidige dorpsbewoners. Daarmee verbeteren de onderlinge relaties en krijgt uitsluiting geen kans. Het versterken van de eigen kracht van mensen, zodat zij zélf in staat zijn hun leven te verbeteren, is één van haar doelen. In het dorp worden workshops georganiseerd, waar vluchteling Maria samen met enkele dorpsbewoners aan deelneemt. De workshop over zorgzaamheid en naastenliefde brengt zichtbare positieve verandering teweeg in het dorp.

Mensen met een Missie ervaart dat verandering die door mensen zelf op gang wordt gebracht blijvend is en tot verbetering leidt. Vrede en verzoening begint waar mensen met elkaar in gesprek gaan.

Kinderen tekenen hun verborgen verdriet in Iligan.

 

Bouwt u mee aan een betere wereld?

U kunt ervoor zorgen dat mensen zoals Aida hun vredesmissies in Iligan en op andere plekken in de wereld voort kunnen zetten. Samen bouwen we aan een wereld waarin ieder mens telt. Een wereld waarin we naar elkaar omkijken en waarin ieder mens een bijdrage kan leveren. Dat doen we al bijna 100 jaar, in 13 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika op plekken waar mensen in grote onderlinge spanning leven. Er worden dialogen aangegaan en er wordt begrip gevraagd voor elkaars problemen en situatie. Zo worden kortzichtige vooroordelen omgezet in wederzijds respect en wordt wantrouwen omgezet in vertrouwen. Pas dan kunnen mensen, die eerder lijnrecht tegenover elkaar stonden, naast elkaar wonen en een samenleving opbouwen.

Geef uw testament een missie

Laat uw idealen van vrede en verzoening voortleven door Mensen met een Missie in uw testament op te nemen. U steunt daarmee via uw nalatenschap de lokale mensen en organisaties die van grote betekenis zijn, ook voor de volgende generaties. Zij versterken niet alleen de gemeenschappen en onderlinge relaties, maar willen ook de interreligieuze dialoog versterken. Religie kan een onderdeel van de oplossing zijn, door haar sociale en verbindende kracht. Ook wordt de positie van (onderdrukte) vrouwen versterkt en wordt er steun geboden op het gebied van trauma­verwerking voor hen die dit nodig hebben.

Door Mensen met een Missie op te nemen in uw testament, kunt u blijvend van grote betekenis zijn. Mensen met een Missie heeft de ANBI-status en is vrijgesteld van successierechten. Uw laatste gift komt dus voor 100% toe aan mensen die in vrede een betere toekomst willen opbouwen.


Rick van der Woud, directeur van Mensen met een Missie: “In deze tijd van haat en polarisatie is het nog meer nodig dat wij mensen in moeilijke omstandigheden een steuntje in de rug geven zodat zij kunnen opstaan tegen onrecht. Samen proberen we zo vrede en verzoening dichterbij te brengen.”


Mensen met een Missie

(statutaire naam: Stichting CMC)

Postbus 16442

2500 BK  Den Haag

Bezuidenhoutseweg 225

2594 AL Den Haag

T +31 70 219 96 01

E info@mensenmeteenmissie.nl

W www.mensenmeteenmissie.nl

Bank NL53 RABO 017 89 90 000

Ongekend aantal kinderen op de vlucht in Idlib

naamloos-2-kopieren
Lees het gehele artikel

Sinds december zijn in de Syrische provincie Idlib door een escalatie van het oorlogsgeweld meer dan een half miljoen kinderen op de vlucht. Elke dag komen daar duizenden kinderen bij. ‘Ze staan aan de rand van de afgrond,’ meldt UNICEF.

Nog niet eerder tijdens de inmiddels bijna negen jaar durende oorlog in Syrië zijn zoveel mensen tegelijkertijd op de vlucht geslagen. Het zijn merendeels vrouwen en kinderen, die naar de grens met Turkije trekken. De situatie is extra nijpend door het barre winterweer. Het regent flink en ’s nachts dalen de temperaturen tot ver onder het nulpunt. Een aantal kinderen zou al door de vrieskou zijn overleden.

Omdat de grens met Turkije is gesloten, zoeken de ontheemden hun toevlucht tot kapotgeschoten scholen, moskeeën, winkels en leegstaande gebouwen. Veel andere kinderen slapen buiten. Meubels en plastic worden opgestookt om warm te blijven en voorzieningen als schoon water, wc’s of medische zorg zijn er amper. Zo vertelt Nadia (niet haar echte naam): ‘Mijn zieke kind heeft een operatie nodig, maar die kan ik hem niet geven. Ik kan hem alleen begraven.’

RUIM 900.000 SYRIËRS IN IDLIB zijn op de vlucht

RUIM 500.000 KINDEREN ZIJN onder de ontheemden

6.500 KINDEREN KOMEN DAAR elke dag bij

Gedood of gewond

In het noorden van Syrië staan kinderen bloot aan meer bedreigingen dan kou en ziektes. Alleen al in januari zijn volgens officiële cijfers 28 kinderen omgekomen en 49 kinderen gewond geraakt door oorlogsgeweld, maar volgens de Verenigde Naties liggen de werkelijke aantallen veel hoger. Ook lopen ontheemde kinderen andere risico’s, zoals inlijving door gewapende groepen, uitbuiting en (seksueel) misbruik. Onontplofte explosieven vormen voor hen een ander groot gevaar.

De ontheemden zijn na de jarenlange oorlog alles kwijt. Ze hebben vaak al meerdere keren voor het geweld moeten vluchten en voedingsmiddelen als brood en zuivelproducten zijn onbetaalbaar geworden.

UNICEF helpt Syrische kinderen

De kinderen in Idlib hebben dringend behoefte aan onderdak, voedsel, winterkleding, schoon water, sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en onderwijs. UNICEF is ter plekke en helpt hen samen met andere hulporganisaties. Het gaat om:

  • leveren van hygiëne kits
  • zorg voor schoon water
  • vaccineren van kinderen
  • zorg voor onderwijs
  • bieden van psychosociale zorg
  • screenen en behandelen van ondervoeding

Jij kunt de kinderen in Idlib helpen

Steun UNICEF met een gift. Daarmee geef je bijvoorbeeld dekens, schoon water of winterkleding. Deze hulp redt levens. Alvast zeer bedankt voor je bijdrage!

Wereld Vluchtelingendag 2019

humanitarian-aid-939723_1280-kopieren
Lees het gehele artikel

20 juni is het Wereld Vluchtelingendag. Vandaag publiceren we ons Global Trends Report: voor het zesde jaar op rij is een triest recordaantal bereikt: 70,8 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking.

Vandaag brachten we de nieuwste cijfers over mensen op de vlucht uit in ons nieuwe Global Trends Report: 70,8 miljoen mensen zijn wereldwijd op de vlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking, een triest record.

Bekijk hier onze speciale uitzending, waar in Andrea Vonkeman, hoofd van UNHCR Nederland, vertelt over de nieuwste cijfers.

Elk mens op de vlucht voor oorlog of geweld heeft recht op een veilig leven. Dat vind jij toch ook?

Meer dan de helft van alle mensen op de vlucht is kind

Meer dan de helft van de ruim 70 miljoen mensen op de vlucht, is nog maar een kind. In de aanloop naar Wereld Vluchtelingendag publiceert UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, jaarlijks het Global Trends rapport. In dit rapport zijn de statistieken terug te vinden over wereldwijde ontheemding. Ook deelt het rapport nieuwe, soms verrassende, inzichten, die niet altijd stroken met het beeld dat het publiek heeft van vluchtelingen en ontheemden. Zo wordt 85% van alle vluchtelingen opgevangen in hun eigen regio. Deze en andere data uit het Global Trends rapport zijn verzameld door UNHCR, overheden en andere partners.

Lees het rapport

Wereld Vluchtelingendag: waarom juist nu een oproep voor solidariteit?

Hoewel de aandacht voor mensen op de vlucht de afgelopen jaren van de voorpagina’s lijkt te verdwijnen, is hun situatie niet minder urgent. Meer dan 70 miljoen mensen moesten, vaak in doodsangst en halsoverkop, hun vertrouwde leven achter zich laten. Deze mensen vluchten voor oorlog. Voor geweld. Zij vluchten voor hun leven.