Tagarchief: ZOA

ZOA vertrekt uit Liberia

Kinderen-op-een-school-in-Liberia
Lees het gehele artikel

Projecten overgedragen aan lokale organisaties 

Na bijna twintig jaar van noodhulp en wederopbouw gaat ZOA weg uit Liberia. De lopende werkzaamheden worden overgedragen aan lokale partners. “De veerkracht van de Liberianen is enorm. We hebben van dichtbij gezien hoe een totaal verwoest land weer overeind krabbelt”, zegt algemeen directeur Chris Lukkien.  

Burgeroorlogen  

De bevolking van Liberia heeft moeilijke jaren achter de rug. Het land werd achtereenvolgens geteisterd door twee verwoestende burgeroorlogen (van 1989-1996 en van 1999-2003) en een ebola-epidemie in 2014.Sinds 2003 is ZOA werkzaam in het land. De nood na de oorlog, waarin naar schatting 270.000 mensen omkwamen, was hoog. Een derde van de Liberiaanse bevolking bleef ontheemd achter. Infrastructuur, ziekenhuizen, water- en elektriciteitsvoorzieningen waren grotendeels verwoest. “We moesten helemaal aan de basis beginnen vlak na de burgeroorlog in 2003. Eerst met voedselhulp, watervoorzieningen en traumaverwerking, maar in de loop van de jaren hebben we bijvoorbeeld ook meer dan 67 scholen kunnen bouwen of herstellen”, blikt Lukkien terug op de beginjaren van ZOA in Liberia. 

Veerkrachtige samenleving  

Toen in 2014 een ebola-epidemie uitbrak in Liberia startte ZOA wederom met noodhulp tot in 2016 het land ebola-vrij was. Liberia kent nog altijd grote uitdagingen. Meer dan de helft van de Liberianen leeft in armoede. Maar terugkijkend op de afgelopen twintig jaar ziet landendirecteur Jaap van Kranenburg veel vooruitgang. “Tijdens de burgeroorlog is er veel schade aangericht aan het onderlinge vertrouwen, maar nu is er weer een functionerende democratie. We hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in vrede en verzoening en het opbouwen van een vreedzame, democratische samenleving.” 

Nieuwe capaciteit   

Ook ZOA-directeur Chris Lukkien kijkt dankbaar terug op het werk van ZOA in Liberia de afgelopen twintig jaar: “Het is goed om te zien dat we ons dubbele mandaat ‘van noodhulp naar wederopbouw’ hebben kunnen uitvoeren. Dat gaat niet in een rechte lijn en is niet altijd makkelijk. Zeker met ebola schakelden we weer terug naar het verlenen van noodhulp. Maar uiteindelijk geeft het voldoening dat we ook ergens kunnen afronden en het werk vol vertrouwen kunnen overdragen aan de Liberianen zelf.” ZOA heeft in Liberia onder andere geïnvesteerd in veilig (drink)water, levensonderhoud en voedselzekerheid, onderwijs, traumaverwerking en vredesopbouw. In het eerste kwartaal van dit jaar worden de lopende werkzaamheden afgerond of overgedragen aan lokale partnerorganisaties. Eén van deze organisaties is opgezet door Liberianen die voor ZOA hebben gewerkt. 

Door het werk in Liberia af te ronden, creëert ZOA meer slagkracht voor eventuele nieuwe noodsituaties in de wereld. 

Lees meer over wat ZOA heeft bereikt in Liberia op www.zoa.nl/liberia 

Geen plaats voor miljoenen vluchtelingen

Overvol-vluchtelingenkamp-in-Noord-Irak_Foto-ZOA_Lieuwe-Siebe-de-Jong
Lees het gehele artikel

Opvang in de regio staat onder druk

Het aantal vluchtelingen in de wereld is nog nooit zo groot geweest, maar er zijn steeds minder plekken waar ze welkom zijn, constateert noodhulporganisatie ZOA. ‘De asielinstroom beperken’ speelt niet alleen in Nederland; wereldwijd neemt het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen af. Ook de directe regio rond crisisgebieden – waar het overgrote deel van de vluchtelingen een heenkomen zoekt – ziet vluchtelingen liever gaan dan komen. Daardoor zijn miljoenen vluchtelingen in acute nood.

Opvang in de regio

Volgens VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is er wereldwijd nu een recordaantal van 103 miljoen vluchtelingen. Dat is 13,6 miljoen meer dan eind 2021 – een stijging van 15 procent. Daarvan zoekt 85 procent toevlucht in eigen land of een buurland – ook wel ‘opvang in de regio’ genoemd. ZOA signaleert echter dat ook in de regio veel vluchtelingenkampen overvol zijn en dat er afnemend draagvlak is om vluchtelingen op te vangen. De regio’s rond crisisgebieden zijn namelijk meestal zelf ook kwetsbare locaties, waar de lokale bevolking moeite heeft om het hoofd boven water te houden. Klimaatverandering, torenhoge inflatie, gestegen graanprijzen en de wereldwijde energiecrisis hebben die situatie verder op scherp gezet. ZOA ziet in de praktijk dat dat spanningen en conflicten veroorzaakt over land, water en andere schaarse middelen van bestaan. De opeenstapeling van crises drijft mensen verder in het nauw.

Vluchtelingencrisis

Een toenemend aantal landen wil daarom van vluchtelingen af. Zo stuurt Libanon sinds dit najaar Syriërs terug; Bangladesh wil dat de ruim 900.000 Rohingya-vluchtelingen terugkeren naar het zeer onrustige Myanmar; in Colombia leggen de miljoenen Venezolanen extra druk op de fragiele situatie van de lokale bevolking en in Afrika ziet ZOA dat veel vluchtelingenkampen overvol zijn. Opvang van vluchtelingen in de regio staat daarmee onder druk. Tegelijkertijd staat de wereld nog maar aan het begin van een ongekende vluchtelingencrisis. De Wereldbank voorspelt dat er in 2050 – bij onveranderd beleid – alleen al 216 miljoen klimaatvluchtelingen zijn. 

Draagvlak

“Het is onbestaanbaar dat er geen plaats is voor mensen die moeten vluchten en alles achterlaten”, zegt Joël Voordewind, speciaal ambassadeur van ZOA. Hij benadrukt dat nu ingrijpen hard nodig is om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. “Ieder mens heeft recht op een veilige plek. Daarom doet ZOA er alles aan om voor ze klaar te staan met voedsel, schoon drinkwater en onderdak. Daarnaast vergroten we het draagvlak voor vluchtelingen in de eigen regio door ook de kwetsbare lokale bevolking te ondersteunen en in gesprek te brengen met de vluchtelingen. Zo bouwen we aan vrede en voorkomen we conflicten over water, land en andere schaarse middelen van bestaan.” Op deze manier biedt ZOA plaats aan vluchtelingen in ongeveer vijftien landen.

Niet machteloos

“De nood is hoog en de problemen zijn ongelofelijk groot, maar we staan niet machteloos”, zegt Voordewind. “We kunnen wat doen en we moeten wat doen om deze vluchtelingencrisis een halt toe te roepen.” Om vluchtelingen een veilige en leefbare opvangplaats te bieden en de problemen in de regio aan te pakken start de Nederlandse noodhulporganisatie ZOA een landelijke campagne. Meer informatie over deze campagne is te vinden op www.zoa.nl/geenplaats.

ZOA start noodhulpactie tegen honger

Joël-Voordewind-bezoekt-in-Ethiopië-een-kliniek-met-ondervoede-kinderen.
Lees het gehele artikel

‘Mensen eten graszaden om te overleven’

De wereldwijde voedselcrisis zorgt voor miljoenen méér slachtoffers die honger lijden. Vanuit de crisisgebieden waar ZOA werkt, rinkelen de alarmbellen en staan alle seinen op rood. “Sommige mensen eten zelfs graszaden om te overleven”, zegt ZOA-medewerker Milou de Bruijne in Zuid-Sudan. Daarom start ZOA een noodhulpactie.

Oorzaken

De gevolgen van de oorlog in Oekraïne, klimaatverandering en de naweeën van covid zorgen voor miljoenen meer mensen met extreme honger. Dat blijkt uit een onderzoek dat ZOA samen met kennisplatform KUNO, de universiteit van Wageningen en een aantal hulporganisaties heeft uitgevoerd. Het gaat alleen al in 2022 om 47 miljoen méér mensen die honger lijden. Onder andere in Jemen en Ethiopië, maar ook in landen als Sudan, Zuid-Sudan en Madagaskar wordt de bevolking hard getroffen. Met name de mensen die geen reserves hebben, worden keihard geraakt. Hier komt bij dat veel grote fondsen extra geld voor hulp in Oekraïne ter beschikking hebben gesteld, wat leidt tot minder geld voor andere crises. ZOA-ambassadeur Joël Voordewind heeft de voedselcrisis met eigen ogen gezien. Hij is onlangs teruggekeerd uit Ethiopië en is geschrokken van wat hij aantrof. “Het vee sterft er massaal. Ook zag ik sterk vermagerde kinderen in de klinieken op het platteland, dat was schokkend.”

Kritieke toestand

Ook de situatie in bijvoorbeeld Zuid-Sudan is nijpend en exemplarisch voor de zeer ernstige voedselcrisis in onze wereld. ZOA-medewerker Milou de Bruijne: “Zuid-Sudan maakt sinds de onafhankelijkheid in 2011 de ergste voedselcrisis mee. Dat komt onder meer door overstromingen en conflicten rondom schaars grondgebied. Daarnaast stelt het Wereldvoedselprogramma van de VN – dat voedsel uitdeelt aan vluchtelingen – het quotum per persoon naar beneden bij wegens geldtekort.” 
Op een bevolking van bijna 12 miljoen mensen hebben circa 7 miljoen mensen in Zuid-Sudan niet genoeg te eten en de toestand is kritiek voor circa 3 miljoen van hen (zij zitten in fase 4 en 5 volgens de The Integrated Food Security Phase Classification). Bijna anderhalf miljoen kinderen onder de 5 jaar lijden aan ondervoeding, en de teller loopt op.   

Hulp voor de lange termijn

ZOA luidt de noodklok over deze enorme voedselcrisis en reageert op twee manieren. Enerzijds door het geven van voedselhulp – en schoon drinkwater. Daarnaast werkt ZOA aan een oplossing voor de langere termijn. “We helpen kwetsbare boeren, zodat ze minder gevoelig zijn voor de toenemende droogte. Dat doen we door samen te werken aan de diversificatie van producten, het effectiever gebruik van water en het verbouwen van droogtebestendige gewassen. Op deze manier proberen we boeren weerbaarder te maken tegen droogte”, aldus Joël Voordewind. 

Voor meer info: www.zoa.nl/voedselcrisis

Onderzoek: Klimaatmigratie wakkert nieuwe conflicten aan

Droogte-in-Ethiopië—Fotocredit-Lieuwe-Siebe-de-Jong-(ZOA)-min
Lees het gehele artikel

Joël Voordewind: “Maak mensen klimaatweerbaar om spiraal te doorbreken”

Klimaatverandering raakt vooral de meest kwetsbare gebieden in de wereld en veroorzaakt daar migratiestromen en conflicten. Het Klimaatrapport van noodhulporganisatie ZOA laat aan de hand van cijfers en ervaringen zien dat schaarste, migratie en geweld elkaar voortdurend versterken. “We moeten deze spiraal doorbreken”, stelt Joël Voordewind, één van de twee schrijvers van het rapport.

Er is een nauwe samenhang tussen klimaatverandering, conflicten en vluchtelingenstromen, zo stelt het ZOA-rapport Klimaatverandering, van schaarste naar conflict. Door het veranderend klimaat worden weersomstandigheden wereldwijd steeds extremer: jarenlange droogte of juist overstromingen, meer en zwaardere cyclonen. Voedsel en schoon drinkwater worden schaars, vooral in gebieden waar mensen al op de rand van het bestaan leven. Mensen trekken weg om ergens anders hun bestaan op te bouwen, maar komen op de nieuwe plek regelmatig in aanvaring met de bestaande bevolking. “Schaarste leidt bijna altijd tot conflicten, zowel in het gebied waar de vluchtelingen vandaan komen, als op de plek waar ze naartoe vluchten”, zegt Voordewind. “We zien dat droogte gewelddadige conflicten tussen etnische groepen en tussen nomadische veehouders en boeren aanwakkert. Dat veroorzaakt weer nieuwe vluchtelingenstromen.”

Drie jongeren zien hoe de watervoorraad in rap tempo slinkt. Dit overgebleven modderwater is alles wat er voor het hele dorp over is – Ethiopië mei 2022 – fotocredit: Lieuwe Siebe de Jong (ZOA)

Terrorisme

Het onderzoek ziet ook een verband tussen klimaatverandering en toenemend terroristisch geweld onder jongeren. Voordewind: “De boerentraditie op het platteland gaat al eeuwen van vader op zoon. Boerenfamilies trekken nu naar de steden, waar geen werk en geen toekomst is. Dat maakt jongeren ontvankelijk voor ronselaars van extremistische militante groeperingen. Dat zie je zowel in het Midden-Oosten, als ook in sub-Sahara Afrika.”

Spiraal

Volgens het klimaatrapport van ZOA is het einde van de spiraal nog lang niet in zicht. Er zijn nu wereldwijd meer dan 100 miljoen mensen op de vlucht, waarvan naar schatting 30 miljoen als direct gevolg van klimaatverandering. De Wereldbank heeft becijferd dat het aantal klimaatvluchtelingen in 2050 uitkomt op 216 miljoen.

Joël Voordewind bezoekt een vluchtelingenkamp in het zuiden van Ethiopië – juni 2022 – fotocredit: Yalew Arega (ZOA)

Klimaatweerbaar

“Het lijkt uitzichtloos, maar dat mag niet verlammen”, zegt Voordewind. “Het Westen moet de ecologische voetafdruk beperken, maar het is ook onze verantwoordelijkheid om de meest kwetsbaren te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen.”

Dat betekent in de eerste plaats levensreddende noodhulp voor mensen die dat nu acuut nodig hebben. Met de juiste aanpak kan er ook veel leed voorkomen worden. “Migratie veroorzaakt spanningen. Daarom moeten we proberen om mensen een toekomst te bieden op hun huidige plek.” Op basis van onderzoek en ervaringen doet ZOA in het rapport een aantal aanbevelingen om mensen ‘klimaat-weerbaar’ te maken. Zo worden boeren getraind om gewassen te telen die passen bij de nieuwe klimaatomstandigheden (climate smart agriculture). Daarnaast introduceert ZOA het ‘polderen’ in deze gebieden: er worden vredescomités opgezet om de schaarse hulpbronnen zoals land en water te beheren door te praten in plaats van te vechten. Via een soort ‘waterschappen’ (Integrated Water Resource Management) wordt het spaarzame water optimaal gebruikt in droge gebieden. Ook investeert ZOA in het creëren van duurzame banen voor met name jongeren.

Lees het hele rapport op zoa.nl/klimaatrapport

Noodhulp ZOA goed op gang in Oekraïne

DSC06730-Foto-jonge-vrouw-aan-Hongaars-Oekrainse-grens—resize[2]
Lees het gehele artikel

De nood in Oekraïne is zo groot dat ZOA een team heeft gevestigd in Oezjhorod, in het zuidwesten van Oekraïne. Ruim twee maanden na de Russische inval zijn circa 4 miljoen Oekraïners gevlucht naar de buurlanden en 6,5 miljoen mensen zijn ontheemd, op de vlucht in eigen land. ZOA verleent noodhulp en verzorgt cashdistributies.

Cashdistributies. Wat houdt deze nieuwe vorm van hulpverlenen in? Ontheemde Oekraïners krijgen daarbij maandelijks een bedrag, digitaal of contant, wat ze kunnen ophalen bij een van de 12.500 distributiepunten in Oekraïne. Zo kunnen ze zelf aanschaffen wat ze het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld een paar schoenen of medicijnen. Ook beweegt deze hulpverlening mee: wie bijvoorbeeld van Mariepol eerst naar Kiev en vervolgens verder naar het westen vlucht, kan toch hulp blijven ontvangen, omdat er verschillende ophaalpunten zijn.

Ook miljoenen kinderen zijn op de vlucht

Betrouwbaar systeem

Om deze distributies te kunnen doen, werkt ZOA met het Red Rose system, een innovatief en betrouwbaar systeem. Dat werkt op basis van identiteitsbewijzen. Hiermee is meteen voor alle verschillende hulporganisaties duidelijk wie welke hulp heeft ontvangen. Zo zorgen we dat iedereen een eerlijke kans heeft op hulp. We richten ons daarbij op de meest kwetsbaren, zoals alleenstaande moeders, ouderen en gezinnen met meer dan drie kinderen.

Snel en wendbaar team

Inmiddels duurt de oorlog in Oekraïne meer dan twee maanden. Al snel was het noodhulpteam van ZOA ter plaatse. Noodhulpteamlid Kees-Jan Hooglander vertelt: “In de eerste fase is de nood vaak het hoogst. Dan heb je een relatief klein en wendbaar team nodig om snel te kunnen handelen. Het was al snel duidelijk dat de behoeften divers waren. Het ene gezin heeft bijvoorbeeld medicijnen nodig terwijl een ander gezin juist geen voedsel heeft. Daarnaast zien we dat tot nu toe in dit gebied de winkels nog open zijn, omdat het nog relatief veilig is op straat. Daarom besloten we vrij snel te gaan werken met cashdistributies. Het is een snelle en effectieve manier om hulp te verlenen en zo kunnen we tevens de lokale economie in stand houden.” Hierbij helpt dat ZOA jarenlange ervaring heeft met cashdistributies, bijvoorbeeld onder vluchtelingen in Colombia.

Niet alleen praktische hulp, ook luisteren naar verhalen

Schrijnende verhalen

ZOA werkt vanuit Oezjhorod, in het westen van Oekraïne, waar veel ontheemden naartoe zijn gevlucht. Niet alleen de praktische nood is groot, ook mentaal zitten Oekraïners er helemaal doorheen. Kees-Jan Hooglander: “Met volop huilbuien, schrijnende verhalen over vrienden en familie die ze verloren zijn. Ik sprak zelfs een vrouw, die geen mens had die haar wilde helpen. Of kinderen die wees geworden waren en door hun oma worden opgevangen. Al met al voelt het, nog steeds, heel onwerkelijk dat dit bij ‘onze buren’ in Europa plaatsvindt.”

Expositie ‘LICHT’ reist langs kerken

WillemZijlstra.-Foto-door-Lieuwe-de-Jong
Lees het gehele artikel

Meer dan 20 kunstenaars lieten zich inspireren door het thema LICHT voor mensen op de vlucht. Samen vormen de gevarieerde kunstwerken een reizende expositie die wil inspireren en aan het denken zetten. De artiesten van het christelijke kunstenaarscollectief ArsProDeo ondersteunen hiermee het werk van ZOA. Initiatiefnemer Willem Zijlstra: “Ik kan niet wat de hulpverleners van ZOA wereldwijd doen. Maar met mijn handen draag ik wel op mijn manier bij.” 

Onrecht

Van abstract tot realistisch, van schilderijen, gravures en T-shirts tot 3D-opstellingen – de uitingsvormen van de kunstwerken in de expositie zijn heel divers. De overeenkomst is dat de deelnemende kunstenaars bewogen zijn door dezelfde missie als ZOA: hoop en licht brengen op plekken die geteisterd worden door duisternis. “Wat is er een onrecht in de wereld!”, verzucht Willem Zijlstra in zijn atelier. “Er is een schreeuwende behoefte aan licht, zeker in de donkere tijden die we meemaken. God brengt licht in de duisternis van mensen. ZOA brengt licht als hulporganisatie. De ondertitel van deze expositie is dan ook: voor mensen op de vlucht. We vragen met deze expositie aandacht voor de schrijnende situatie van kwetsbare mensen in de wereld. Ik hoop dat wij zo dat licht mogen weerspiegelen naar medemensen – niet alleen hier, maar ook ver weg naar mensen die in moeilijke situaties leven.”  Kunstenaars lieten zich voor deze expositie onder andere inspireren door de Bijbel, door hun persoonlijke achtergrond en het werk van ZOA.

Kerken 

De expositie LICHT voor mensen op de vlucht is nu te zien in de Spieghelkerk in Bussum en zal vervolgens tot 2024 door het hele land trekken. “We nodigen iedereen die zich bij dit thema betrokken voelt uit om deze tentoonstelling aan te vragen”,  moedigt Zijlstra aan. De expositie kan ingericht worden in een kerk, maar ook bijvoorbeeld op een school, in een buurtcentrum, bibliotheek of (christelijke) instelling. Tijdens de tentoonstelling kunnen ZOA of ArsProDeo lezingen, workshops of rondleidingen geven of meewerken aan een themadienst. Ook kan het worden gecombineerd met bijvoorbeeld een collecte of sponsoractie voor ZOA.

Bij verkoop van kunstwerken wordt een deel van de opbrengst aan ZOA gedoneerd. 

WE ZIJN ER SAMEN VOOR MENSEN OP DE VLUCHT

DSC02551-1-Foto-Vluchtelingen-Oekraïne
Lees het gehele artikel

Miljoenen mensen in deze wereld hebben alles achter moeten laten door een oorlog of een ramp. Maar we laten ze niet in de kou staan. Van 28 maart tot en met 2 april is de ZOA-collecteweek. Met jouw steun kunnen we ter plaatse hulp bieden. Help je mee? 

Normaal collecteren we voor vluchtelingen duizenden kilometers bij ons vandaan. Maar nu, voor het eerst, is hulp ook heel dichtbij nodig.

Want de verhalen die ons bereiken via onze collega’s in Oekraïne zijn verschrikkelijk. Geweld, bombardementen, beschietingen, gewonden, doden, gezinnen die gescheiden worden, honger, gebrek aan water. Het zijn de verhalen van wanhopige mensen die hun veilige thuis moeten verlaten. Samen kunnen we er zijn voor deze mensen op de vlucht! 

We bieden noodhulp en blijven ter plekke om ook wederopbouw mogelijk te maken. Niet alleen in Oekraïne, maar overal waar mensen moeten vluchten voor oorlog of geweld. Help je mee? Geef voor bijvoorbeeld voedsel, hygiënepakketten of onderwijs in vluchtelingenkampen.

Ga naar www.zoa.nl/collecteweek. Bedankt!

ZOA: Situatie aan de grens Oekraïne moet sneller en beter

DSC02551
Lees het gehele artikel

Mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne moeten sneller de grens kunnen passeren. Dat stelt noodhulporganisatie ZOA na een bezoek aan de Oekraïens/Hongaarse grens. ZOA roept de EU en de VN op om de procedure voor de vluchtelingen te versnellen en de situaties aan de grens te verbeteren.

“Het is al dramatisch om uit een oorlog te moeten vluchten en je man en zonen achter te moeten laten”, stelt speciaal ambassadeur Joël Voordewind van ZOA. “Onmenselijk wordt het als moeders, baby’s en kinderen dagenlang in de vrieskou aan de grens moeten wachten. Het is begrijpelijk dat de EU-landen een gedegen controle uitvoeren voordat mensen de EU binnenkomen, maar deze wachttijden veroorzaken onmenselijke situaties en zijn beschamend voor de EU”, stelt Voordewind. “De grenspolitie van de buurlanden van de Oekraïne kunnen de toestroom niet aan.” 

Versterking

ZOA roept daarom de Nederlandse regering en andere EU-landen op om de buurlanden versterking aan te bieden. De inzet van het Europees Grens- en kustwachtagentschap Frontex bijvoorbeeld, zou ervoor kunnen zorgen dat de grensprocedure versneld wordt. “De mensen aan de grens zijn de bommen en het geweld ontvlucht en de moeders willen niets liever dan zo snel mogelijk hun kinderen en zichzelf in veiligheid brengen”, zegt Voordewind. Eenmaal over de grens is de hulpverlening inmiddels op gang gekomen. Vrijwilligersorganisaties vangen de mensen zo goed mogelijk op in buurtcentra, kerken en sporthallen.

Noodhulp

ZOA is samen met het Christelijk Noodhulpcluster meteen in actie gekomen in Hongarije en ook in Oekraïne zelf samen met Dorcas en lokale partners. De eerste hulpgoederen zijn ingekocht en gedistribueerd: van toiletartikelen tot eten en kleding. ZOA bereidt zich voor om ook op de langere termijn hulp te bieden. Daarnaast heeft ZOA hulp aangeboden aan de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Inmiddels zijn in de Tweede Kamer vragen gesteld naar aanleiding van de zorgen over de zeer trage grensprocedure en het gebrek aan hulpverlening.

Joël Voordewind aan de slag bij ZOA

Joel-Voordewind-FOTOCREDIT-Marjan-van-der-Meer-Pure-Fotografie
Lees het gehele artikel

Het voormalige Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie zal hiermee blijven opkomen voor de meest kwetsbaren, waaronder vluchtelingen wereldwijd. “Eigenlijk zet ik mijn werk voort; nu niet meer vanuit het parlement, maar dichter op de praktijk bij ZOA.”

ZOA

De Nederlandse hulporganisatie ZOA is er voor mensen die wereldwijd worden getroffen door een acute crisis, zoals gewapend geweld of een natuurramp. Na een ramp blijft ZOA voor de wederopbouw. Voordewind: “ZOA is uniek in Nederland: wereldwijd actief in de moeilijkste crisisgebieden, gedreven vanuit een diepe christelijke overtuiging. Dat sluit goed aan bij mijn blijvende inzet om op te komen voor de meest kwetsbaren. Bij ZOA hoop ik iets te kunnen doen voor vluchtelingen die alles kwijt zijn geraakt.”

Nood

Met de komst van Joël Voordewind wil ZOA meer en gerichter aandacht vragen voor de nood in de wereld. “Joël heeft een indrukwekkende staat van dienst en een interessant netwerk in de politiek, de sector en de media”, zegt ZOA-directeur Chris Lukkien. “Er is verschrikkelijk veel nood in de wereld. Zo groeit het aantal vluchtelingen nog ieder jaar. Daar moeten we aandacht voor blijven vragen. Daar kan Joël een belangrijke rol in spelen.” 

Voordewind zal zich voor twee dagen in de week aan ZOA verbinden als Speciaal Ambassadeur. In die functie zal hij ook zelf naar crisisgebieden afreizen en daarover rapporteren.

Ontwikkelingssamenwerking

Voordewind (56) onderscheidde zich de afgelopen 15 jaar als buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer door zijn onvermoeibare inzet voor ontwikkelingssamenwerking. Zo kwam mede op zijn aandringen de Dutch Relief Alliance (DRA) tot stand. Daarin werken Nederlandse hulporganisaties met steun van de Nederlandse overheid samen om te helpen in crisisgebieden.