Tagarchief: Wereld Stop Tuberculose Dag

Drollen trekken de aandacht op Wereld Stop Tuberculose Dag

Lees het gehele artikel

“Laat jij TBC ook een poepie ruiken?” Wie vandaag – op Wereld Stop Tuberculose Dag – aan het winkelen was in Rotterdam, Den Haag, Den Bosch of Utrecht, had grote kans om deze vraag voorgeschoteld te krijgen. Straatteams in drollenpakken vroegen zo aandacht voor de meest dodelijke infectieziekte ter wereld én de pijnloze poeptest van KNCV Tuberculosefonds. Hiermee kan TBC bij kinderen gemakkelijk worden opgespoord, waardoor zij op tijd kunnen worden behandeld en kunnen genezen.

De ‘drollen’ trokken veel bekijks in de verschillende steden. En dat was precies de bedoeling van het Nederlandse KNCV Tuberculosefonds. Want in Nederland mag de ziekte dan onder controle zijn, wereldwijd gaan er elke dag ruim 4.000 mensen, waaronder 640 kinderen aan dood. Onnodig!

Meer informatie over de pijnloze poeptest en het werk van KNCV Tuberculosefonds is hier te vinden: www.tbcvrij.nl

‘Wij laten TBC een poepie ruiken!’

Poeptest
Lees het gehele artikel

Wereld Stop Tuberculose Dag

zondag 24 maartAanstaande zondag 24 maart is het Wereld Stop Tuberculose Dag. Voor KNCV Tuberculosefonds is dat het startsein voor een nieuwe campagne in de strijd tegen de meest dodelijke infectieziekte ter wereld. ‘Wij laten TBC een poepie ruiken’ is de slogan waarmee dit jaar aandacht wordt gevraagd voor een bijzondere innovatie: een poeptest waarmee TBC bij kinderen pijnloos en gemakkelijk kan worden opgespoord.

In Den Haag, Utrecht, Den Bosch en Rotterdam wordt zondag een guerrilla-actie georganiseerd. Straatteams in ludieke drolpakken informeren het publiek over dit serieuze onderwerp. TBC eist jaarlijks namelijk meer levens dan HIV, ebola en malaria samen. Ruim 4.000 mensen, waaronder 640 kinderen, sterven iedere dag aan TBC. Onnodig, want het is te genezen. De poeptest die door KNCV Tuberculosefonds werd ontwikkeld, kan helpen om veel kinderlevens te redden.

Op dit moment is sputum (slijm uit de longen) nodig om TBC vast te stellen. Kleine kinderen kunnen dit niet op commando ophoesten. Daarom moet het sputum met slangetjes uit de maagholte worden gehaald. Dat is een pijnlijke methode en het is traumatiserend voor de ouders, kinderen en artsen. Bovendien is de apparatuur die daarvoor nodig is lang niet overal voorhanden. Met als gevolg dat bij veel kinderen niet of te laat TBC wordt vastgesteld.

Pijnloze poeptest
Uit onderzoek van KNCV Tuberculosefonds blijkt dat poep ook op een makkelijke manier als monster gebruikt kan worden om TBC op te sporen. Daarvoor zijn geen andere middelen nodig dan nu worden gebruikt voor het sputumonderzoek. “Poep hebben kleine kinderen natuurlijk genoeg en dat kan pijnloos verkregen worden”, aldus Petra de Haas, de laborante van KNCV die de poeptest ontwikkelde.

Afgelopen oktober werden de eerste resultaten van de KNCV poeptest bij de internationale Union World Conference in Den Haag gepresenteerd. In de (inter)nationale media is er veel aandacht aan besteed en binnen de TBC-bestrijding werden de resultaten met gejuich ontvangen. KNCV doet er alles aan om de poeptest in Ethiopië en Indonesië verder te testen. Ons streven is dat de komende jaren alle kinderen ter wereld toegang hebben tot deze methode.

KNCV Tuberculosefonds zegt daarom trots: ‘Wij laten TBC een poepie ruiken’. Op social media is de campagne de komende weken te zien en in juni vindt in Hilversum de eerste TBC-loop plaats (datum volgt). Daarmee wordt eveneens aandacht gevraagd voor tuberculose en de poeptest. Om deze en andere innovaties te kunnen (blijven) ontwikkelen, is steun van het Nederlandse publiek onmisbaar.

Lichte stijging TBC-patiënten in Nederland in 2018

Lees het gehele artikel

Het aantal tuberculosepatiënten in Nederland is in 2018 licht gestegen. Afgelopen jaar werd bij 806 mensen tuberculose (TBC) geconstateerd, een stijging van 3 procent ten opzichte van 2017 (784 patiënten). Dit blijkt uit de kerncijfers die het RIVM vandaag bekendmaakt, daags voor de internationale Wereld Stop Tuberculose Dag (24 maart). 

TBC is nog altijd de meest dodelijke infectieziekte ter wereld, met 1,6 miljoen sterfgevallen per jaar. In Nederland is de ziekte onder controle. “Het aantal TBC-patiënten in Nederland schommelt al een aantal jaar rond de 800 mensen. Onder in Nederland geboren inwoners neemt het aantal patiënten wel gestaag af. We hebben hier met de GGD’en een goed werkend systeem van TBC-opsporing en -behandeling”, aldus Connie Erkens, coördinator Team Nederland & Eliminatie van KNCV Tuberculosefonds. “Maar mensen migreren en reizen de wereld over. Tuberculose en antibioticaresistentie blijven een mondiale bedreiging waarop we ook in Nederland alert moeten blijven.”

Driekwart van de Nederlandse TBC-patiënten komt uit landen waar tuberculose veel voorkomt. De GGD’en hebben de risicogroepen goed in beeld. Bij 1.375 personen is in 2018 een latente tuberculose-infectie gemeld. Dat betekent dat je wel besmet bent met de TBC-bacterie maar er niet ziek van bent. Door preventieve behandeling kan voorkomen worden dat deze mensen TBC ontwikkelen en anderen kunnen besmetten. De behandeling van (latente) TBC bestaat uit een combinatie van verschillende antibiotica.

Europese TBC-cijfers
De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Europees Centrum voor ziektebestrijding en -preventie (ECDC) maken vandaag de TBC-cijfers van 2017 bekend: in de Europese regio werd bij 275.000 mensen TBC vastgesteld. In de periode 2013-2017 betekent dat een afname van gemiddeld 4,7 procent per jaar. Desondanks vormt TBC een enorme uitdaging voor de volksgezondheid in de regio. In dit tempo voorzien de WHO en ECDC dat het internationale Social Development Goal (SDG) om TBC in 2030 een halt toe te roepen, niet wordt gehaald. Daarvoor is een daling nodig van minstens 10 procent.

Om deze doelstelling wel te halen, pleiten de belangenorganisaties voor een effectievere benadering vanuit verschillende gezondheidssectoren en voor een mensgerichte aanpak. Het lijden en de dreiging die multiresistente (MDR) en extensief resistente (XDR) TBC veroorzaken, kunnen daardoor onder meer worden ingeperkt.

KNCV Tuberculosefonds heeft het effect van een dergelijke aanpak recent bewezen in onder meer Kirgizië. Het door USAID gefinancierde en door KNCV geleide Challenge TB project implementeerde daar verkorte behandelmethoden en nieuwe medicijnen. De eerste resultaten zijn indrukwekkend. Waar in de Europese regio slechts 45 procent van de MDR-TBC-patiënten succesvol werd behandeld, genas in Kirgizië 79 procent van de patiënten. Ook voor XDR-TBC werden zeer goede resultaten gehaald. Meer over deze resultaten is hier te lezen.